Spring naar de content

Predialyse

Algemeen

In deze folder informeren wij u over:

 • Wat is predialyse
 • Het dialysecentrum
 • Multidisciplinair Team
 • Belangrijke telefoonnummers
 • Dossiervorming
 • Meer informatie
 • Klachten

Wat is predialyse

Uw behandelend nefroloog (internist gespecialiseerd in nierziekten) heeft u verteld dat uw nierfunctie achteruit gaat en dat een nierfunctievervangende behandeling mogelijk in de toekomst noodzakelijk wordt. Uw nefroloog heeft u daarom doorverwezen naar het predialyseteam om u informatie over de nierfunctievervangende behandelingen te geven.

Met predialyse wordt bedoeld de periode die voorafgaat aan de nierfunctievervangende behandeling. Predialyse is dus geen behandeling. Predialyse zou je kunnen omschrijven als een voorbereidende periode. In deze periode krijgt u, samen met uw naasten, voorlichting over de verschillende mogelijkheden van nierfunctievervangende behandelingen. Na de voorlichting maakt u, in overleg met de arts, een keuze.

De predialyse fase bestaat uit drie gesprekken die u (en uw naasten) voert met de predialyseverpleegkundige. Elk gesprek duurt ongeveer één uur. Uw partner en naasten zijn van harte welkom tijdens deze gesprekken.

Het dialysecentrum

Het dialysecentrum is een afdeling waar nierfunctievervangende behandelingen uitgevoerd  worden. In het dialysecentrum werkt een team van dialyseverpleegkundigen, waaronder predialyseverpleegkundigen, helpenden en secretaresses.

Multidisciplinair team

Het multidisciplinair team bestaat uit uw behandelend nefroloog, predialyseverpleegkundigen, medisch maatschappelijk werkers, diëtisten en secretaresses.
De predialysevoorlichting vindt plaats bij de predialyseverpleegkundige. In de gesprekken ontvangt u informatie over de mogelijkheden voor een nierfunctievervangende behandeling. Daardoor krijgt u meer inzicht in de verschillende behandelingsmogelijkheden. Als u er prijs op stelt, kunnen wij u in contact brengen met een dialysepatiënt die met u als ervaringsdeskundige kan praten. Ook informeren we u over de werkwijze van het dialysecentrum en over de verschillende voorzieningen die het ziekenhuis u te bieden heeft. Na uw gesprekken met de predialyseverpleegkundige neemt één van de medisch maatschappelijk werkers contact met u op om een afspraak te maken. Zij bespreekt met u de gevolgen van uw ziekte en de behandeling voor u zelf en uw naaste omgeving.
Als nierpatiënt kunt u te maken krijgen met grote veranderingen op lichamelijk, emotioneel en praktisch gebied.

De medisch maatschappelijk werker kan met u in gesprek gaan over onderwerpen zoals:

 • Verwerking/acceptatie;
 • Uw thuissituatie;
 • Inkomen, werk, school;
 • Keuze van behandeling;
 • Transplantatie;
 • Relatieproblemen/seksualiteit

Het kan prettig zijn om te praten over alles wat u doormaakt. In deze gesprekken wordt hier professionele aandacht aan geschonken.

Als u nog niet bekend bent bij een diëtist, dan brengt de predialyseverpleegkundige u met haar in contact. Zij bespreekt met u het voedingspatroon en beoordeelt de voedingstoestand. Het doel van het dieet is het zoveel mogelijk voorkomen van klachten door te hoge bloeduitslagen en in sommige gevallen de achteruitgang van de nierfunctie te vertragen.
Een dieetadvies wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Een diëtist is de aangewezen persoon om u daarbij te helpen.

Alle gesprekken zijn er op gericht u zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Heeft u nog behoefte aan meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de predialyseverpleegkundige.
De keuze van behandeling is zeer persoonlijk en is dus voor iedereen anders.
Uiteindelijk bepaalt u met de arts de keuze van behandeling.

Belangrijke telefoonnummers

 • Dialysecentrum Bernhoven: 0413 - 40 23 50
 • Centraal telefoonnummer Bernhoven 0413 - 40 40 40

Dossiervorming

Er wordt van u een elektronisch patiëntendossier gemaakt. U heeft recht op informatie, inzage in het dossier, bescherming van privacy, overdracht van gegevens en zorgvuldige omgang en verwijdering van gegevens conform de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) en de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Meer informatie

Het dialysecentrum heeft een aantal eigen folders. Tijdens het eerste gesprek wordt het zorgboek nierfunctievervangende behandeling van de Nierstichting aan u overhandigd.

Ook op internet kunt u informatie vinden op o.a.:

Klachten

Bent u niet tevreden over behandeling of verblijf dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreekbaar maken met de arts of verpleegkundige. U kunt daarvoor ook hulp vragen bij de PatiëntService of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. In de folder ‘Klachtenprocedure in Bernhoven’ leest u alles over klachtenbehandeling in Bernhoven.