Spring naar de content

Vroeg, spreekuur VooR Ontwikkeling En Groei

Spreekuur Vroeg is het follow up spreekuur van Bernhoven, dat zorg en begeleiding biedt aan u en uw baby als uw kind op de couveuseafdeling heeft gelegen. Dit kan zijn omdat het te vroeg is geboren, te licht is voor de zwangerschapsduur of doordat het andere problemen rond of na de geboorte heeft doorgemaakt. Daardoor heeft uw kind veel meegemaakt en vraagt het specifieke aandacht.
Het kan zijn dat de ontwikkeling anders verloopt. Wij willen u helpen om de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Ook u hebt een andere start gehad met veel spanning en stress. Hierdoor kunnen problemen ontstaan van emotionele aard, met effect op de hechting met uw kind. Ook hier besteden wij aandacht aan en bieden zo nodig extra zorg.

Voor wie is spreekuur Vroeg?

De kinderen die gezien worden op de poli fysiotherapie waar dit spreekuur plaatsvindt, zijn:

  • geboren bij een zwangerschapsduur jonger dan 32 weken;
  • bij de geboorte lichter dan 1500 gram;
  • kinderen met ernstige asfyxie (zuurstofgebrek rondom de geboorte);
  • kinderen met een bijzondere problematiek.

Hoe verloopt spreekuur Vroeg?

Uw kind wordt gedurende de eerste levensjaren regelmatig gezien op spreekuur Vroeg. U ontmoet op spreekuur Vroeg meestal meerdere zorgverleners (zie onderstaande tabel).

Op de maandag of donderdag nadat uw kind naar huis is gegaan, neemt een neonatologieverpleegkundige telefonisch contact met u op om te vragen hoe het gaat. Zo kunt u al snel optredende problemen bespreken. Een aantal weken later heeft u een afspraak op het spreekuur van de kinderarts in combinatie met een kinderfysiotherapeut en een logopedist.

Ook sluiten hierbij de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige aan. Dit betekent dat u de eerste jaren niet extra naar het consultatiebureau hoeft te gaan. Ook de vaccinaties worden gegeven op spreekuur Vroeg. Wel vinden de eerste thuisbezoeken plaats door een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij zal een overdracht verzorgen naar de verpleegkundige die deelneemt aan spreekuur Vroeg.

Op het spreekuur worden zaken als gezondheid, voeding, slapen, ontwikkeling en het ontlastingspatroon besproken. Tevens worden het gewicht, de lengte en de schedelomtrek gecontroleerd. Indien wenselijk maken we een vervolgafspraak.

Na elk spreekuur wordt uw kind in het team besproken. Zo nodig wordt het behandelplan bijgesteld. Uiteraard wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.
Wij hopen u op deze manier een zo compleet mogelijke nazorg te kunnen bieden.

Wie zijn de zorgverleners op het spreekuur VROEG?

Verschillende zorgverleners werken nauw samen. Het team bestaat uit:

De kinderarts

Dit is Christel Geesing. Zij is de coördinator van het team. Zij onderzoekt uw kind, beoordeelt de groei, ontwikkeling en mogelijke gezondheidsproblemen en is verantwoordelijk voor de behandeling. Tijdens de opname op de couveuseafdeling heeft u haar mogelijk al leren kennen. Verder geeft zij informatie en uitleg en verwijst uw kind zo nodig naar andere hulpverleners of instanties.

De jeugdarts

Dit is Liesbeth Voeten. Zij ziet afwisselend met de kinderarts uw kind en beoordeelt de gezondheid en ontwikkeling.

De jeugdverpleegkundige

Dit is Maggy van Dooren. Zij geeft adviezen en de vaccinaties zoals de jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau doet.

De kinderfysiotherapeut

Dit is Christel Ijsseldijk-Ebes of Lidi Staes. Zij onderzoekt de motoriek van uw kind. Afhankelijk van haar bevindingen ontvangt u (oefen)adviezen en tips voor de houding en hantering. Kinderfysiotherapie aan huis door een collega kan geadviseerd worden.

De prelogopedist

Dit zijn Jessica Verhoeven en Meike Huisman. Zij observeren en begeleiden het voeden en de eerste taalontwikkeling van uw kind. Ook zij adviseren soms logopedische behandeling aan huis.

De physician assistant

Dit is Anke Kuijpers. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse behandeling en houdt u op de hoogte van de gezondheid tijdens opname op de couveuseafdeling. Zij kan uw kind op haar eigen spreekuur zien als dit nodig is.

De poli assistente

Dit is Tine Vissers. Zij zorgt voor de logistieke afwikkeling van het spreekuur.

Hoe vaak bezoekt u met uw kind de spreekuur VROEG?

Wij willen uw kind graag zien op de leeftijd van:

Termijn

Kinderarts

Kinderfysio-therapeut

(Pré)

logopedist

Jeugdarts

Jeugdver-pleegkundige

0 - 2 weken

X

X

X

 

X (huisbezoek)

1 maand

 

 

 

X

X

3 maanden

X

X

X

 

 

4 maanden

 

 

 

 

X

6 maanden

 

X

X

X

 

8 maanden

 

 

 

 

X

9 maanden

X

X

X

 

 

12 maanden

 

 

X

X

 

15 maanden

 

 

 

 

X

18 maanden

X

X

 

 

 

2 jaar

 

 

X

X

 

3½ jaar

 

 

 

X (op CB)

X

4½ - 5 jaar

X

X

X

 

 

Is uw kind te vroeg geboren, dan rekenen wij met de gecorrigeerde leeftijd. De gecorrigeerde leeftijd is de leeftijd die uw kind zou hebben als hij/zij geboren was na een voldragen zwangerschap (40 weken). Of praktischer: de huidige leeftijd min het aantal weken dat uw kind te vroeg is geboren. Bijvoorbeeld uw kind is bij 30 weken geboren en inmiddels 17 weken oud. De gecorrigeerde leeftijd is dan 7 weken (17 weken - 10 weken te vroeg geboren). Wat de ontwikkeling betreft, is uw kind dus eigenlijk pas 7 weken oud. De gecorrigeerde leeftijd wordt toegepast tot een leeftijd van 2 jaar.

Telefonisch spreekuur

Wanneer er problemen zijn, die niet kunnen wachten tot het eerstvolgende polikliniekbezoek, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Er kan dan met de kinderarts een telefonische afspraak gemaakt worden. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer: 0413 - 40 19 44.

Hoe bereikt u ons?

Spreekuur Vroeg vindt plaats op de polikliniek fysiotherapie (routenummer 80) van Bernhoven. Als u een afspraak wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde op werkdagen van 8.30-17.00 uur via 0413 - 40 19 44.

Is uw baby ziek (heeft het koorts of bijvoorbeeld de waterpokken)? Neem dan altijd voorafgaand aan uw polibezoek contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde. Dit is nodig in verband met besmettingsgevaar. Vergeet u niet om bij ieder bezoek een geldige patiëntenpas en het groeiboekje mee te nemen. Ook raden wij u aan om een badcape of een jasje mee te nemen. Daarnaast is het fijn als u 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen tijdens de afspraak op de poli Vroeg.