Spring naar de content

Allergie kind: Multidisciplinair allergiespreekuur voor kinderen

Inleiding

U bent door uw arts verwezen naar het allergiespreekuur voor kinderen. Op dit spreekuur worden baby's en kinderen onderzocht om te kijken of zij allergisch zijn voor bepaalde voedingsmiddelen en/of geneesmiddelen. Ook kan gekeken worden naar eventueel andere allergieën zoals voor graspollen, boompollen, huisstofmijt of dieren. Het allergiespreekuur voor kinderen is onderdeel van de polikliniek Kindergeneeskunde. In deze folder leest u meer informatie over dit speciale spreekuur.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de afspraak vragen wij u een vragenlijst vooraf thuis in te vullen (www.luchtwegportaal.com) Nadat de afspraak op de polikliniek is gemaakt ontvangt u via de mail een inlogcode. Hiermee kunt u de vragenlijst invullen. Deze vragenlijst is een belangrijke voorbereiding op het spreekuur omdat dit veel informatie geeft over de klachten van uw kind.

Allergiespreekuur

Op het allergiespreekuur werken de kinderarts, de KNO-arts, de dermatoloog, de kinderlongverpleegkundige en de diëtiste met elkaar samen. Ook de oogarts kan worden ingeschakeld als dat nodig is. Deze samenwerking van verschillende disciplines noemen we een multidisciplinaire samenwerking.  
Door deze opzet van het spreekuur bezoekt u in één dagdeel diverse hulverleners. Het is afhankelijk van de klachten van uw kind, door welke hulpverleners uw kind wordt gezien. Uw kind wordt altijd onderzocht door de kinderarts die gespecialiseerd is in allergie bij kinderen. Als er sprake is van voedselallergie heeft u ook een gesprek met de diëtiste. De afspraak duurt daardoor wel langer. Na de eerste afspraak overleggen wij binnen twee tot vier weken met u wat wij voor uw kind kunnen doen. Onze behandeling is erop gericht om het kind met zijn of haar allergie een zo normaal mogelijk (kinder)leven te laten leiden.

Hulpverleners

Wat doet de kinderarts?

U krijgt met uw kind eerst een gesprek met de kinderarts. De kinderarts heeft zich al kunnen oriënteren op de klachten van uw kind door middel van de vragenlijst die u hebt ingevuld en opgestuurd. De kinderarts gaat uitvoerig in op de vragenlijst en doet lichamelijk onderzoek. De kinderarts stelt u nog aanvullende vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de klachten van uw kind. Mogelijk spreekt de kinderarts aanvullend onderzoek af, denkend aan bloedonderzoek of een huid- of longfunctietest.

Wat doet de KNO-arts?

Wanneer de kinderarts meer onderzoek noodzakelijk vindt in de keel, de neus en de oren, kan de KNO-arts worden gevraagd mee te kijken naar uw kind.
De KNO-arts stelt u een aantal vragen en onderzoekt de keel, neus en oren van uw kind. De bevindingen van de KNO-arts worden genoteerd op een formulier.

Wat doet de dermatoloog?

De dermatoloog is een arts die kennis heeft van allerlei huidziekten. Bij kinderen is eczeem een veel voorkomende klacht. Uw kind kan worden doorverwezen naar de dermatoloog als het niet lukt om het eczeem onder controle te krijgen. De dermatoloog beoordeeldt de huiduitslag van uw kind en past zonodig de behandeling aan.

Wat doet de diëtiste?

De diëtiste adviseert welke voeding veilig is voor uw kind wanneer er sprake is van een ernstige voedselallergie. Ook als uw kind niet goed groeit kijkt ze met u hoe de voeding volwaardiger te maken. Wanneer er een allergische reactie is geweest zonder dat duidelijk is waardoor dit veroorzaakt  is, kan ze kijken naar de ingrediënten in de voeding. Eventueel wordt u gevraagd een aantal dagen een voedingsdagboek bij te houden waarin u noteert wat en hoeveel uw kind eet.

Wat doet de kinderlongverpleegkundige?

Naast de informatie die u krijgt van de kinderarts kan de kinderlongverpleegkundige aanvullende informatie geven over benauwdheidsklachten die bij een allergie kunnen optreden.
Daarnaast geeft zij uitleg over het gebruik en werking van medicijnen, de volgorde van inname en inhalatietechnieken.
Aan de hand van het behandelplan worden er vervolgafspraken gemaakt. Ook geeft de kinderlongverpleegkundige smeeradvies bij eczeem en informatie over de behandeling bij ernstige allergische reacties of hooikoorts.

Het spreekuur: praktische informatie

Afspraak maken

De huisarts verwijst u door naar één van de beide spreekuren. U krijgt een vragenlijst toegestuurd of u krijgt hem mee. Breng deze lijst mee naar het spreekuur. Voor het maken van een afspraak kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur contact opnemen met de polikliniek kindergeneeskunde van Bernhoven op telefoonnummer 0413 - 40 19 44.

Waar:

Routenummer 041.

Wanneer:

Het allergiespreekuur vindt plaats op dinsdag.

Voorbereiding op een afspraak

  • Vult u s.v.p. de vragenlijst in en neem deze mee naar het spreekuur. 
  • Neem medicijnen en inhalatiehulpmiddelen mee als uw kind die gebruikt. 
  • Noteer de vragen die u heeft en breng ze mee naar het spreekuur.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)
Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt.
Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht(AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij.
We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek.
U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek kindergeneeskunde op telefoonnummer: 0413 - 40 19 44.

Kinderwebsite

Bernhoven heeft een eigen kinderwebsite: www.bernhovenkids.nl. Hier kunt u, maar ook uw kind(eren) kennis maken met het ziekenhuis. Zo kunt u zich samen voorbereiden op een bezoek aan Bernhoven.