Spring naar de content

Allergie kind: Introductie van hazelnootbevattende voedingsmiddelen na de hazelnootprovocatietest

Inleiding

Als uw kind de hazelnootprovocatietest zonder allergische verschijnselen heeft doorlopen, is het belangrijk dat u thuis hazelnoot gaat introduceren aan uw kind. Uitsluitend pure noten zijn geschikt voor de introductie. Dit houdt in dat u alleen gebruik maakt van noten die afzonderlijk verpakt zijn (de noot mag niet in contact geweest zijn met een andere nootsoort zoals uit een notenmix).

Wanneer starten met de introductie van hazelnoot?

De introductie vindt thuis plaats in de week na de provocatietest. Gekozen is voor een kleine hoeveelheid die geleidelijk wordt opgehoogd. Wij adviseren de introductie op een doordeweekse dag in de ochtend (dus niet op vrijdag, zaterdag of zondag) te starten in verband met de bereikbaarheid van uw huisarts of het ziekenhuis bij een eventuele reactie. Start uitsluitend wanneer uw kind in goede conditie is, dus geen last heeft van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, diarree, buikklachten en dergelijke. 

Samengevat:

  • start een week nadat de provocatietest is afgerond.
  • start op een maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend!
  • start uitsluitend wanneer uw kind niet ziek is.

Introductieschema

Tijdens de introductie wordt gestart met het toedienen van produkten die sporen hazelnoot bevatten. Hieronder verstaan we: voorverpakte voedingsmiddelen waar op het etiket bij de ingrediënten geen hazelnoot vermeld staat, maar waar wel een waarschuwing op het etiket staat vermeldt: “wordt bereid in een ruimte waarin ook met (hazel)noot gewerkt wordt” of “kan mogelijk sporen (hazel)noot bevatten”.

Als het introductieschema goed doorlopen is kan hazelnoot naar behoefte gebruikt worden.

Uw kind is ≤ 4 jaar

De introductie beslaat 5 dagen. Krijgt uw kind geen klachten na het eten van boterhammen met Nutella hazelnootpasta, kunnen produkten met hazelnoot naar behoefte gebruikt worden. Noten worden niet geadviseerd aan kinderen ≤ 4 jaar in verband met verslikkingsgevaar.

Dag   Introductie

1

Sporen toestaan

2

Sporen toestaan

3

½ boterham met Nutella hazelnootpasta

4

1 boterham met Nutella hazelnootpasta

5

2 boterhammen met Nutella hazelnootpasta

Uw kind is > 4 jaar

De introductie beslaat 7 dagen. Hierbij geven wij een specifieke instructie met betrekking tot het toedienen van de hazelnoten op dag 6 en 7:

  • Bekijk de hazelnoten goed of dat er geen verdachte andere noten stukjes op zitten.
  • Spoel eventueel de noot af.
  • Geef eerst een klein stukje en laat dit uit spugen.
  • Gaat dit goed, geef dan de rest van de hazelnoten.
Dag   Introductie

1

Sporen toestaan

2

Sporen toestaan

3

½ boterham met Nutella hazelnootpasta

4

1 boterham met Nutella hazelnootpasta

5

2 boterhammen met Nutella hazelnootpasta

6

indien uw kind > 4 jaar: 5 hazelnoten*

7

indien uw kind > 4 jaar: 10 hazelnoten

* Wij adviseren verpakte hazelnoten te nemen, dus geen hazelnoten uit een notenbar met open bakken noten.
Vaak staat op de verpakking een waarschuwingsetiket met de vermelding ‘kan sporen pinda en andere noten bevatten’. Helaas voegen heel veel fabrikanten deze informatie toe om zich zelf zeker te stellen in geval van een reactie.
De kans op kruisbesmetting met pinda en andere noten kan aanwezig zijn. Wij kunnen daarover geen garantie geven als de fabrikant dat ook niet kan. Helaas is er geen andere mogelijkheid om hazelnoten te introduceren. Ons advies is om verpakte hazelnoten met waarschuwingsetiket te nemen als er niets anders is.

Wat te doen bij problemen tijdens de introductie?

Treden er tijdens de introductie reacties op zoals spugen, darmkrampen, diarree en/of huiduitslag, ga dan één stap terug in het schema, maar ga wel door met de introductie (dus stop niet). Houden de klachten alsnog aan neem dan op werkdagen contact op met polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0413 - 40 19 43.

Vragen

Mocht u vragen hebben over het introductieschema dan is het secretariaat kinderdiëtetiek op werkdagen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0413 - 40 22 50.