Spring naar de content

Suikerabsorptietest bij kinderen

Binnenkort wordt er van uw kind, gedurende vijf uur na inname van een suikeroplossing, urine verzameld. Het doel hiervan is een mogelijke dunne darmstoornis op te sporen. Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u de onderstaande instructies nauwkeurig opvolgt.

Hoe bereidt u uw kind voor?

 • Van de behandelend specialist of huisarts van uw kind heeft u een laboratorium aanvraagformulier ontvangen voor een suikerabsorptietest (SAT).
 • Met dit formulier gaat u naar de polikliniek bloedafname (route 10) in Uden. Hier krijgt u de suikeroplossing mee en een bokaal om urine te sparen.
 • Uw kind mag gedurende 8 uur voor inname van de suikeroplossing niets eten of drinken, behalve water.
 • ‘s Ochtends laat u uw kind de blaas leeg plassen. Deze urine wordt niet bewaard. Vervolgens drinkt uw kind de suikeroplossing. Deze moet volledig worden opgedronken!

Instructies

Het verzamelen van de urine gaat als volgt:

 • Laat uw kind nooit rechtstreeks in de fles plassen, maak gebruik van de bijgeleverde beker.
 • U verzamelt gedurende 5 uur na het drinken van de suikeroplossing alle urine van uw kind in de daarvoor bestemde bokaal.
 • Gedurende deze 5 uur mag uw kind 2 glazen water drinken.
 • 5 uur na inname van de suikeroplossing laat u uw kind voor de laatste keer de blaas leeg plassen. U voegt deze urine bij de reeds verzamelde urine.

Na de genoemde 5 uur mag uw kind weer normaal eten en drinken.

Opmerkingen

 • Er zit een druppel vloeistof in de fles die zorgt voor het op een juiste manier bewaren (conservering) van de urine. Die vloeistof moet erin blijven. Het is belangrijk dat u de bokaal steeds rechtop houdt en goed afsluit!
 • Wanneer de urine is verontreinigd, met bijvoorbeeld ontlasting of bloed, moet u stoppen met verzamelen.
 • Verontreinigde urine is namelijk onbruikbaar voor onderzoek. U kunt een nieuwe suikeroplossing en fles halen bij de polikliniek bloedafname (route 10) in Uden.
 • De houdbaarheid van het drankje staat vermeld op het etiket van het flesje.

Inleveren van de urine

Breng de fles met urine, voorzien van de naam en geboortedatum van uw kind, op de dag dat uw kind klaar is met sparen, samen met het aanvraagformulier naar de polikliniek bloedafname (route 10) in Uden. Dit kan op werkdagen van 07.30-17.00uur, dinsdag van 07.30-19.30 uur. Let op: u kunt de bokaal alleen afgeven bij de bloedafname van Bernhoven in Uden.

Het is belangrijk dat u de gespaarde urine het liefst nog dezelfde dag of zo de dag erna inlevert. In het weekend kan de gespaarde urine NIET ingeleverd worden.

Vergeet niet de patiëntenpas van uw kind mee te nemen.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend specialist of huisarts van uw kind.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, bespreek deze dan met uw behandelend specialist of neem contact op met het centrale nummer van het laboratorium: 0413 - 40 19 12