Spring naar de content

Longrevalidatie

Algemeen

De longaandoening COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) leidt vaak tot kortademigheid en een verminderde lichamelijke activiteit. Hierdoor worden de spieren minder gebruikt en neemt de algemene conditie af. Dit kan problemen geven in de dagelijkse bezigheden thuis, op het werk en bij het beoefenen van sport. Sommige mensen met COPD krijgen het gevoel niet meer mee te tellen en raken hierdoor hun zelfvertrouwen kwijt. De gevolgen van COPD worden in wezen erger dan nodig is. De longrevalidatie van Bernhoven leidt niet tot genezing van de longaandoening, maar richt zich op het leren omgaan met de nadelige gevolgen van de aandoening en op het verbeteren van de lichamelijke conditie.

Wie verwijst u?

Uw longarts bespreekt in grote lijnen de mogelijkheid van poliklinische longrevalidatie. Daarnaast gaat u in gesprek met de longverpleegkundige. Tijdens dit gesprek wordt nader ingegaan op de beperkingen die u, als gevolg van COPD, in uw dagelijks leven ondervindt. Vervolgens krijgt u enkele vooronderzoeken, zoals een zes-minuten wandeltest, een bio-impedantiemeting en een inspanningstest op een hometrainer. Op basis van de resultaten van deze testen wordt een trainingsprogramma opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met uw mogelijkheden en behoeften. Als uit de vooronderzoeken en het gesprek blijkt dat u baat kunt hebben bij longrevalidatie en u zelf ook gemotiveerd bent om aan het programma deel te nemen, komt u op de deelnemerslijst te staan.

Het revalidatieteam

Het revalidatieteam bestaat uit verschillende hulpverleners:

Longarts

De longarts geeft u informatie over uw ziekte en bespreekt met u de uitslagen van de verschillende onderzoeken.

Longverpleegkundige

De longverpleegkundige begeleidt u bij het leren omgaan met COPD. Zij gaat in op ervaren beperkingen, medicijngebruik en hulpmiddelen. Ook bespreekt ze de leefregels, waaronder het stoppen met roken.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut begeleidt u in het aanleren van adem- en hoesttechnieken en ontspanningsoefeningen. Daarnaast is het trainingsprogramma vooral gericht op het verbeteren van uw conditie en spierkracht.

Diëtist

Tijdens de revalidatie besteedt de diëtist aandacht aan een goede voeding en het bereiken of behouden van een goed lichaamsgewicht met voldoende spiermassa. Hierbij maakt zij gebruik van de resultaten van de spier- en vetmassa metingen.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker kan begeleiding en ondersteuning bieden wanneer u problemen ervaart bij de verwerking van de aandoening en de gevolgen daarvan.

Het revalidatieprogramma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het trainingsprogramma wordt begeleid door twee fysiotherapeuten. Het programma bestaat uit drie trainingen per week, gedurende een periode van ongeveer 12 weken. Elke training duurt één uur. Het programma bestaat onder andere uit ademhalings- en hoestoefeningen, bewegingstherapie, conditieopbouw, krachttraining en ontspanningsoefeningen. Deze activiteiten vinden in groepsverband plaats. Hierdoor is het mogelijk ervaringen uit te wisselen en herkenning te vinden bij andere longpatiënten.
  • Individuele gesprekken met de longverpleegkundige, de fysiotherapeut en de diëtiste over onder andere de voortgang van de longrevalidatie.
  • Tijdens de revalidatieperiode vinden ook groepsbijeenkomsten plaats. In deze bijeenkomsten geven de longarts en de longverpleegkundige informatie en adviezen over de aandoening en de behandelingsmogelijkheden. De diëtist en de fysiotherapeut geven uitleg over voeding en beweging. Door de longverpleegkundige en de maatschappelijk werker wordt ingegaan op mogelijke veranderingen in denken, gevoelens en gedrag, die als gevolg van de aandoening zijn ontstaan.

De rol van de partner of andere familieleden

Het programma richt zich niet alleen op de patiënt, maar biedt ook ondersteuning aan de partner of andere naaste familieleden. Ook zij moeten leren omgaan met de gevolgen van de aandoening in het dagelijks leven.
Daarom wordt u aangeraden om samen met uw partner en/of een ander naast familielid, de gesprekken met de longverpleegkundige en de groepsbijeenkomsten bij te wonen. Hierdoor krijgen zij meer inzicht in het programma en kunnen zij u ondersteunen en motiveren tijdens het programma.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het revalidatieprogramma, stel deze dan gerust aan de longverpleegkundige. De longverpleegkundige is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Wanneer de voicemail aan staat wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld indien u uw naam en geboortedatum inspreekt.

Telefoonnummers longverpleegkundigen

  • Ingrid de Jongen, telefoonnummer:             0413 - 40 25 15
  • Janneke Verstegen, telefoonnummer:          0413 - 40 25 17
  • Mieke van der Linden, telefoonnummer:      0413 - 40 25 16
  • Pleuntje van Wetten, telefoonnummer:        0413 - 40 25 18