Spring naar de content

Microlaryngoscopie (stembandonderzoek)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u onder verdoving aan de stembanden wordt geopereerd. Deze operatie heet in medische vaktaal 'microlaryngoscopie'. In deze folder leest u hoe een stembandoperatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Waarom krijgt u deze operatie?

De KNO-arts heeft een afwijking gezien op uw stembanden, of u blijft ondanks logopedie toch stemklachten houden. Daarom wordt u geopereerd om de afwijking weg te halen. U heeft op de polokliniek KNO al met de KNO arts gesproken over wat er precies met u aan de hand is.

Hoe bereidt u zich voor?

De afdeling opnameplanning maakt voor u een afspraak voor het spreekuur PPO en bespreekt met u wanneer u wordt opgenomen voor de operatie.

Spreekuur PPO

Omdat u wordt opgenomen in het ziekenhuis voor deze operatie krijgt u eerst een afspraak op het spreekuur preoperatief poliklinisch onderzoek (PPO). Dit spreekuur is nodig om u voor te bereiden op de operatie. U spreekt hier met de verpleegkundige, de doktersassistente en de anesthesioloog (dat is de specialist die de verdoving verzorgt). Gekeken wordt naar uw gewicht, bloeddruk, welke medicijnen u gebruikt, dit is allemaal nodig voor de operatie. de anesthesioloog legt u alles uit over de verdoving.

AMO

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee naar het spreekuur PPO.

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Wat als u niet kunt komen?

Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, bel dan op tijd naar de polikliniek via 0413 -  40 19 17. Dan maken we een nieuwe afspraak.

De dag van de operatie

Waar moet u zijn?

Op de afgesproken datum en tijdstip meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum/ dagbehandeling Bernhoven, route 140. U krijgt van de verpleegkundige een pijnstiller / eventueel slaapmiddel ter voorbereiding op de operatie.

Verdoving

U wordt geopereerd onder een algehele verdoving (= narcose). De verdoving krijgt u door een infuus in uw arm. Heeft u nog vragen hierover, vertel dit tijdens het spreekuur PPO aan de anesthesioloog.

De operatie

U wordt geopereerd op de operatiekamer. Met een microscoop kijkt de arts naar de stembanden. De microscoop wordt door een buis in uw mond naar de keel gebracht. Nu kan de arts de afwijkingen goed zien en datgene wat niet goed is wordt zo nodig weggehaald. Het weefsel dat is weggehaald wordt soms opgestuurd naar het laboratorium waar het wordt nagekeken.

Na de operatie

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Hier worden uw bloeddruk, pols en ademhaling extra goed in de gaten gehouden. Als u geplast heeft en zich goed voelt gaat u terug naar de verpleegafdeling. Hier haalt de verpleegkundige het infuus uit uw arm.

Als de KNO-arts tijdens de operatie afwijkend weefsel heeft weggenomen, mag u na de operatie drie dagen absoluut

  • Niet praten (uw arts heeft dit vooraf met u besproken).
  • U mag niet fluisteren, kuchen en keelschrapen.
  • U mag in deze periode niet roken. Roken is altijd slecht voor de stembanden en kan leiden tot ernstige blijvende schade van de stembanden.

Zijn er risico's en complicaties?

Na de ingreep kan uw keel wat gevoelig zijn, soms voelt de tong wat verdoofd aan. Dit duurt meestal kort en verdwijnt van zelf. Door het gebruik van een starre metalen buis moeten uw tanden of bovenkaak (bij gebitsprothesedragers) beschermd worden tegen beschadiging. Zeer zelden kan desondanks toch het gebit of slijmvlies van de bovenkaak beschadigd worden. Als dat bij u is gebeurt, moet u dit dient zeggen tegen de behandelend arts. Ondanks dat het doel is om de stem te verbeteren door de operatie kan het heel zelden voorkomen dat de stem verslechterd door littekenvorming op de stembanden.

Naar huis

Wanneer?

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 20, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Wanneer er tijdens de ingreep weefsel is weggenomen en is opgestuurd voor nader onderzoek, bespreekt de KNO-arts de uitslag hiervan tijdens de controleafspraak. Op de operatiedag zelf krijgt u nog géén uitslag.

Belangrijk

Na de ingreep kunt u zich suf voelen van de verdoving. Als u weer naar huis mag, mag u niet auto rijden. Zorg ervoor dat er iemand is die u na de operatie komt ophalen  en naar huis brengt.

Adviezen voor thuis

Na de ingreep mag u gewoon eten en drinken. Let wel op met het eten van sterk gekruid voedsel en het drinken van hete dranken.

  • De eerste 3 tot 5 dagen na de ingreep doet u het rustig aan. Overleg met uw arts wanneer weer met uw dagelijkse werk kunt beginnen.
  • Het is mogelijk dat de KNO-arts u adviseert om (binnen één week) na de ingreep een bezoek aan uw behandelend logopedist te brengen. Het is handig hier ruim vóór de operatie alvast een afspraak voor te maken met uw logopedist vanwege een wachtlijst.

Wat zijn de stembanden?

De stembanden zitten in het strottenhoofd. De stembanden gaan open op het moment dat we inademen en ze sluiten als we geluid maken of als we willen hoesten. Om een helder en krachtig stemgeluid te maken zijn twee dingen belangrijk. De stembanden moeten goed sluiten, anders ontsnapt er valse lucht, je wordt dan hees. En de stembanden moeten soepel kunnen trillen. Is dit niet het geval dan word je schor.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde.

  • Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.