Spring naar de content

Kaakspoeling

Algemeen

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u de kaakholten worden schoongemaakt. De ingreep wordt in medische termen antroscopie genoemd. In deze folder leest u hoe deze ingreep in Bernhoven verloopt.

Neusbijholten

Boven, naast en achter de neus bevinden zich holle ruimten in het hoofd, de zogenaamde `neusbijholten', die in directe verbinding staan met de neus.

De neusbijholten bestaan uit:

 • twee voorhoofdsholten (gelegen boven de ogen)
 • twee kaakholten (gelegen achter de wangen)
 • twee zeefbeenholten (deze bestaan uit een groot aantal kleine holten en bevinden zich tussen de neus en de ogen)
 • twee wiggebeensholten (gelegen ver achter boven in de neus).

Waarom spoelen van de kaakholten

De KNO-arts kan de kaakholten spoelen wanneer de kaakholten ontstoken zijn en een behandeling met medicijnen onvoldoende resultaat heeft gehad.

Voorbereiding

Opname

Voor deze ingreep wordt u een dag opgenomen op het ambulant centrum/ dagbehandeling. Route 140.
 Opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook

Spreekuur PPO

De verdoving voor uw operatie wordt toegediend door de anesthesioloog (specialist die voor de verdoving zorgt). Voordat een operatie onder anesthesie (verdoving of narcose) kan plaatsvinden zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Deze voorbereidingen vinden plaats tijdens het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, afgekort PPO. Op het spreekuur PPO spreekt u achtereenvolgend een doktersassistente, verpleegkundige en anesthesioloog.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de ingreep, neemt u dan tijdig contact op met opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17.

Dag van de ingreep

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum/ dagbehandeling.  Route 140. Hier krijgt u van de verpleegkundige een pijnstiller/eventueel slaapmiddel ter voorbereiding op de ingreep. Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Verdoving

De ingreep vindt plaats onder algehele verdoving (= narcose). Op de operatieafdeling krijgt u via een infuus in uw arm de verdoving toegediend. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

De ingreep

Bij de ingreep maakt de KNO-arts gebruik van een endoscoop. Een endoscoop is een klein buisje met een lens, waardoor de arts de bijholten kan bekijken. Met behulp van de endoscoop worden instrumenten ingebracht waarmee de KNO-arts de kaakholten kan spoelen en bekijken. Het spoelen gebeurt met een ontstekingsremmend medicijn. De endoscoop wordt via de neusopening ingebracht, waardoor er uitwendig geen littekens ontstaan.

Complicaties

Bij alle ingrepen kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze ingreep de normale risico's op complicaties van een ingreep, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor.

Na de ingreep

Na de ingreep komt u op de uitslaapkamer. Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling.

 • In uw arm zit een infuus. Als u geplast heeft, niet te veel nabloedt, niet misselijk bent en u heeft al wat gedronken, verwijdert de verpleegkundige het infuus.
 • Na de ingreep kan er vers bloed of bloederig slijm uit de neus komen. Dit is normaal. Van de verpleegkundige krijgt u uitleg en instructies over het spoelen van de neus. Dit spoelen is nodig om te voorkomen dat er korsten in de neus ontstaan.
 • De neus is doorgaans niet pijnlijk.
 • U mag gewoon eten en drinken.

Naar huis

Wanneer

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. Van de verpleegkundige krijgt u spullen voor het spoelen van de neus. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat de termijn vermeld wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 20, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.

Adviezen voor thuis

Uw neus heeft tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen bevorderen de genezing en verminderen de kans op het ontstaan van complicaties:

 • Gedurende de dag dat u thuiskomt doet u het rustig aan, dus niet zwaar tillen, bukken en persen op de ontlasting.
 • Spoel uw neus zes maal daags met een zoutoplossing. Los hiervoor een halve afgestreken theelepel zout op in een beker lauw warm water.Met behulp van een spuitje spoelt u uw neus schoon. Naarmate de neus schoner wordt, kunt u het aantal keren spoelen afbouwen.
 • Snuit uw neus de eerste dagen na de ingreep niet. Het is beter de neus op te halen.
 • De tweede dag na de ingreep kunt u uw normale werkzaamheden weer hervatten.
 • Nies met open mond.

Problemen thuis

Bij problemen na de ingreep neemt u tijdens kantooruren contact op met de polikliniek KNO-heelkunde. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de spoedeisende hulp. Telefoonnummer: 0413 - 40 10 00

 U moet bellen wanneer:

 • Uw neus verstopt raakt en u krijgt deze met spoelen niet open.
 • U koorts krijgt boven de 38.5º C.
 • U een kloppende pijn voelt in uw neus.
 • Uw neus flink gaat bloeden en de bloeding stopt niet binnen 15 minuten.

Is het onverhoopt nodig dat u zich op de spoedeisende hulp moet melden, volg dan bij het ziekenhuis de borden 'Spoedpost Bernhoven'. De spoedpost bevindt zich aan de zijkant van het ziekenhuis (Annaboulevard), de spoedeisende hulp is onderdeel van de spoedpost.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie zie ook: www.kno.nl