Spring naar de content

Microlaryngoscopie (stembandonderzoek)

Algemeen

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een stembandonderzoek wordt verricht. Deze ingreep wordt in de medische taal ook wel `microlaryngoscopie' genoemd. In deze folder leest u hoe een stembandonderzoek in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Stembandonderzoek

Bij deze ingreep worden de stembanden met behulp van een microscoop (via een buis) nauwkeurig bekeken. De buis wordt via de mond ingebracht. Zo ontstaan er uitwendig geen littekens. Middels de ingreep kunnen eventuele afwijkingen van de stembanden worden opgespoord en/of behandeld.

Voorbereiding

Opname

Voor deze ingreep wordt u één dag opgenomen op het ambulant centrum/ dagbehandeling .Route 140.
Opname planning informeert u over de datum en het tijdstip waarop u wordt opgenomen.

Spreekuur PPO

De verdoving voor uw operatie wordt toegediend door de anesthesioloog (specialist die voor de verdoving zorgt). Voordat een operatie onder anesthesie (verdoving of narcose) kan plaatsvinden zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Deze voorbereidingen vinden plaats tijdens het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, afgekort PPO. Op het spreekuur PPO spreekt u achtereenvolgend een doktersassistente, verpleegkundige en anesthesioloog.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Belangrijk

Na de ingreep kunt u zich suf voelen van de verdoving. Daarom wordt u geadviseerd om na de ingreep niet zelf naar huis te rijden. Zorg ervoor dat er iemand met u meegaat of u na de ingreep komt ophalen.

Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de ingreep, neemt u dan tijdig contact op met bureau opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17.

De dag van de ingreep

Melden

Op de afgesproken datum en tijdstip meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum/ dagbehandeling. Route 140. Hier krijgt u van de verpleegkundige een pijnstiller / eventueel slaapmiddel ter voorbereiding op de ingreep.

Verdoving

Een stembandonderzoek vindt plaats onder een algehele verdoving (= narcose). De verdoving wordt toegediend middels een infuus in uw arm. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

De ingreep

Het onderzoek vindt plaats op de operatiekamer. Tijdens de ingreep bekijkt de KNO-arts uw stembanden en verwijdert zo nodig afwijkend weefsel. Dit weefsel wordt soms opgestuurd voor nader onderzoek.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt u wakker op de uitslaapkamer. Hier worden uw bloeddruk, pols en ademhaling extra goed in de gaten gehouden. Hierna gaat u weer terug naar de verpleegafdeling als u geplast heeft en zich goed voelt. Hier verwijdert de verpleegkundige het infuus.

Wanneer de KNO-arts tijdens de ingreep afwijkend weefsel heeft weggenomen, mag u na de ingreep gedurende 3 tot 5 dagen absoluut niet praten (uw arts heeft dit vooraf met u besproken). Dit betekent tevens dat u niet mag fluisteren, kuchen en keelschrapen. Ook mag gedurende deze periode niet gerookt worden. Roken is altijd schadelijk voor de stembanden en kan leiden tot ernstige blijvende schade van de stembanden.

Risico's en complicaties

Na de ingreep kan uw keel wat gevoelig zijn. Dit is van korte duur en verdwijnt van zelf. Door het gebruik van een starre metalen buis moeten uw tanden of bovenkaak (bij gebitsprothesedragers) beschermd worden tegen beschadiging. Zeer zelden treedt desondanks toch een beschadiging op van gebit of slijmvlies van de bovenkaak. U dient dit te melden aan de behandelend arts.

Naar huis

Wanneer

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat de termijn vermeld wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 20, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Wanneer er tijdens de ingreep weefsel is weggenomen en is opgestuurd voor nader onderzoek, bespreekt de KNO-arts de uitslag hiervan tijdens de controleafspraak. Op de operatiedag zelf krijgt u nog géén uitslag.

Adviezen voor thuis

Na de ingreep mag u gewoon eten en drinken. Let wel op met het eten van sterk gekruid voedsel en het drinken van hete dranken.

  • De eerste 3 tot 5 dagen na de ingreep doet u het rustig aan. Het is raadzaam om met uw arts te overleggen over het moment waarop u uw dagelijkse werkzaamheden weer kunt hervatten.
  • Het is mogelijk dat de KNO-arts u adviseert om (binnen één week) na de ingreep een bezoek aan uw behandelend logopedist te brengen. Het is handig hier ruim vóór de ingreep alvast een afspraak voor te maken met uw logopedist ( wachtlijst!).

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.