Spring naar de content

Allergie kind: Introductie van kippenei bevattende voedingsmiddelen na de kippenei provocatietest

Inleiding

Als uw kind de kippenei provocatietest zonder allergische verschijnselen heeft doorlopen, is het belangrijk dat u thuis kippenei gaat introduceren aan uw kind. 

Wanneer starten met de introductie van kippenei?

De introductie vindt thuis plaats in de week na de provocatietest. Gekozen is voor een kleine hoeveelheid die geleidelijk wordt opgehoogd. Wij adviseren de introductie op een doordeweekse dag in de ochtend of vroege middag (dus niet op vrijdag, zaterdag of zondag) te starten in verband met de bereikbaarheid van uw huisarts of het ziekenhuis bij een eventuele reactie. Start uitsluitend wanneer uw kind in goede conditie is, dus geen last heeft van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, diarree, buikklachten en dergelijke. 

Samengevat:

  • start een week nadat de provocatietest is afgerond.
  • start op een maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend (of in de vroege middag)!
  • start uitsluitend wanneer uw kind niet ziek is.

Introductieschema

Tijdens de introductie wordt gestart met het toedienen van produkten die sporen kippenei bevatten. Hieronder verstaan we: voorverpakte voedingsmiddelen waar op het etiket bij de ingrediënten geen kippenei vermeld staat, maar waar wel een waarschuwing op het etiket staat vermeldt: “kan mogelijk sporen kippenei bevatten”.

Als het introductieschema goed doorlopen is kan kippenei naar behoefte gebruikt worden.

De introductie beslaat 7 dagen. Krijgt uw kind geen klachten na het eten van eieren, dan kunnen produkten met kippenei naar behoefte gebruikt worden. 

 

 

Dag   Introductie

1

Sporen toestaan

2

Sporen toestaan

3

½ deel van een plak cake of pannenkoek

4

1 hele plak cake of pannenkoek

5

2 hele plakken cake of pannenkoek

6

½ ei

7

1 ei

* Rauw ei, zoals verwerkt in tiramisu, bavarois, verse mayonaise, cakebeslag mag uw kind niet introduceren.

Wat te doen bij problemen tijdens de introductie?

Treden er tijdens de introductie reacties op zoals spugen, darmkrampen, diarree en/of huiduitslag, ga dan één stap terug in het schema, maar ga wel door met de introductie (dus stop niet). Houden de klachten alsnog aan neem dan op werkdagen contact op met polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0413 - 40 19 43.

Vragen

Mocht u vragen hebben over het introductieschema dan is het secretariaat van de afdeling kinderdiëtetiek op werkdagen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0413 - 40 22 50.