Spring naar de content

Spreekuur voor schedelasymmetrie (voorheen scheve hoofden spreekuur) voor kinderen

U bent met uw kind verwezen naar het  spreekuur voor schedel asymmetrie  in Bernhoven. Dit spreekuur is bedoeld voor zuigelingen waarbij vragen bestaan over de schedelvorm of bij wie sprake is van scheve houdingen of bewegingen. In deze folder leest u over de gang van zaken van dit spreekuur.

Hoe krijgt een baby een scheef hoofd?

Ongeveer vijftien jaar geleden ontstond de landelijke richtlijn om baby's op de rug te laten slapen om het risico op wiegendood te verminderen. Daarna is het aantal baby's met een afplatting van de schedel aanzienlijk toegenomen. Jonge baby's kunnen het hoofd nog niet in het midden houden en zullen daarom naar één kant gaan liggen met het hoofd. Als de baby het hoofd steeds naar dezelfde kant houdt, ontstaat een voorkeurshouding. Door steeds in een zelfde houding te liggen kan een afplatting van de schedel ontstaan. Bij een voorkeurshouding plat het hoofd scheef af (plagiocefalie). Het kan ook voorkomen dat een baby het hoofd het liefst in het midden laat liggen en dan kan een (ernstige) afplatting van het achterhoofd ontstaan (brachycefalie). Deze afplatting van de schedelvorm heet met een moeilijk woord asymetrie.
Meestal ontstaat deze afplatting door een voorkeurshouding in rugligging, maar soms zijn er medische oorzaken. Daarom is het belangrijk om bij een opvallend afgeplat hoofd goed onderzoek te doen naar de ernst en de oorzaak van de asymmetrie, en te kijken wat er aan te doen is.

Waarom zou je iets aan het scheve hoofd moeten doen?

Een afgeplat hoofd is puur een kosmetische zaak. Als dit door de druk van buitenaf wordt veroorzaakt door de ligging dan is het medisch gezien niet per se nodig om iets te doen. Dat is wél nodig als de asymmetrie wordt veroorzaakt door dicht gegroeide schedelnaden bijvoorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat bij de meeste kinderen afwachten ook prima kan en dat na twee tot vijf jaar de scheefheid vanzelf is verdwenen. Het is wel belangrijk om met kinderfysiotherapie de voorkeurshouding te behandelen. Echter bij een klein deel is de scheefheid zo ernstig dat de kans dat je er later iets van blijft zien aanwezig is. We kunnen later niets meer corrigeren, daarom vinden we het belangrijk om die kinderen toch te zien. Want als de scheefheid ernstig is dan kan een redressiehelm uitkomst bieden.

Wat houdt het spreekuur voor schedelasymmetrie in?

Gang van zaken

Tijdens het spreekuur wordt uw baby eerst door de kinderfysiotherapeut en daarna door de kinderarts onderzocht. U krijgt direct van de kinderarts advies over het vervolgbeleid. 
U meldt zich bij de aanmeldbalie in het ziekenhuis (route 041)

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut bekijkt of de motorische ontwikkeling van uw kind normaal verloopt, en/of er problemen zijn met de houding en beweging van het hoofd, nek en lichaam van uw kind. Vervolgens meet de kinderfysiotherapeut de scheefheid van het hoofd.

Meten van de scheefheid van het hoofd

Voor het vaststellen van de scheefheid van het hoofd is een manier van meten ontwikkeld. In medische termen noemt men dit Plagiocephalometrie. Met behulp van deze meetmethode wordt de ernst van de scheefheid van het hoofd van uw kind vastgesteld en ook de vooruitgang (of eventueel de achteruitgang) wordt door de meting vastgelegd. De meting is niet pijnlijk of belastend voor de baby. 
Het meten wordt gedaan door het aanbrengen van een bandje om het hoofd. Het bandje is van een speciaal soort kunststof (thermoplast) gemaakt. Als dit bandje verwarmd wordt, wordt het bandje soepel. Koelt het bandje af, dan wordt het bandje weer hard. Het zachte bandje wordt om het hoofd van het kind aangebracht. Vervolgens wordt het bandje in enkele minuten hard en is dan een exacte kopie van de vorm van de schedel.

Wat doet de kinderarts?

De kinderarts onderzoekt of er een medische oorzaak is voor de scheefheid van het hoofd van uw kind. Ook beoordeelt de kinderarts of uw kind verder gezond is. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek èn de bevindingen van de kinderfysiotherapeut adviseert de kinderarts wel of geen behandeling. Dit wordt direct met u besproken.

Vervolg

Soms vindt de kinderarts het nodig om aanvullend onderzoek te doen naar de oorzaak van de scheefheid. U komt dan opnieuw terug bij de kinderarts om de uitslag te bespreken. Is de afplatting heel ernstig dan kan het helpen dat uw baby vanaf de leeftijd van vijf à zes maanden een tijd een speciaal helmpje krijgt aangemeten (helmredressietherapie). Het helmpje dwingt als het ware de schedel om weer in de juiste vorm te groeien. Op basis van de schedelmeting krijgt u advies of uw kind baat zal hebben bij de helmredressietherapie. Helmtherapie startten wij meestal pas bij zeer ernstige schedeldeformatie op basis van plagiocephalometrie (dat wil zeggen een ODDI-waarde >113% en/of CPI-waarde >104%)

Vergoeding ja of nee?

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de redressiehelm. Bij een aantal verzekeraars kan het nog in het aanvullende pakket zitten. De helm kost ongeveer 1000 – 1250 euro. We kijken samen met u of zo’n helm écht nodig is. Als dat zo is, informeer dan altijd van tevoren bij uw zorgverzekeraar of de helm helemaal of gedeeltelijk vergoed wordt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de gang van zaken op het spreekuur voor Schedelasymmetrie, neem dan gerust contact op met de polikliniek kindergeneeskunde of de polikliniek fysiotherapie.

Bereikbaarheid

Polikliniek kindergeneeskunde 

  • Bereikbaar op werkdagen van 08.30-16.00 uur.
  • Telefoon 0413 - 40 19 44.

Polikliniek fysiotherapie 

  • Bereikbaar op werkdagen van 08.00 -12.30 uur en van13.00-17.00 uur.
  • Telefoon 0413 - 40 19 35.