Spring naar de content

Pleurapunctie (longvliespunctie)

Algemeen

In overleg met uw behandeld arts wordt er bij u een pleurapunctie verricht. Een pleurapunctie is een onderzoek/behandeling waarbij de longarts vocht, dat zich tussen de longvliezen (pleurabladen) bevindt, wegzuigt. In deze folder leest u hoe dit onderzoek in Bernhoven verloopt.

Pleurapunctie

De longen zijn omgeven door twee longvliezen, waartussen zich vocht kan ophopen. Met behulp van lichamelijk onderzoek een een röntgenfoto van de borstkas kan worden nagegaan of er vocht tussen de longvliezen zit. Wanneer er vocht aanwezig is, kan een deel van dit vocht met een naald weggezogen worden. Het vocht wordt opgestuurd naar het laboratorium voor nader onderzoek. Hierdoor kan de oorzaak van de vochtophoping worden bepaald. Als zich veel pleuravocht opgehoopt heeft kan deze procedure ook plaatsvinden om tegelijkertijd het pleuravocht te laten aflopen.

Voorbereiding

Waar wordt u verwacht?

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op het ambulant centrum, route 140. Eventuele voorbereidingen worden gedaan alvorens u naar de onderzoekkamer wordt gebracht. 

Belangrijk

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen (zoals: Marcoumar, Sintrom) gebruikt, geeft u dit voor het onderzoek door aan uw arts.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Verhinderd?

Belt u tijdig wanneer u verhinderd bent voor het onderzoek. U krijgt dan een nieuwe afspraak.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u rechtop op de rand van een onderzoektafel. U wordt gevraagd uw bovenkleding uit te trekken. De punctie vindt plaats aan uw rugzijde. De plaats waar geprikt gaat worden, wordt gedesinfecteerd.  Vervolgens brengt de arts een naald in tussen twee ribben, tot in de ruimte tussen de twee longvliezen. Op de naald zit een spuit waarmee het vocht wordt weggezogen. Het afgenomen vocht wordt opgestuurd voor onderzoek. De arts trekt vervolgens de naald terug en plakt een pleister op het wondje.

Wanneer er een grote hoeveelheid vocht moet worden weggezogen, worden de huid en het longvlies door middel van een injectie plaatselijk verdoofd. Dit voelt aan als een gewone 'bloedprik'. Het verdere onderzoek is door de verdoving pijnloos. We is het mogelijk dat u tijdens het onderzoek moet hoesten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. Wanneer het onderzoek onder plaatselijke verdoving plaatsvindt, duurt het ongeveer een kwartier.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u meteen naar huis.

Problemen thuis

Wanneer er ondanks een goed verloop van het onderzoek toch nog problemen ontstaan, neem dan contact op met uw behandelend arts of uw huisarts.

U moet bellen bij de volgende problemen:

  • Bij toenemende pijn en/of benauwdheid

Uitslag

Wanneer het vocht voor nader onderzoek is opgestuurd, is de uitslag binnen een week bekend. Een week na het onderzoek wordt u dan ook verwacht op de polikliniek Longgeneeskunde, waar uw arts de uitslag met u bespreekt. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis krijgt u de uitslag nog tijdens uw opname  of er wordt een polikliniekafspraak voor u gemaakt waarin de uitslag met u wordt besproken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de longarts of de verpleegkundige van de scopiekamer. Ook kunt u bellen met de polikliniek Longgeneeskunde.

  • Telefoonnummer polikliniek Longgeneeskunde: 0413 - 40 19 50
  • Telefoonnummer scopiekamer long: 0413 - 40 23 25