Spring naar de content

Allergie kind: Introductie van pindabevattende voedingsmiddelen na de pindaprovocatietest

Inleiding

Als uw kind de pindaprovocatietest zonder allergische verschijnselen heeft doorlopen, is het belangrijk dat u thuis pinda gaat introduceren aan uw kind. Uitsluitend pure pinda's zijn geschikt voor de introductie. Dit houdt in dat u alleen gebruik maakt van pinda's die afzonderlijk verpakt zijn (de pinda mag niet in contact geweest zijn met een nootsoort zoals uit een notenmix).

Wanneer starten met de introductie van pinda?

De introductie vindt thuis plaats in de week na de provocatietest. Gekozen is voor een kleine hoeveelheid die geleidelijk wordt opgehoogd. Wij adviseren de introductie op een doordeweekse dag in de ochtend of vroege middag (dus niet op vrijdag, zaterdag of zondag) te starten in verband met de bereikbaarheid van uw huisarts of het ziekenhuis bij een eventuele reactie. Start uitsluitend wanneer uw kind in goede conditie is, dus geen last heeft van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, diarree, buikklachten en dergelijke. 

Samengevat:

  • start een week nadat de provocatietest is afgerond
  • start op een maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend (of in de vroege middag)!
  • start uitsluitend wanneer uw kind niet ziek is

Introductieschema

Tijdens de introductie wordt gestart met het toedienen van produkten die sporen pinda bevatten. Hieronder verstaan we: voorverpakte voedingsmiddelen waar op het etiket bij de ingrediënten geen pinda vermeld staat, maar waar wel een waarschuwing op het etiket staat vermeldt: “wordt bereid in een ruimte waarin ook met pinda gewerkt wordt” of “kan mogelijk sporen pinda bevatten”.

Als het introductieschema goed doorlopen is kan pinda naar behoefte gebruikt worden.

Uw kind is ≤ 4 jaar

De introductie beslaat 5 dagen. Krijgt uw kind geen klachten na het eten van boterhammen met Calvé pindakaas, kunnen produkten met pinda naar behoefte gebruikt worden. Pinda's worden niet geadviseerd aan kinderen ≤ 4 jaar in verband met verslikkingsgevaar.

Dag   Introductie

1

Sporen toestaan

2

Sporen toestaan

3

½ boterham met Calvé pindakaas

4

1 boterham met Calvé pindakaas

5

2 boterhammen met Calvé pindakaas

Uw kind is > 4 jaar

De introductie beslaat 7 dagen. Hierbij geven wij een specifieke instructie met betrekking tot het toedienen van de pinda's op dag 6 en 7:

  • Bekijk de pinda's goed of dat er geen verdachte andere noten stukjes op zitten.
  • Spoel eventueel de pinda af.
  • Geef eerst een klein stukje pinda en laat dit uit spugen.
  • Gaat dit goed, geef dan de rest van de pinda's.
Dag   Introductie

1

Sporen toestaan

2

Sporen toestaan

3

½ boterham met Calvé pindakaas

4

1 boterham met Calvé pindakaas

5

2 boterhammen met Calvé pindakaas

6

indien uw kind > 4 jaar: 5 pinda's*

7

indien uw kind > 4 jaar: 10 pinda's

* Wij adviseren verpakte pinda's of pel- of doppinda's (pinda's in doppen)  te nemen, dus geen pinda's uit een notenbar met open bakken pinda's en noten.
Vaak staat op de verpakking een waarschuwingsetiket met de vermelding ‘kan sporen andere noten bevatten’. Helaas voegen heel veel fabrikanten deze informatie toe om zich zelf zeker te stellen in geval van een reactie.
De kans op kruisbesmetting met verpakte pinda met andere noten kan aanwezig zijn. Wij kunnen daarover geen garantie geven als de fabrikant dat ook niet kan. Met zogenaamde pelpinda's heeft u dit probleem niet. Neem pel- of doppinda's of als dat niet kan, verpakte pinda's met waarschuwingsetiket als er niets anders is.

Wat te doen als de introductie met de pinda's niet lukt?

U kunt de zogenaamde pinda pecils van Bolletje proberen in plaats van (pel)pinda's. Dit zijn zoute stokjes met pindakaasvulling (27%). Bekijk eventueel de volgende link: http://www.bolletje.nl/producten/cat/hartige_snacks/.

Eventueel kunt u navraag doen naar de Cheetos Chipito's met pindakaas van het merk Smiths, hoewel de verkrijgbaarheid hiervan steeds moeilijker lijkt te worden. Een ander alternatief is om een dun laagje pindakaas met chocoladepasta of hagelslag op een boterham te smeren.

Wat te doen bij problemen tijdens de introductie?

Treden er tijdens de introductie reacties op zoals spugen, darmkrampen, diarree en/of huiduitslag, ga dan één stap terug in het schema, maar ga wel door met de introductie (dus stop niet). Houden de klachten alsnog aan neem dan op werkdagen contact op met polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0413 - 40 19 43.

Vragen

Mocht u vragen hebben over het introductieschema dan is het secretariaat van de afdeling kinderdiëtetiek op werkdagen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0413 - 40 22 50.