Spring naar de content

Infundibulotomie, schoonmaken neusbijholten

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een operatie voor het schoonmaken van de kaak-, neus-, en voorhoofdholten omdat u kind veel last heeft van verstopte neuzen of ontstekingen in één of meerder holten. In medische taal noemen we dit infundibulotomie. In deze folder leest u meer informatie over deze operatie en de nazorg. Algemene informatie over de opname leest u in de folder Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een operatie.

Wat is het doel van een infundibulotomie?

Door het uitvoeren van deze ingreep zal de beluchting van de neusbijholten verbeteren en uw kind minder last hebben van een verstopte neus. Daarnaast neemt de kans van ontstekingen af, wat als bijeffect heeft dat de reuk kan verbeteren.

Wat gebeurt er bij de operatie?

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. De toegang naar de neusbijholten wordt vrijgemaakt. De operatie wordt verricht via één of beide neusgaten, waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van een endoscoop (kijkbuis). Eventuele neuspoliepen worden gelijktijdig verwijderd. Deze ingreep duurt meestal 15 tot 30 minuten.

Na de operatie

Algemeen

Na de operatie kan uw kind wat last hebben van hoofdpijn en/of misselijkheid. Deze klachten kunnen optreden door de slaapmedicatie die is toegediend, de klachten verdwijnen vrij snel (binnen enkele uren tot soms enkele dagen). Ook kan uw kind last hebben van wat keelpijn, dit is van de tube die tijdens de operatie is ingebracht in de keel van uw kind.

Specifiek

 • Voor de genezing van de wond mag uw kind niet in de neus peuteren. Ook mag uw kind de eerste dagen de neus niet snuiten, ophalen mag wel.

Wat zijn de risico's?

Complicaties komen bij deze ingreep bijna nooit voor.

De opname

Uw kind wordt voor deze ingreep enkele uren opgenomen. De afdeling Opnameplanning informeert u, ongeveer een week van te voren, over de dag en het tijdstip dat uw kind in Bernhoven wordt verwacht voor de ingreep. De wachttijd kan sterk variëren.

Op de dag van de operatie mag u bij uw kind blijven, ook bij de inleiding van de operatie (niet bij de operatie zelf). Na de operatie worden geen complicaties verwacht, zodat uw kind thuis kan herstellen.

Naar huis

Als alles goed verloopt, kan uw kind na enkele uren na de operatie naar huis. Voor het ontslag komt de KNO-arts niet meer bij uw kind langs. Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen zo spoedig mogelijk te herstellen. In verband met eventuele misselijkheid en kans op spugen, is het voor uw kind prettiger met eigen vervoer of de taxi naar huis te gaan en niet met het openbaar vervoer. Het is handig om een spuugbakje in de auto te hebben liggen.

 • Belangrijk: Zorg dat u de pijnstilling (paracetamol) in huis heeft voordat de operatie plaats vindt. 

 Adviezen en instructies voor thuis.

Eten en drinken

 • Bij thuiskomst mag uw kind de dag van de operatie normaal eten en drinken..

Temperatuur

 • Het is mogelijk dat uw kind de eerste dagen na de ingreep wat verhoging of koorts heeft. Dit is een normaal verschijnsel.

Pijnstilling

 • Na het schoonmaken van de toegang is de kans op pijn groot. Kinderen uiten dit vaak door niet te willen eten en drinken of door huilerig en teruggetrokken gedrag. Het is dan ook noodzakelijk na de operatie de eerste twee dagen pijnstilling aan uw kind te geven. Gezien de klachten van keelpijn, hebben zetpillen duidelijk de voorkeur. Mocht uw kind na twee dagen nog pijn hebben, dan mag u nog gerust paracetamol geven. Het is mogelijk dat uw kind een week lang pijnstilling nodig heeft om goed te kunnen drinken, eten en/of slapen.

Douchen en (wond)verzorging

 • Uw kind mag op de dag van de operatie niet te warm baden of onder de douche. Daarna mag uw kind gewoon baden en douchen.
 • om het snuiten van de neus te vergemakkelijken, druppelt of sprayt u beide neusgaten van uw kind zo nodig 4x per dag met fysiologische zoutoplossing (verkrijgbaar bij de drogist of apotheek). Begin hier zo nodig mee de dag na de operatie en blijf dit doen zolang er korstjes in de neus zitten of de neus verstopt is
 • heeft uw kind ondanks het neusspoelen met zoutoplossing nog last van een verstopte neus, start dan met Xylomethazoline neusspray voor maximaal een week (verkrijgbaar bij de drogist of apotheek

Naar school

 • Meestal kan uw kind de volgende dag weer naar school als hij/zij zich goed voelt en pijnvrij is. Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen.  

Naar buiten, sporten, fietsen en zwemmen

 • Uw kind mag de eerste week na de operatie niet sporten of zwemmen.

Controle afspraak

 • U krijgt in principe geen afspraak mee voor een poliklinische nacontrole, eventueel kunt u zelf telefonisch een afspraak maken.

Wat te doen bij problemen?

 • Bel bij acute problemen de spoedeisende hulp van Bernhoven (0413 - 40 10 00). Moet u onverhoopt naar de SEH van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis de borden ‘Spoedpost Bernhoven’.
 • Bel bij problemen (aanhoudend braken, veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers) die ontstaan binnen 24 uur na de operatie binnen kantooruren de polikliniek KNO-heelkunde (0413 - 40 19 44) en buiten kantooruren de spoedeisende hulp.
 • Bel bij problemen (veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers of na drie dagen nog koorts) die ontstaan na 24 uur na de operatie de polikliniek KNO-heelkunde of uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over deze behandeling, stel deze gerust op de dag van de behandeling. Ook kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de polikliniek KNO op telefoonnummer: 0413 - 40 19 47, route 020.