Spring naar de content

Manometrie (drukmeting van de slokdarm)

U komt binnenkort naar het ambulant centrum voor slokdarmmanometrie. Deze folder informeert u over de gang van zaken rond dit onderzoek.

Algemeen

Een gestoorde werking van de slokdarm kan diverse klachten geven, zoals het blijven hangen van voeding, pijn op de borst, zuurbranden of prikkelhoest.
Om te beoordelen of er bij u sprake is van een gestoorde functie van de slokdarm, is er een afspraak gemaakt voor een slokdarmmanometrie. Het doel van dit onderzoek is om een indruk te krijgen van de spierbewegingen in de slokdarm en de werking van de kringspier op de overgang van de slokdarm naar de maag.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen

Als u medicijnen voor uw slokdarm of maag gebruikt, dan krijgt u instructies van uw behandelend arts over het gebruik. Het kan zijn dat u deze medicijnen een week voor het onderzoek moet stoppen en soms moet u ze juist blijven doorgebruiken. De arts bespreekt dit met u

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Nuchter

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 4 uur voor het onderzoek niets mag eten. Het drinken van heldere dranken (bijvoorbeeld water en thee) is tot 2 uur voor het onderzoek toegestaan.

Wat moet u doen als u niet op de afspraak kunt komen?

Als u onverhoopt niet op de afspraak kunt komen, bel ons dan op tijd op. Wij maken dan een nieuwe afspraak.

Hoe verloopt het onderzoek?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van het ambulant centrum. U vindt het ambulant centrum op de eerste verdieping, route 140.

Via de neus wordt er een sonde ingebracht tot in de maag. Een sonde is een dun en buigzaam slangetje met een diameter van 3-4 mm. Het inbrengen van de sonde kan even vervelend zijn en misschien krijgt u braakneigingen of moet u hoesten. Als de sonde ingebracht is krijgt u ongeveer tien slokjes water te drinken, zodat de druk in de slokdarm kan worden gemeten.
Na het onderzoek wordt de sonde uit uw neus verwijderd en mag u naar huis. Het onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek met u besproken.

Zijn er complicaties?

Bij een manometrie komen vrijwel geen complicaties voor. Het kan zijn dat u wat last heeft van de neus of een kleine neusbloeding krijgt. Sommige mensen krijgen nadien wat last van de keel. Het helpt dan om extra te drinken.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-12:30 uur en 13.00-17.00 uur bellen.