Spring naar de content

24 uurs pH-(impedantie)meting van de slokdarm

U komt binnenkort naar het ambulant centrum voor een zuurgraadmeting van de slokdarm. Deze folder informeert u over de gang van zaken rond dit onderzoek.

Waarom een Ph-meting?

Als er zure maaginhoud omhoog komt naar de slokdarm kan dit leiden tot klachten, zoals zuurbranden, pijn op de borst of hoesten. Bij een pH-meting wordt de zuurgraad (pH) van de slokdarm gemeten. Voor deze meting wordt een sonde (dun slangetje) via de neus tot in de slokdarm ingebracht. Gedurende een periode van 24 uur  wordt vervolgens gemeten hoe vaak en hoe lang  er terugvloed (reflux) is van zuur.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen

Als u medicijnen voor uw slokdarm of maag gebruikt, dan kan zijn dat u deze medicijnen een week voor het onderzoek moet stoppen. Soms moet u deze medicatie juist blijven doorgebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: Losec®, omeprazol, Nexium®, Pantozol®, Pantoprazol, Pariet®, Zantac®, Ranitidine, Tagamet®, Cimetidine.

Medicijnen zoals Rennies®, Antagel, Maalox® en Regla-pH® mogen altijd doorgebruikt worden tot aan de avond vóór het onderzoek.

Moet ik stoppen met medicijnen?

De arts geeft aan of u moet stoppen met medicijnen en zo ja met welke: 

………………………………….................................................................

................................................................................................................

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Nuchter

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 4 uur voor het onderzoek niets mag eten. Het drinken van heldere dranken (bijvoorbeeld water en thee) is tot 2 uur voor het onderzoek toegestaan.

Wat moet u doen als u niet op de afspraak kunt komen?

Als u onverhoopt niet op de afspraak kunt komen, bel ons dan op tijd op. Wij maken dan een nieuwe afspraak.

Hoe verloopt het onderzoek?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van het ambulant centrum. U vindt het ambulant centrum op de eerste verdieping, route 140.

Via de neus wordt een sonde, dat is een dun slangetje (2-3 mm) ingebracht tot in de slokdarm. Het inbrengen van een sonde kan even vervelend zijn en leiden tot braakneigingen of hoesten.
De sonde blijft vierentwintig uur zitten en registreert continue de zuurgraad in uw slokdarm. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen op een recorder. Dit is een kastje dat u in een draagtas bij u draagt.  Na het inbrengen van de sonde gaat u weer naar huis. Het inbrengen van de sonde en de instructies duren ongeveer twintig minuten.

Tijdens de meting kunt u, zonder enig probleem uw dagelijkse bezigheden verrichten

  • De recorder mag niet nat worden, dus u kunt niet douchen of zwemmen.
  • De recorder is niet bestand tegen stoten of vallen.
  • Beperk het gebruik van een mobiele telefoon in verband met kans op storing van de apparatuur.

Logboek bijhouden

Het is de bedoeling dat u tijdens de meetperiode een ‘normale’ dag en nacht beschrijft. In een logboek dient u nauwkeurig de volgende gebeurtenissen bij te houden:

  • Naar bed gaan, opstaan en platliggen.
  • Eet- en drinkmomenten.
  • Wanneer u klachten ervaart.

Volgende dag

De volgende dag, 24 uur later, komt u terug naar het ambulant centrum om de sonde te verwijderen.

Uitslag

De uitslag van de pH-meting wordt tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek met u besproken.

Zijn er complicaties?

Bij een 24-uurs pH-meting komen vrijwel geen complicaties voor. Het kan zijn dat u wat last heeft van de neus of een kleine neusbloeding krijgt. Sommige mensen krijgen nadien wat last van de keel. Het helpt dan om extra te drinken.

Heeft u nog vragen?

Ook als u na het lezen van de folder nog vragen heeft, kunt u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-12:30 uur en 13.00-17.00 uur bellen.