Spring naar de content

Hormoononderzoek bij kinderen, Synacthentest

Algemeen

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen op de Kinder- en jongerenafdeling (routenummer 470), in verband met een bijnieronderzoek door middel van de Synacthentest. In deze folder leest u hoe dit onderzoek uitgevoerd wordt. Algemene informatie over de opname leest u in de folder Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een onderzoek, behandeling of test.

Wat is een Synacthentest?

Dat is een test waarbij in het bloed gemeten wordt hoe de bijnier functioneert. De bijnieren liggen als kapjes boven op de nieren. De buitenste laag van de bijnier, de bijnierschors, produceert verschillende hormonen waaronder het hormoon cortisol (bijnierschorshormoon).

Waarom een Synacthentest?

Met een Synacthentest wil de dokter onderzoeken of de bijnier goed werkt. Cortisol is een belangrijk hormoon dat zorg draagt voor een goed verloop van de stofwisseling (onder andere het op peil houden van het bloedsuikergehalte) en belangrijke lichaamsfuncties (zoals de regulatie van de bloeddruk).
ACTH (=Synachten) is een hormoon dat door de hypofyse gemaakt wordt. ACTH stimuleert de bijnieren tot het maken van stresshormoon en andere bijnierhormonen zoals de geslachtshormonen. Door  Synachten toe te dienen wordt de bijnier tijdelijk aangezet tot het afgeven van extra cortisol. Aan de hand van de hoeveelheid cortisol in het bloed kan gemeten worden of de bijnier voldoende actief is. De hoeveelheid aangemaakte cortisol is te bepalen uit het bloed.  

Wat doen hormonen?

De hypofyse maakt zelf verschillende hormonen aan en stuurt organen in het lichaam aan die hormonen produceren. Hormonen ‘regelen’ van alles in het lichaam. Het gaat hier o.a. om schildklierhormonen, groeihormonen, geslachtshormonen, en cortisol (het 'stresshormoon').

Hoe bereiden u en uw kind zich voor?

Niet nuchter

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek en mag gewoon tijdens het onderzoek eten en drinken.

Emlapleister plakken

Tijdens het onderzoek moet uw kind geprikt worden. Om dit prikken minder pijnlijk voor uw kind te laten zijn heeft u een emlapleister meegekregen. De emlapleister bevat een zalf die de huid verdoofd. Deze zalf werkt pas optimaal na 1 uur. U moet daarom de pleister voor vertrek naar het ziekenhuis plakken op de plek die de arts aangegeven heeft. Dit is of een bloedvat op de bovenkant van de hand of een bloedvat op de binnenkant van de elleboog. Indien u geen emlapleister heeft meegekregen, wordt deze op de afdeling aangebracht.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek mag u de hele tijd bij uw kind blijven. Uw kind heeft tijdens het onderzoek bedrust en mag alleen onder begeleiding naar het toilet.

Het infuus

In verband met meerdere bloedafnames krijgt uw kind een infuus. Hiervoor krijgt uw kind een prik in de hand of arm. Na die prik blijft er een dun, plastic buisje in het bloedvat zitten. Dit is het infuus. Via dat buisje neemt de verpleegkundige bloed af, zodat uw kind niet telkens geprikt hoeft te worden. Ook wordt via het infuus het hormoon Synacthen toegediend.

Hoe gaat de Synachtentest in zijn werk?

Nadat uw kind het infuus heeft gekregen, neemt de verpleegkundige hieruit bloed af. Na ongeveer vijftien minuten krijgt uw kind de Synachtenvloeistof op het infuus aangesloten dit kan een beetje koud aanvoelen. In ongeveer een half uur zit alle Synacthenvloeistof in het bloed. In totaal moet er bij uw kind drie keer bloed worden afgenomen via het infuus.
Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige het infuus en mag uw kind weer eten en drinken en naar huis.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Voor het onderzoek zijn u en uw kind ongeveer drie uur in het ziekenhuis. Het afnemen van het bloed duurt per keer slechts enkele minuten.

Zijn er bijwerkingen?

Synachten heeft meestal geen bijwerkingen..

Uitslag

Het duurt ongeveer twee tot drie weken voordat de uitslagen van het onderzoek bekend zijn. Op het eerstvolgende poliklinisch bezoek aan de kinderarts wordt met u de uitslag besproken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Kinderdagbehandeling op de kinder- en jongerenafdeling op telefoonnummer: 0413 - 40 34 61.

Kinderwebsite

Bernhoven heeft een eigen kinderwebsite: www.bernhovenkids.nl. Hier kunt u, maar ook uw kind(eren) kennis maken met het ziekenhuis. Zo kunt u zich samen voorbereiden op een bezoek aan Bernhoven.