Spring naar de content

Microlaryngoscopie (stembandonderzoek)

Algemeen

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een stembandonderzoek wordt verricht. Deze ingreep wordt in de medische taal ook wel `microlaryngoscopie' genoemd. In deze folder leest u hoe een stembandonderzoek in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Stembandonderzoek

Bij deze ingreep worden de stembanden met behulp van een microscoop (via een buis) nauwkeurig bekeken. De buis wordt via de mond ingebracht. Zo ontstaan er uitwendig geen littekens. Middels de ingreep kunnen eventuele afwijkingen van de stembanden worden opgespoord en/of behandeld.

Voorbereiding

Opname

Voor deze ingreep wordt u één dag opgenomen op het ambulant centrum/ dagbehandeling .Route 140. Opname planning informeert u over de datum en het tijdstip waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de narcose zorgt).

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Belangrijk

Na de ingreep kunt u zich suf voelen van de verdoving. Daarom wordt u geadviseerd om na de ingreep niet zelf naar huis te rijden. Zorg ervoor dat er iemand met u meegaat of u na de ingreep komt ophalen.

Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de ingreep, neemt u dan tijdig contact op met bureau opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17.

De dag van de ingreep

Melden

Op de afgesproken datum en tijdstip meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum/ dagbehandeling. Route 140. Hier krijgt u van de verpleegkundige een pijnstiller / eventueel slaapmiddel ter voorbereiding op de ingreep.

Verdoving

Een stembandonderzoek vindt plaats onder een algehele verdoving (= narcose). De verdoving wordt toegediend middels een infuus in uw arm. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

De ingreep

Het onderzoek vindt plaats op de operatiekamer. Tijdens de ingreep bekijkt de KNO-arts uw stembanden en verwijdert zo nodig afwijkend weefsel. Dit weefsel wordt soms opgestuurd voor nader onderzoek.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt u wakker op de uitslaapkamer. Hier worden uw bloeddruk, pols en ademhaling extra goed in de gaten gehouden. Hierna gaat u weer terug naar de verpleegafdeling als u geplast heeft en zich goed voelt. Hier verwijdert de verpleegkundige het infuus.

Wanneer de KNO-arts tijdens de ingreep afwijkend weefsel heeft weggenomen, mag u na de ingreep gedurende 3 tot 5 dagen absoluut niet praten (uw arts heeft dit vooraf met u besproken). Dit betekent tevens dat u niet mag fluisteren, kuchen en keelschrapen. Ook mag gedurende deze periode niet gerookt worden. Roken is altijd schadelijk voor de stembanden en kan leiden tot ernstige blijvende schade van de stembanden.

Risico's en complicaties

Na de ingreep kan uw keel wat gevoelig zijn. Dit is van korte duur en verdwijnt van zelf. Door het gebruik van een starre metalen buis moeten uw tanden of bovenkaak (bij gebitsprothesedragers) beschermd worden tegen beschadiging. Zeer zelden treedt desondanks toch een beschadiging op van gebit of slijmvlies van de bovenkaak. U dient dit te melden aan de behandelend arts.

Naar huis

Wanneer

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat de termijn vermeld wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 20, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Wanneer er tijdens de ingreep weefsel is weggenomen en is opgestuurd voor nader onderzoek, bespreekt de KNO-arts de uitslag hiervan tijdens de controleafspraak. Op de operatiedag zelf krijgt u nog géén uitslag.

Adviezen voor thuis

Na de ingreep mag u gewoon eten en drinken. Let wel op met het eten van sterk gekruid voedsel en het drinken van hete dranken.

  • De eerste 3 tot 5 dagen na de ingreep doet u het rustig aan. Het is raadzaam om met uw arts te overleggen over het moment waarop u uw dagelijkse werkzaamheden weer kunt hervatten.
  • Het is mogelijk dat de KNO-arts u adviseert om (binnen één week) na de ingreep een bezoek aan uw behandelend logopedist te brengen. Het is handig hier ruim vóór de ingreep alvast een afspraak voor te maken met uw logopedist ( wachtlijst!).

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.