Spring naar de content

24-uurs urineonderzoek op citraat en/of oxaalzuur

Uw arts heeft u gevraagd om 24-uurs urine te verzamelen voor aanvullend onderzoek. Bij de bloedafname van het klinisch chemisch laboratorium krijgt u twee bokalen en een beker mee waarin de urine verzameld moet worden.

Enkele algemene aandachtspunten:

 • De bokaal bevat een vloeistof of een poeder. U mag dit niet weggooien;
 • De bokaal is voorzien van een sticker met waarschuwing gevaarlijke stof;
 • Het sparen begint na het lozen van de eerste portie ochtendurine;
 • Plas nooit rechtstreeks in de bokaal, maak gebruik van de bijgeleverde beker;
 • De bokaal buiten bereik van kinderen houden;
 • Bewaar de bokaal tijdens het verzamelen op een koele plaats (bijvoorbeeld in de koelkast of de kelder);
 • Tijdens de menstruatie géén urine verzamelen;
 • U krijgt altijd een reservebokaal. Lever deze altijd weer in, ook al heeft u deze niet gebruikt.  

Hoe verzamelt u de urine?

Dat gaat als volgt:

 • Het sparen begint ná dat u uw eerste ochtendurine op het toilet heeft uit geplast.
 • Daarna begint het verzamelen van alle urine van die dag en de nacht en de eerste urine na het opstaan de volgende ochtend. Gebruik hiervoor zo nodig ook de tweede bokaal.
 • Tussentijds kan de urine op een koele, donkere plek worden bewaard. Bijvoorbeeld in de kelder of de koelkast (niet in het vriesvak).
 • Vermeld de datum van het verzamelen op de bokaal (of bokalen)
 • Als er tweemaal 24-uur verzameld moet worden heeft u 2x2 bokalen meegekregen, en herhaalt u wat hierboven is beschreven.

Inleveren

U levert de bokalen met de gespaarde urine, op de dag dat u klaar bent met sparen, in bij polikliniek bloedafname van Bernhoven, Uden (route 010), polikliniek bloedafname Oss (Plein Zwanenberg), Medipark Uden of Medisch Huis Veghel.

U kunt het op werkdagen afgeven op onderstaande tijden:

 • Polikliniek bloedafname Uden 07.30-17.00 uur, dinsdag van 07.30-19.30 uur
 • Polikliniek bloedafname Oss 07.30-17.00 uur
 • Medisch Huis Veghel van 08.00-12.30 uur
 • Medipark Uden 07.30-10.30 uur

Voor actuele informatie rondom de bloedafname e/o trombosedienst kunt u terecht op de website www.dcbernhoven.nl/patienten/trombosedienst-bloedafnamedienst/

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met het centrale nummer van het laboratorium: 0413 - 40 30 00.