Spring naar de content

Longpunctie

Algemeen

In overleg met uw behandelend arts wordt er bij u een longpunctie verricht  Bij een longpunctie neemt de longarts een stukje longweefsel weg voor nader microscopisch onderzoek. In deze folder leest u hoe dit longonderzoek verloopt.

Verhinderd?

Belt u tijdig wanneer u verhinderd bent voor het onderzoek? U krijgt dan een nieuwe afspraak.

Voorbereiding

Opname

Voor dit onderzoek wordt u ongeveer een halve dag opgenomen op de dagbehandeling van het ambulant centrum.

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum, route 140.

Voorbereiding onderzoek

Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn, het is wel verstandig om een licht ontbijt te nemen.

Onderzoek

Belangrijk

  • Vertel de longarts of radioloog voor het onderzoek als u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving.
  • Vertel de longarts als u medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden zoals Sintrom, Marcoumar of Ascal.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Hoe verloopt het onderzoek?

De verpleegkundige van de dagbehandeling brengt u, in uw bed, naar de ruimte waar het onderzoek plaatsvindt. Met behulp van een speciale röntgencamera bepaalt de longarts of radioloog de juiste plaats voor de punctie. De precieze plaats waar geprikt moet worden wordt aangetekend op uw lichaam. Hierna wordt u plaatselijk verdoofd en wordt de aanprikplaats gedesinfecteerd.                                                                                                                                                                                                                

Tijdens het onderzoek wordt met een injectie-naald longweefsel opgezogen. Het longweefsel wordt verzameld en naar het laboratorium gestuurd voor verder onderzoek.
Het is erg belangrijk dat u tijdens de voorbereiding en het onderzoek stil blijft liggen.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt inclusief voorbereiding ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u terug gebracht naar de dagbehandeling waar u enkele uren blijft voor controle.

Complicatie

Een complicatie die kan voorkomen na een longpunctie is een pneumothorax. In spreektaal wordt deze complicatie ook wel klaplong genoemd. Er komt dan lucht tussen de longbladen en de long zakt in elkaar. U voelt een stekende pijn, vastzittend aan de ademhaling en u heeft last van benauwdheid. Als deze complicatie optreedt moet u worden opgenomen.

Naar huis

Adviezen voor thuis

Als u thuis komt doet u er verstandig aan de eerste 24 uur rustig aan te doen.

Problemen thuis

Krijgt u thuis problemen dan kunt u altijd contact opnemen met de poli longgeneeskunde of de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

U moet in de volgende gevallen altijd contact opnemen:

  • bij ernstige benauwdheid;
  • als u bloed opgeeft (meer dan een half kopje);
  • bij pijn aan de kant waar er geprikt is, met name in de schouder.

Poli longgeneeskunde, telefoon 0413 - 40 19 50

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Spoedeisende hulp, telefoon 0413 - 40 10 00

Maandag t/m vrijdag van 17.00 - 8.30 uur,  vrijdagmiddag 17.00 tot maandagmorgen 8.30 uur.
Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost Bernhoven'.

Uitslag

U krijgt een afspraak mee voor poliklinische controle, dit is ongeveer een week na het onderzoek. De longarts bespreekt dan ook de uitslag van het weefselonderzoek met u.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u deze dan gerust aan de longarts of de verpleegkundige van de scopiekamer .

Ook kunt u bellen met de polikliniek longgeneeskunde.

  • Telefoonnummer polikliniek longgeneeskunde: 0413 - 40 19 50
  • Telefoonnummer scopiekamer long: 0413 - 40 23 25