Spring naar de content

Allergie kind: Introductie van notenbevattende (cashew-, amandel-, cashew- en walnoot) voedingsmiddelen na de notenprovocatietest

Deze folder richt zich op de introductie van de volgende noten:

  • pistachenoot
  • amandelnoot
  • cashewnoot
  • walnoot

Inleiding

Als uw kind de notenprovocatietest zonder allergische verschijnselen heeft doorlopen, is het belangrijk dat u thuis de desbetreffende noot gaat introduceren aan uw kind. Uitsluitend pure noten zijn geschikt voor de introductie. Dit houdt in dat u alleen gebruik maakt van noten die afzonderlijk verpakt zijn (desbetreffende noot mag niet in contact geweest zijn met een andere nootsoort, zoals bijvoorbeeld in een notenmix).

Spreek met de arts af welke nootsoorten op deze wijze geïntroduceerd kunnen worden. Doorloop de hieronder beschreven procedure per nootsoort afzonderlijk.

Wanneer starten met de introductie van noten?

De introductie vindt thuis plaats in de week na de provocatietest. Gekozen is voor een kleine hoeveelheid die geleidelijk wordt opgehoogd. Wij adviseren de introductie op een doordeweekse dag in de ochtend of vroege middag (dus niet op vrijdag, zaterdag of zondag) te starten in verband met de bereikbaarheid van uw huisarts of het ziekenhuis bij een eventuele reactie. Start uitsluitend wanneer uw kind in goede conditie is, dus geen last heeft van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, diarree, buikklachten en dergelijke. 

Samengevat:

  • start een week nadat de provocatietest is afgerond
  • start op een maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend (in de ochtend beginnen zodat u gedurende de dag uw kind goed in de gaten kunt houden)!
  • start uitsluitend wanneer uw kind niet ziek is

Introductieschema

Tijdens de introductie wordt gestart met het toedienen van produkten die sporen noten bevatten. Hieronder verstaan we: voorverpakte voedingsmiddelen waar op het etiket bij de ingrediënten geen noten vermeld staat, maar waar wel een waarschuwing op het etiket staat vermeldt: 'wordt bereid in een ruimte waarin ook met noten gewerkt wordt' of 'kan mogelijk sporen noten bevatten'.

Als het introductieschema goed doorlopen is kan desbetreffende noot naar behoefte gebruikt worden. De introductie beslaat vijf dagen.

Dag  Introductie
 1 Sporen toestaan 
 2 Sporen toestaan
 3 Sporen toestaan
 4 5 noten 
 5 10 noten

Wat te doen bij problemen tijdens de introductie?

Treden er tijdens de introductie reacties op zoals spugen, darmkrampen, diarree en/of huiduitslag, ga dan één stap terug in het schema, maar ga wel door met de introductie (dus stop niet). Houden de klachten alsnog aan neem dan op doordeweekse dagen contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0413 - 40 19 43.

Vragen

Mocht u vragen hebben over het introductieschema dan is het secretariaat van de afdeling kinderdiëtetiek op werkdagen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0413 - 40 22 50.