Spring naar de content

Verwijderen van neuspoliepen

Algemeen

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een operatie aan de neus wordt verricht. Bij deze operatie verwijdert de KNO-arts poliepen uit de neus. De operatie wordt in medische termen poliepectomie genoemd. In deze folder leest u hoe deze operatie in Bernhoven verloopt.

Poliepectomie

Neuspoliepen zijn goedaardige zwellingen van het neusslijmvlies. Poliepen ontstaan door overprikkeling van het neusslijmvlies en kunnen de neus hinderlijk afsluiten. Door het verwijderen van de poliepen, zit uw neus niet meer zo vaak verstopt en ook andere functies van de neus, zoals onder andere ademen en ruiken, kunnen verbeteren.

Voorbereiding

Opname

Voor deze operatie wordt u meestal één dag opgenomen. In sommige gevallen wordt u twee of drie dagen opgenomen.
Bureau opname planning informeert u over de verpleegafdeling en de datum waarop u wordt opgenomen.

Spreekuur PPO

De verdoving voor uw operatie wordt toegediend door de anesthesioloog (specialist die voor de verdoving zorgt). Voordat een operatie onder anesthesie (verdoving of narcose) kan plaatsvinden zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Deze voorbereidingen vinden plaats tijdens het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, afgekort PPO. Op het spreekuur PPO spreekt u achtereenvolgend een doktersassistente, verpleegkundige en anesthesioloog.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de operatie, neemt u dan tijdig contact op met opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17.

Dag van de operatie

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling. Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de operatie-afdeling.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (= narcose). Als voorbereiding op de verdoving krijgt u een rustgevend medicijn. Op de operatie-afdeling krijgt u via een infuus in uw arm de verdoving toegediend. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

De operatie

Bij deze operatie ontstaan uitwendig geen littekens. Met behulp van speciale instrumenten verwijdert de KNO-arts de poliepen. Als de poliepen zijn verwijderd, stopt de KNO-arts soms tampons in de neus. De tampons zijn tegen het bloeden. Het is mogelijk dat de KNO-arts tijdens de operatie ook de kaakholtes spoelt.

Complicaties

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, met name een nabloeding en heel zelden een infectie.

Na de operatie

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer. Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling.

  • In uw arm zit een infuus. Als u niet misselijk bent en u heeft al wat gedronken, verwijdert de verpleegkundige het infuus.
  • Wanneer er na de operatie tampons in uw neus zijn gebracht, kunt u hiervan een drukkend gevoel in de neus en hoofdpijn krijgen. U kunt niet door de neus ademen en u krijgt daardoor een droge mond. Ook is het mogelijk dat uw ogen gaan tranen.
  • Van de verpleegkundige krijgt u uitleg en instructies over het spoelen van de neus. Dit spoelen is nodig om te voorkomen dat er korsten in de neus ontstaan.

Naar huis

Wanneer

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. Het wordt aanbevolen om de eerste 24 uur na de ingreep opvang geregeld te hebben, zodat u niet alleen bent en zonodig geholpen kunt worden. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat de termijn vermeld wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf een afspraak bij de polikliniek KNO, route 020, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.  Wanneer er na de operatie tampons in uw neus zijn gebracht, worden deze meestal een dag na de operatie verwijderd door de KNO-arts of een verpleegkundige.

Adviezen voor thuis

Uw neus heeft tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen bevorderen de genezing en verminderen de kans op het ontstaan van complicaties:

  • U mag gewoon eten en drinken. Wees de eerste dagen na de operatie wel voorzichtig met sterk gekruid voedsel en hete dranken.
  • Gedurende de eerste dag na de operatie doet u het rustig aan, dus niet zwaar tillen, bukken en persen op de ontlasting. Ook is het raadzaam om geen hete douches te nemen.
  • De tweede dag na de operatie kunt u lichte werkzaamheden hervatten. Overleg eerst met uw behandelend arts wanneer uw normale werkzaamheden bestaan uit het verrichten van zware lichamelijke handelingen.
  • Spoel uw neus zes maal daags met een zoutoplossing (een halve afgestreken theelepel zout oplossen in een beker lauw warm water en met deze vloeistof met behulp van een spuitje de neus spoelen). Naarmate de neus schoner wordt, kunt u het aantal keren spoelen afbouwen.
  • Snuit uw neus de eerste week na de operatie niet. Het is beter de neus op te halen.

Problemen thuis

Bij problemen na de operatie neemt u tijdens kantooruren contact op met de polikliniek KNO-heelkunde. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de spoedeisende hulp. Telefoonnummer: 0413 - 40 10 00. U moet bellen wanneer:

  • U koorts krijgt boven de 38.5°C.
  • U een kloppende pijn voelt in uw neus.

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp of de huisartsenpost in Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie zie ook: www.kno.nl.