Spring naar de content

Laryngoscopie bij kinderen

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een operatie om de bovenste luchtweg en het bovenste deel van de slokdarm te laten inspecteren. In medische taal noemen we dit laryngoscopie.

In deze folder leest u meer informatie over deze operatie en de nazorg. Algemene informatie over de opname leest u in de folder Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een operatie.

Waarom een laryngoscopie?

De KNO-arts wil de bovenste luchtweg en het bovenste deel van de slokdarm inspecteren omdat uw kind of last heeft van heesheid of er een verdenking is van een afwijking (goedaardig, dan wel kwaadaardig) van het strottehoofd en/of stembanden.

Wat gebeurt er bij de operatie?

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Deze ingreep duurt meestal 15 tot 30 minuten.

Na de operatie

Algemeen

Na de operatie kan uw kind wat last hebben van hoofdpijn en/of misselijkheid. Deze klachten kunnen optreden door de slaapmedicatie die is toegediend, de klachten verdwijnen vrij snel (binnen enkele uren tot soms enkele dagen). Ook kan uw kind last hebben van wat keelpijn, dit is van de tube die tijdens de operatie is ingebracht in de keel van uw kind.

Specifiek

 • Het kan zijn dat de KNO-arts besluit dat uw kind stemrust moet houden. De stemrust kan bestaan uit niet hard roepen of schreeuwen en niet fluisteren. Soms mag het kind dan wel 'normaal' praten.

Wat zijn de risico's?

Complicaties komen bij deze ingreep bijna nooit voor.

De opname

Uw kind mag meestal een uur na de ingreep naar huis. De Opname/Planning informeert u, ongeveer een week van te voren, over de dag en het tijdstip dat uw kind in Bernhoven wordt verwacht voor de ingreep. De wachttijd kan sterk variëren.

Op de dag van de operatie mag u bij uw kind blijven, ook bij de inleiding van de operatie (niet bij de operatie zelf). Na de operatie worden geen complicaties verwacht, zodat uw kind thuis kan herstellen.

Naar huis

Als alles goed verloopt, kan uw kind meestal een uur na de operatie naar huis. Voor het ontslag komt de KNO-arts niet meer bij uw kind langs. Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen zo spoedig mogelijk te herstellen. In verband met eventuele misselijkheid en kans op spugen, is het voor uw kind prettiger met eigen vervoer of de taxi naar huis te gaan en niet met het openbaar vervoer. Het is handig om een spuugbakje in de auto te hebben liggen.

 • Belangrijk: Zorg dat u de pijnstilling (paracetamol) in huis heeft voordat de operatie plaats vindt. 

Adviezen en instructies voor thuis

Eten en drinken

 • uw kind mag normaal eten en drinken, echter onderstaande voedingsmiddelen worden afgeraden:
 • voeding met scherpe randen (denkend aan friet en chips)
 • koolzuurhoudende dranken
 • de eerste dagen te warm voedsel

Temperatuur

 • Het is mogelijk dat uw kind de eerste dagen na de ingreep wat verhoging of koorts heeft. Dit is een normaal verschijnsel.

Pijnstilling

 • Geef uw kind de eerste 48 uur na de operatie zonodig iedere 8 uur paracetamol voor de pijn. De hoeveelheid paracetamol die uw kind per keer mag, hangt af van het gewicht van uw kind. De verpleegkundige informeert u hierover. 

Douchen en (wond)verzorging

 • Uw kind mag gewoon baden en douchen.

Naar school

 • Meestal kan uw kind de volgende dag weer naar school als hij/zij zich goed voelt en pijnvrij is. Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen.  

Naar buiten, sporten, fietsen en zwemmen

 • Uw kind mag als hij/zij zich goed voelt weer sporten en zwemmen. Wijs uw kind er wel op dat het niet gaat roepen als hij/zij stemrust voorgeschreven heeft.

Controle afspraak

 • U krijgt in principe geen afspraak mee voor een poliklinische nacontrole, eventueel kunt u zelf telefonisch een afspraak maken.

Wat te doen bij problemen?

 • Bel bij acute problemen de spoedeisende hulp van Bernhoven (0413 - 40 10 00). Moet u onverhoopt naar de SEH van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis de borden ‘Spoedpost Bernhoven’.
 • Bel bij problemen (aanhoudend braken, veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers) die ontstaan binnen 24 uur na de operatie binnen kantooruren de polikliniek KNO-heelkunde (0413 - 40 19 44) en buiten kantooruren de spoedeisende hulp.
 • Bel bij problemen (veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers of na drie dagen nog koorts) die ontstaan na 24 uur na de operatie de polikliniek KNO-heelkunde of uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over deze behandeling, stel deze gerust op de dag van de behandeling. Ook kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de polikliniek KNO op telefoonnummer: 0413 - 40 19 47, route 020.