Spring naar de content

PH-meting (volwassenen en kinderen)

U (of uw kind) komt binnenkort naar het ambulant centrum (scopiekamer) voor een pH-meting. Deze folder informeert u over de gang van zaken rond dit onderzoek.

Wat is een pH-meting

Bij een pH-meting wordt de zuurgraad (pH) van de slokdarm gemeten. Voor deze meting wordt  een sonde (dunne slangetje) ingebracht. De sonde wordt via de neus voorzichtig doorgeschoven naar de slokdarm. Aan het einde van de sonde zit een meetelektrode. De meetelektrode is aangesloten op een apparaatje dat de zuurgraad aangeeft en registreert. Het apparaatje is klein (10x15 cm) en weegt weinig. Met een draagriem is het gemakkelijk mee te nemen.

Hoe bereidt u zich voor?

Dagopname of poliklinisch?

Bij volwassenen gebeurt het onderzoek poliklinisch. De sonde wordt ingebracht en de tijd dat u de sonde draagt kunt u uw normale werkzaamheden en/of  bezigheden uitvoeren.
Wanneer het onderzoek bij kinderen wordt uitgevoerd, vindt dit onderzoek in overleg met u als ouder plaats in de thuissituatie of uw kind wordt hiervoor opgenomen op de kinder- en jongerenafdeling. 

Medicijnen

Om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen, is het soms nodig dat u (uw kind) gedurende drie dagen voorafgaand aan het onderzoek geen medicijnen voor de maag en geen verdikte voeding (zoals Nutriton) gebruikt.

Soms wil de arts echter dat het onderzoek juist wordt verricht mét gebruik van medicijnen voor de maag.

MEDICIJNEN STOP:    JA   /   NEE

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Nuchter

U (uw kind) hoeft  niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u (uw kind) gewoon mag eten en drinken voordat u naar het ziekenhuis komt. Echter uw kind mag niet vlak voor het inbrengen van de sonde eten of drinken.

Onderzoek

Waar wordt u verwacht?

Het onderzoek vindt plaats op het ambulant centrum, scopiekamers. Het ambulant centrum is gelegen op de eerste verdieping route 140. Op het afgesproken tijdstip kunt u zich daar melden aan de balie. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u opgehaald door de assistent(e).

Als uw kind 24 uur in het ziekenhuis verblijft, dan wordt hij /zij verwacht op de kinderafdeling, afdeling B4-Oost, route 470.

Sonde inbrengen

Bij een volwassene brengt de endoscopie-assistente  de sonde in, bij een kind de endoscopie-assistente of een verpleegkundige van de kinderafdeling.

In zittende of liggende houding wordt de sonde in de neus gebracht en voorzichtig doorgeschoven totdat de sonde in de slokdarm zit. Het inbrengen van de sonde doet geen pijn maar voelt in het begin wel vreemd aan. De sonde wordt met een pleister op de neus vastgezet. Meestal wordt op de röntgenafdeling de ligging van de sonde  gecontroleerd. De sonde is verbonden met een apparaatje dat de zuurgraad van de slokdarm aangeeft. U krijgt instructies om het apparaatje te bedienen in bepaalde situaties.Dit is belangrijk om het verband te kunnen leggen tussen de klachten en bepaalde activiteiten. Ook krijgt u een lijst mee waarop u activiteitenen klachten nader moet omschrijven.
Voor een optimale pH-meting moet de sonde minimaal 24 uur  in de slokdarm blijven zitten. De volgende dag komt u terug naar het ambulant centrum om de sonde te verwijderen.

Hoe lang duurt het?

Het inbrengen van de sonde en de instructies duren ongeveer 10 minuten. De volgende dag komt u (uw kind) terug om de sonde te laten verwijderen. Dit duurt slechts enkele minuten.

Uitslag

De uitslag van de pH-meting  wordt tijdens de eerstvolgende polikliniekafspraak  met u besproken of als u (uw kind) bent (is) opgenomen tijdens de visite van de arts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of bent u verhinderd?
Belt u ons tijdig als u voor het onderzoek verhinderd bent. Wij maken dan een nieuwe afspraak. Ook als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u ons van maandag t/m vrijdag tussen 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur bellen.

  • Telefoonnummer polikliniek MDL: 0413 - 40 19 31

Datum en tijdstip inbrengen van de sonde:


Datum en tijdstip verwijderen van de sonde: