Spring naar de content

24-uurs urineonderzoek op (methyl)histamine (code U24HIST)

Uw arts heeft u gevraagd om 24-uurs urine te verzamelen voor aanvullend onderzoek. Bij de bloedafname van het klinisch chemisch laboratorium krijgt u twee flessen en een beker mee waarin de urine verzameld moet worden.

Enkele algemene aandachtspunten

 • Het sparen begint na het lozen van de eerste portie ochtendurine;
 • Plas nooit rechtstreeks in de bokaal, maak gebruik van de bijgeleverde beker;
 • Bewaar de bokaal tijdens het verzamelen op een koele plaats (bijvoorbeeld in de koelkast of de kelder);
 • Tijdens de menstruatie géén urine verzamelen;
 • U krijgt altijd een reservebokaal. Lever deze altijd weer in, ook al heeft u deze niet gebruikt.

Hoe verzamelt u de urine?

Dat gaat als volgt:

 • Het sparen begint ná dat u uw eerste ochtendurine op het toilet heeft uit geplast.
 • Daarna begint het verzamelen van alle urine van die dag en de nacht en de eerste urine na het opstaan de volgende ochtend. Gebruik hiervoor zo nodig ook de tweede bokaal.
 • Tussentijds kan de urine op een koele, donkere plek worden bewaard. Bijvoorbeeld in de kelder of de koelkast (niet in het vriesvak).
 • Vermeld de datum van het verzamelen op de bokaal (of bokalen)
 • Als er tweemaal 24-uur verzameld moet worden heeft u 2x2 bokalen meegekregen, en herhaalt u wat hierboven is beschreven.

Dieet voor onderzoek

Voor dit onderzoek moet u een speciaal dieet volgen. Dat is nodig om de gegevens goed te kunnen beoordelen. Een aantal voedingsmiddelen storen namelijk het onderzoek.

U mag de volgende voedingsmiddelen op de dag voordat dat u de urine gaat verzamelen en op de dag zelf van het verzamelen van de urine niet eten.

 • Aubergine
 • Wijn
 • Kaas
 • Yoghurt
 • Spinazie
 • Zuurkool
 • Vis uit blik
 • Melkproducten

De dag voordat u de urine gaat verzamelen, begint u met het dieet:

 • U eet geen voedingsmiddelen die in het rijtje genoemd staan.
 • De volgende ochtend op de tweede dag, dus als u gaat beginnen met het sparen van de urine, moet u de eerste keer gewoon op de wc alles uitplassen, dit is de ochtendurine. Het sparen begint dus na die eerste ochtendurine.
 • De dag van het urine verzamelen, blijft u het dieet volgen.Wanneer de 24 uurs urine in zijn geheel is gespaard mag u alles weer eten.

Portie 'tweede nuchter' urine voor het onderzoek op (methyl) histamine (code UHIST)

Mogelijk moet u een tweede portie nuchtere urine verzamelen voor onderzoek op (methyl)histamine. Als dat zo is dan is het hokje aangekruist.

Dan gelden dezelfde dieetregels zoals hierboven al beschreven staan.

Vanaf 20.00 uur mag u helemaal niets meer eten; u mag wel onbeperkt thee, koffie of limonade drinken maar zonder toevoeging van melkproducten. De volgende ochtend, na het wakker worden, zoveel mogelijk uitplassen op het toilet.

Een portie 2e urine opvangen:

Het sparen begint ná het lozen van de eerste portie ochtendurine. Zie beschreven bij ‘Hoe verzamelt u de urine?’.

 • De eerstvolgende portie urine vangt u op in het daarvoor bestemde potje.
 • Daarna mag wel weer thee, koffie of limonade gedronken worden, maar ook nu zonder toevoeging van melkproducten.
 • U gaat verder met het opvangen van urine in de daarvoor bestemde bokalen.
 • Wanneer de 24 uurs urine in zijn geheel is gespaard mag u alles weer eten/drinken.

Inleveren

U levert de bokalen met de gespaarde urine en indien nodig de gespaarde portie urine, op de dag dat u klaar bent met sparen, in bij polikliniek bloedafname van Bernhoven, Uden (route 010), polikliniek bloedafname Oss (Plein Zwanenberg), Medipark Uden of Medisch Huis Veghel.

 • Polikliniek bloedafname Uden 07.30-17.00 uur, dinsdag van 07.30-19.30 uur
 • Polikliniek bloedafname Oss 07.30-17.00 uur
 • Medisch Huis Veghel van 08.00-12.30 uur
 • Medipark Uden 07.30-10.30 uur
 • Bij het inleveren van het materiaal hoeft u geen afspraak online te maken.

Voor actuele informatie rondom de bloedafname e/o trombosedienst kunt u terecht op de website www.dcbernhoven.nl/patienten/trombosedienst-bloedafnamedienst/

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met het centrale nummer van het laboratorium: 0413 - 40 30 00.