Spring naar de content

Verpleegkundig spreekuur voor Crohn en colitis ulcerosa patiënten

U heeft u van uw Maag-Darm-Leverarts (MDL-arts) gehoord dat  u, of de ziekte van Crohn, of de ziekte colitis ulcerosa heeft .

Waarom een  verpleegkundig spreekuur voor Crohn en colitis ulcerosa patiënten?

Uw MDL-arts heeft u al informatie gegeven over uw ziektebeeld en de behandelmethoden. De ervaring leert dat patiënten en hun familieleden vaak behoefte hebben aan meer informatie en begeleiding.
In Bernhoven is een verpleegkundig MDL-spreekuur waarin u meer informatie en begeleiding krijgt. In dit spreekuur maakt u kennis met de MDL-verpleegkundige. Zij kan u verder informeren over de vele kanten van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. De MDL-arts kan u naar de MDL-verpleegkundige verwijzen.

Wat kan dit spreekuur voor u betekenen?

De MDL-verpleegkundige kan u:

  • Uitgebreid uitleg geven over uw ziekte, de onderzoeken en behandelmethoden.
  • Adviseren hoe u om kunt gaan met de symptomen en ongemakken die zich bij uw ziekte en de behandeling ervan voordoen.
  • Voorlichten en uitleg geven over medicijngebruik en toedieningswijze. Bij opvlamming van uw ziekte uw eerste aanspreekpunt zijn.
  • Ondersteunen bij mogelijke lichamelijke en psycho-sociale problemen.
  • Indien nodig, na overleg met uw MDL-arts, doorverwijzen naar bijvoorbeeld de diëtist, psycholoog of het maatschappelijk werk.
  • Antwoord geven bij onverwachte gebeurtenissen die zich voordoen.

Hoe maakt u een afspraak?

U maakt een afspraak via de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten: 0413 - 40 19 32.
Kunt u onverwacht niet komen op een gemaakte afspraak, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven?

Waar is het spreekuur?

U meldt zich bij de balie van polikliniek MDL, route 150. Na het aanmelden wordt u verwezen naar de wachtruimte van de polikliniek  Maag-Darm-Leverziekten. U wordt daar opgehaald door de MDL-verpleegkundige.

Wanneer kunt u telefonisch advies krijgen?

De MDL-verpleegkundige is rechtstreeks telefonisch bereikbaar, maandag,tot en met vrijdag van 8.45 tot 9.30 op het telefoonnummer 0413 - 40 23 16. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Buiten dit tijdstip kunt u tijdens kantooruren, voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag, contact opnemen met de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten: 0413 - 40 19 32.

U heeft gesproken met: 

  • Lilette Gnirrep      
  • Kristel Wingens    
  • Jeanne van Kampen
  • Mieke Willems