Spring naar de content

Scheve hoofden spreekuur voor kinderen

Algemeen

U bent met uw kind verwezen naar het Scheve Hoofden Spreekuur van Bernhoven. Dit spreekuur is bedoeld voor zuigelingen waarbij vragen bestaan over de schedelvorm of bij wie sprake is van scheve houdingen of bewegingen. In deze folder leest u over de gang van zaken van dit spreekuur.

Hoe krijgt een baby een scheef hoofd?

Ongeveer vijftien jaar geleden ontstond de landelijke richtlijn om baby's op de rug te laten slapen om het risico op wiegendood te verminderen. Daarna is het aantal baby's met een afplatting van de schedel aanzienlijk toegenomen. Jonge baby's kunnen het hoofd nog niet in het midden houden en zullen daarom naar één kant gaan liggen met het hoofd. Als de baby het hoofd steeds naar dezelfde kant houdt, ontstaat een voorkeurshouding. Door steeds in een zelfde houding te liggen kan een afplatting van de schedel ontstaan. Bij een voorkeurshouding plat het hoofd scheef af (plagiocefalie). Het kan ook voorkomen dat een baby het hoofd het liefst in het midden laat liggen en dan kan een (ernstige) afplatting van het achterhoofd ontstaan (brachycefalie).
Hoewel een asymmetrie of afplatting van de schedelvorm meestal het gevolg is van deze voorkeurshouding in rugligging, komt het soms voor dat er medische oorzaken zijn. Vandaar dat het belangrijk is om bij een opvallend afgeplat hoofd goed onderzoek te doen naar de ernst en de oorzaak van de asymmetrie, en te kijken wat er aan te doen is.

Wat houdt het  Scheve Hoofden Spreekuur in?

Gang van zaken

Op het Scheve hoofden spreekuur wordt uw baby eerst door de kinderfysiotherapeut en daarna door de kinderarts onderzocht. U krijgt dezelfde dag nog van de kinderarts advies over het vervolgbeleid.
U meldt zich op de polikliniek kindergeneeskunde (routenummer 041).

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut bekijkt of de motorische ontwikkeling van uw kind normaal verloopt, en/of er problemen zijn met de houding en beweging van het hoofd, nek en lichaam van uw kind. Vervolgens meet de kinderfysiotherapeut de scheefheid van het hoofd.

Meten van de scheefheid van het hoofd

Voor het vaststellen van de scheefheid van het hoofd is een nieuwe manier van meten ontwikkeld. In medische termen noemt men dit Plagiocephalometrie. Met behulp van deze meetmethode wordt de ernst van de scheefheid van het hoofd van uw kind vastgesteld en ook de vooruitgang (of evt. de achteruitgang) wordt door de meting vastgelegd. De meting is niet pijnlijk of belastend voor de baby.
Het meten wordt gedaan door het aanbrengen van een bandje om het hoofd. Het bandje is van een speciaal soort kunststof (thermoplast) gemaakt. Als dit bandje verwarmd wordt, wordt het bandje soepel. Koelt het bandje af, dan wordt het bandje weer hard. Het zachte bandje wordt om het hoofd van het kind aangebracht. Vervolgens wordt het bandje in enkele minuten hard en is dan een exacte kopie van de vorm van de schedel.

Wat doet de kinderarts?

De kinderarts onderzoekt of er een medische oorzaak is voor de scheefheid van het hoofd van uw kind. Ook beoordeelt de kinderarts of uw kind verder gezond is. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek èn de bevindingen van de kinderfysiotherapeut adviseert de kinderarts wel of geen behandeling. Dit wordt direct met u besproken.

Vervolg

Soms vindt de kinderarts het nodig om aanvullend medisch onderzoek bij uw kind te doen naar de oorzaak van de scheefheid. U wordt dan nog een keer terugverwacht bij de kinderarts om de uitslag te bespreken. Is de afplatting heel ernstig dan kan het helpen dat uw baby vanaf de leeftijd van vijf à zes maanden een tijd een speciaal helmpje krijgt aangemeten (helmredressie-therapie). Het helmpje dwingt als het ware de schedel om weer in de juiste vorm te groeien. Op basis van de schedelmeting krijgt u advies of uw kind baat zal hebben bij helmredressie-therapie. Wanneer er bij uw kind wordt gekozen voor helmredressie-therapie dan wordt uw kind na twee maanden opnieuw gemeten door de kinderfysiotherapeut om te zien of de helm het gewenste effect heeft, of dat de helm aangepast moet worden. Wanneer uw kind ongeveer één jaar oud is, komt u terug op het  Scheve hoofden spreekuur om de verandering van de schedelvorm te evalueren.

Vragen

Heeft u nog vragen over de gang van zaken op het Scheve Hoofden Spreekuur, neem dan gerust contact op met de polikliniek kindergeneeskunde of de polikliniek fysiotherapie.

Bereikbaarheid

Polikliniek kindergeneeskunde 

  • Bereikbaar op werkdagen van 08.30-16.00 uur.
  • Telefoon 0413 - 40 19 44.

Polikliniek fysiotherapie 

  • Bereikbaar op werkdagen van 08.00 -12.30 uur en van13.00-17.00 uur.
  • Telefoon 0413 - 40 19 35.