Spring naar de content

Benigne Paroxismale Positieafhankelijke Duizeligheid (BPPD)

BPPD is een acute vorm van duizeligheid, in aanvallen optredend (paroxismaal). Deze duizeligheid is positieafhankelijk van het hoofd. De aanvallen zijn goedaardig van aard, dat wil zeggen dat ze ongevaarlijk zijn.

Wat is de oorzaak?

In het binnenoor zitten in het evenwichtsorgaan halfcirkelvormige kanalen. Bij BPPD zitten er  loszittende ‘oorkristallen’ in deze kanalen. Deze oorkristallen slaan bij een snelle positiewisseling van het hoofd (bijvoorbeeld bij het snel omkijken, omhoog kijken of bij het bukken) neer op de zintuigcellen in het evenwichtsorgaan. Dit overprikkelt de zintuigcellen waardoor de draaiduizeligheid wordt opgewekt.

BPPD kan optreden na een infectie van het oor, een ongeluk met het hoofd of door slijtage van het binnenoor door het ouder worden. De directe reden is echter niet altijd duidelijk.

               

Hoe wordt BPPD behandeld?

De behandeling die u krijgt wordt gedaan door een fysiotherapeut en bestaat uit het verplaatsen van de oorkristallen naar een minder gevoelig deel van het oor waardoor er minder of geen overprikkeling meer plaatsvindt van de zintuigcellen. Deze vorm van behandeling is de Epley-methode.

De Epley-methode bestaat uit vier opeenvolgende bewegingen van het hoofd. Iedere beweging wordt ongeveer 30 tot 60 seconden aangehouden, waardoor de oorkristallen de tijd krijgen om naar de juiste richting te verplaatsen. Deze bewegingen kunnen de klachten opwekken.

de epley-methode

Na de behandeling is het verstandig om nog tien minuten te wachten voordat u naar huis gaat. De oorkristallen kunnen vooral de eerste minuten nog naar de oude plek verschuiven waardoor weer duizeligheid kan ontstaan. Daarom is het verstandig om niet zelf naar huis te rijden, neem dus iemand mee die u naar de poli brengt en weer ophaalt.

Na de behandeling kunt u zich gedurende 1 of 2 dagen licht in het hoofd voelen. Dit is een normale reactie van het evenwichtsorgaan. Houdt er rekening mee dat hierdoor een verhoogd risico op vallen kan ontstaan.

Na de eerste behandeling zijn er ongeveer nog 1 of 2 vervolgbehandelingen nodig.

De lange termijn

BPPD kan soms opnieuw ontstaan, ook nadat deze succesvol behandeld is door de fysiotherapeut. Neem contact op met uw fysiotherapeut voor een nieuwe behandeling wanneer u weer dezelfde klachten krijgt. Denk eraan dat er altijd een verhoogde kans op vallen is tijdens een periode van BPPD klachten. Houdt hier rekening mee.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, bespreek deze dan met uw behandelaar.