Spring naar de content

Verwijderen van neuspoliepen

Algemeen

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een operatie aan de neus wordt verricht. Bij deze operatie verwijdert de KNO-arts poliepen uit de neus. De operatie wordt in medische termen poliepectomie genoemd. In deze folder leest u hoe deze operatie in Bernhoven verloopt.

Poliepectomie

Neuspoliepen zijn goedaardige zwellingen van het neusslijmvlies. Poliepen ontstaan door overprikkeling van het neusslijmvlies en kunnen de neus hinderlijk afsluiten. Door het verwijderen van de poliepen, zit uw neus niet meer zo vaak verstopt en ook andere functies van de neus, zoals onder andere ademen en ruiken, kunnen verbeteren.

Voorbereiding

Opname

Voor deze operatie wordt u meestal één dag opgenomen. In sommige gevallen wordt u twee of drie dagen opgenomen. Bureau opname planning informeert u over de verpleegafdeling en de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt).

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de operatie, neemt u dan tijdig contact op met opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17.

Dag van de operatie

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling. Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. Een verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de operatie-afdeling.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (= narcose). Als voorbereiding op de verdoving krijgt u een rustgevend medicijn. Op de operatie-afdeling krijgt u via een infuus in uw arm de verdoving toegediend. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

De operatie

Bij deze operatie ontstaan uitwendig geen littekens. Met behulp van speciale instrumenten verwijdert de KNO-arts de poliepen. Als de poliepen zijn verwijderd, stopt de KNO-arts soms tampons in de neus. De tampons zijn tegen het bloeden. Het is mogelijk dat de KNO-arts tijdens de operatie ook de kaakholtes spoelt.

Complicaties

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, met name een nabloeding en heel zelden een infectie.

Na de operatie

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer. Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling.

  • In uw arm zit een infuus. Als u niet misselijk bent en u heeft al wat gedronken, verwijdert de verpleegkundige het infuus.
  • Wanneer er na de operatie tampons in uw neus zijn gebracht, kunt u hiervan een drukkend gevoel in de neus en hoofdpijn krijgen. U kunt niet door de neus ademen en u krijgt daardoor een droge mond. Ook is het mogelijk dat uw ogen gaan tranen.
  • Van de verpleegkundige krijgt u uitleg en instructies over het spoelen van de neus. Dit spoelen is nodig om te voorkomen dat er korsten in de neus ontstaan.

Naar huis

Wanneer

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. Het wordt aanbevolen om de eerste 24 uur na de ingreep opvang geregeld te hebben, zodat u niet alleen bent en zonodig geholpen kunt worden. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat de termijn vermeld wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf een afspraak bij de polikliniek KNO, route 020, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.  Wanneer er na de operatie tampons in uw neus zijn gebracht, worden deze meestal een dag na de operatie verwijderd door de KNO-arts of een verpleegkundige.

Adviezen voor thuis

Uw neus heeft tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen bevorderen de genezing en verminderen de kans op het ontstaan van complicaties:

  • U mag gewoon eten en drinken. Wees de eerste dagen na de operatie wel voorzichtig met sterk gekruid voedsel en hete dranken.
  • Gedurende de eerste dag na de operatie doet u het rustig aan, dus niet zwaar tillen, bukken en persen op de ontlasting. Ook is het raadzaam om geen hete douches te nemen.
  • De tweede dag na de operatie kunt u lichte werkzaamheden hervatten. Overleg eerst met uw behandelend arts wanneer uw normale werkzaamheden bestaan uit het verrichten van zware lichamelijke handelingen.
  • Spoel uw neus zes maal daags met een zoutoplossing (een halve afgestreken theelepel zout oplossen in een beker lauw warm water en met deze vloeistof met behulp van een spuitje de neus spoelen). Naarmate de neus schoner wordt, kunt u het aantal keren spoelen afbouwen.
  • Snuit uw neus de eerste week na de operatie niet. Het is beter de neus op te halen.

Problemen thuis

Bij problemen na de operatie neemt u tijdens kantooruren contact op met de polikliniek KNO-heelkunde. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de spoedeisende hulp. Telefoonnummer: 0413 - 40 10 00. U moet bellen wanneer:

  • U koorts krijgt boven de 38.5°C.
  • U een kloppende pijn voelt in uw neus.

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp of de huisartsenpost in Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie zie ook: www.kno.nl.