Spring naar de content

Meatosplastiek: operatie waarbij de gehoorgang / gehooringang ruimer wordt gemaakt

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u een operatie aan uw oor krijgt. Bij deze operatie maakt de KNO-arts de gehoor(ingang) ruimer. In medische termen meatoplastiek genoemd. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven verloopt.

Waarom deze operatie?

Een te nauwe gehoor(ingang) kan leiden tot tal van klachten.

  1. Zo kan het oorsmeer via een natuurlijke manier niet uit de gehoorgang komen.
  2. Irritatie en ontsteking van de gehoorgang.
  3. Het oorstukje van een gehoortoestel past niet.

Door de gehoor(ingang) te verruimen kunnen bovengenoemde klachten verbeteren of verholpen worden.

Verruimen gehooringang

Als alleen de gehooringang nauw is kan dit onder plaatselijke verdoving verruimt worden. De gehooringang wordt gevormd door een deel van de oorschelp en dit bestaat uit kraakbeen. Onder plaatselijke verdoving kan een stukje kraakbeen onder de huid bij de ingang van de gehoorgang verwijderd worden. Hierdoor ontstaat een ruimere gehooringang. Deze ingreep wordt in principe op de polikliniek gedaan. U mag na de ingreep vrijwel direct naar huis. Wij adviseren u om iemand mee te nemen, zodat u niet zelf naar huis hoeft te rijden. 

Verruimen gehooringang en gehoorgang

Als naast de gehooringang ook de gehoorgang vernauwd is, moet de operatie onder algehele narcose worden gedaan. Dit gebeurt dan op de operatiekamer.

De gehoorgang bestaat uit bot. Bot is harder dan het kraakbeen in de gehooringang. Dit benige deel van de gehoorgang moet worden verruimd door een deel van dit bot weg te boren, zodat er weer meer ruimte in de gehoorgang komt. Het verruimen van de gehoorgang vindt vaak plaats in combinatie met het verruimen van de ingang, zoals hierboven beschreven.

Hoe bereidt u zich voor op de ingreep op de operatiekamer?

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan u het actuele medicatie overzicht geven.

Afspraak PPO

U krijgt een afspraak op het spreekuur PPO, het Preoperatief Poliklinisch Onderzoek (PPO). Dit is ter voorbereiding op de verdoving. Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt).

U wordt opgenomen op afdeling B2-west (short stay)

Voor deze operatie wordt u ongeveer twee dagen opgenomen op afdeling B2 West/Short stay. Route 260. Bureau opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met deanesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt).

Wat als u niet kunt komen?

Wanneer u niet op de afspraak voor de operatie kunt komen, neemt u dan op tijd contact op met bureau opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17.

Dag van de operatie

Waar moet u zijn?

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van afdeling B2-West/Short stay. Route 260. Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (= narcose). Als voorbereiding op de verdoving krijgt u een rustgevend medicijn. Op de operatieafdeling krijgt u via een infuus in uw arm de verdoving toegediend.

De gehoorgang verruimende operatie

De KNO-arts maakt een huidsnede achter het oor en boort het bot van de gehoorgang deels weg. Hierdoor ontstaat een ruimere gehoorgang. Als ook de ingang vernauwt is zal middels een tweede huidsnede aan het begin van de gehoorgang daar een stukje onderhuids kraakbeen worden verwijderd. Hierdoor wordt ook de ingang ruimer.

Na de operatie blijft een litteken achter het oor zichtbaar. Waarschijnlijk valt het litteken door uw haar en oorschelp nauwelijks op.

Complicaties

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor. Door de operatie kan de stand van de oorschelp iets veranderen

Na de operatie

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer. Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling. Na de operatie is een tampon in het geopereerde oor aangebracht, waardoor u minder goed kunt horen. Soms wordt ook een verband om het oor aangebracht, om wondvocht op te vangen. Het is mogelijk dat u zich misselijk voelt en duizelig bent. Ook kan het oor pijnlijk zijn.

Naar huis

Als alles naar wens verloopt mag u dezelfde dag naar huis. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 20, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.

Let op: zorg dat u door iemand wordt opgehaald, want u mag niet zelf autorijden.

Adviezen voor thuis

Uw oor heeft tijd nodig om te genezen. Onderstaande advies is goed voor de genezing en vermindert de kans op het ontstaan van complicaties:

  • Gedurende de eerste drie weken na de operatie mag er geen water in het geopereerde oor komen. Wees dus voorzichtig met douchen!

Problemen thuis

Bij problemen na de operatie neemt u contact op met het ziekenhuis. U moet bellen wanneer:

  • U koorts krijgt boven de 38.5º C.
  • U zich duizelig voelt

Tijdens kantooruren belt u de polikliniek KNO, buiten kantooruren belt u de afdeling spoedeisende hulp

  • Polikliniek KNO heelkunde: 0413 - 40 19 47
  • Spoedeisende hulp: 0413 - 40 10 00

Moet u buiten kantoortijden op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost zijn, volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde.

  • Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie zie ook: www.kno.nl