Spring naar de content

Sparen 24-uurs urine: kreatine-klaring en/of ureum-klaring

Uw arts heeft u gevraagd om 24-uurs urine te verzamelen voor aanvullend onderzoek. Bij de bloedafname van het klinisch chemisch laboratorium krijgt u twee plastic flessen en een beker mee waarin de urine verzameld moet worden.

Om dit materiaal op te halen moet u een digitale afspraak maken via: https://afspraakbloedafname.bernhoven.nl

De flessen waarin u de urine opvangt

Enkele algemene aandachtspunten:

  • Het sparen begint na het lozen van de eerste portie ochtendurine;
  • Plas nooit rechtstreeks in de fles, maak gebruik van de bijgeleverde beker;
  • Bewaar de fles tijdens het verzamelen op een koele plaats (bijvoorbeeld in de koelkast of de kelder);
  • Tijdens de menstruatie géén urine verzamelen;
  • U krijgt altijd een reservefles. Lever deze altijd weer in, ook al heeft u deze niet gebruikt.

Let op! Bij dit onderzoek is ook een bloedonderzoek nodig. Bloedafname voor dit onderzoek gebeurt op de dag dat u de urine bij ons inlevert.

Vul ook in hoe lang u bent: ___________cm.

En hoeveel u weegt:   ________________kg.

Hoe verzamelt u de urine?

Dat gaat als volgt:

  • Het sparen begint ná dat u uw eerste ochtendurine op het toilet heeft uit geplast.
  • Daarna begint het verzamelen van alle urine van die dag en de nacht en de eerste urine na het opstaan de volgende ochtend. Gebruik hiervoor zo nodig ook de tweede fles.
  • Tussentijds kan de urine op een koele, donkere plek worden bewaard. Bijvoorbeeld in de kelder of de koelkast (niet in het vriesvak).
  • Vermeld de datum van het verzamelen op de fles(of flessen)
  • Als er tweemaal 24-uur verzameld moet worden heeft u 2x2 flessen meegekregen, en herhaalt u wat hierboven is beschreven.

Inleveren

U levert de flessen met de gespaarde urine, op de dag dat u klaar bent met sparen.

Voor actuele informatie rondom de bloedafname e/o trombosedienst kunt u terecht op de website www.dcbernhoven.nl/patienten/trombosedienst-bloedafnamedienst/

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met het centrale nummer van het laboratorium: 0413 - 40 30 00.