Spring naar de content

Benigne paroxysmale positie duizeligheid (BPPD)

Wat is benigne paroxysmale positie duizeligheid?

Benigne paroxysmale positie duizeligheid (BPPD) is een medische term en staat voor een goedaardige aanvalsgewijze bewegingsafhankelijke duizeligheid. Dit wordt veroorzaakt in het binnenoor door de aanwezigheid van oorkristallen. BPPD kenmerkt zich door acute draaiduizeligheid die ontstaat bij bewegingen, bijvoorbeeld als u gaat liggen en/of vanuit liggende houding overeind komt. De draaiduizeligheid is zeer heftig maar duurt kort, gewoonlijk minder dan een minuut. Soms gaat de duizeligheid gepaard met een misselijk gevoel. De klachten zijn uitputbaar. Dat wil zeggen dat herhaling van de snelle hoofdbewegingen de klachten doet verminderen of verdwijnen.

Diagnose

Om een goede diagnose te kunnen stellen is onderzoek nodig. Met behulp van de zogenaamde kiepproef, waarbij het hoofd en het bovenlichaam vanuit zittende houding plotseling achterover worden gekiept, kunnen we de duizeligheid opwekken. Meestal is er is een typische oogbeweging te zien, waarmee de diagnose BPPD aan tw wijzen is.

Hoe komt het?

De precieze oorzaak voor BPPD is nog onbekend. Gedacht wordt dat loszittende steentjes in het evenwichtsorgaan door snelle positieverandering neerslaan op de zintuigcellen in het evenwichtsorgaan. Dit leidt tot kortdurende overprikkeling van de zintuigcellen en daarmee tot draaiduizeligheid.  BPPD kan optreden na een hoofdongeval, ooroperatie, bij een ontsteking of na langdurige bedrust. In de meeste gevallen is er echter geen duidelijke oorzaak aantoonbaar.

Hoe wordt het behandeld?

Met hulp van een specifieke oefening worden de loszittende oorsteentjes verplaatst naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. Hierdoor kunnen de steentjes niet meer leiden tot overprikkeling van de zintuigcellen waardoor er geen duizeligheid meer optreedt. Dit heet repositiemanouvres (ook wel Eplay manoeuvre genoemd.

De repositiemanoeuvre heeft het meeste effect als deze in eerste instantie met behulp van een ervaren fysiotherapie wordt uitgevoerd. De fysiotherapeut leert u ook de oefeningen zodat u die in die zelf thuis kunt uitvoeren.

Hoe verloopt BPPD? 

Het woord ‘benigne’ geeft aan dat het hier om een goedaardige vorm van duizeligheid gaat, die binnen enkele weken tot maanden spontaan kan verdwijnen. In enkele gevallen komt de duizeligheid terug of blijkt de duizeligheid toch langer aan te houden.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de

  • polikliniek KNO-heelkunde. telefoonummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.