Spring naar de content

Operatie beknelde onderarmzenuw

Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een operatie in verband met een beknelde onderarmzenuw. De operatie wordt uitgevoerd door de neurochirurg. In deze folder leest u hoe deze operatie in Bernhoven verloopt.

Wat is een beknelde onderarmzenuw?

Een beknelde onderarmzenuw (medische term: ulnaris neuropathie) is een aandoening van één van de drie armzenuwen, de nervus ulnaris of elleboogzenuw. Als deze zenuw wordt geïrriteerd, is dat meestal ter hoogte van zijn verloop in de elleboog. De nervus ulnaris is kwetsbaar voor beschadiging omdat het oppervlakkig aan de binnenzijde van de arm en langs een benig uitsteeksel (bekend als het ‘telefoonbotje’) ligt.

Wat zijn de klachten?

De klachten worden veroorzaakt door beknelling of voortdurende irritatie van de zenuw en bestaan uit een pijnlijk tintelend gevoel in de pink en een deel van de ringvinger. Iedereen kent dit gevoel wel bij het ongelukkig stoten van de elleboog waarbij de zenuw geraakt wordt.

Ook kan gevoelsvermindering in pink en ringvinger optreden. Daarnaast kan uw hand minder krachtig worden. Sommige handspieren worden dunner. U merkt dat vooral bij het spreiden en sluiten van de vingers. De tintelingen treden voortdurend op en kunnen verergerd worden door bewegen van de elleboog. De pijn straalt uit naar onderarm, elleboog en schouder. Soms komt ulnaris neuropathie aan beide armen voor.

Wanneer de klachten blijven bestaan kan de beknelde zenuw met een operatie worden vrijgemaakt. Daardoor krijgt de zenuw wat meer ruimte. Door de belasting op de arm te beperken en steunen op de elleboog te vermijden, kan soms ook een spontaan herstel optreden. Als dat gebeurt, is een operatie niet nodig.

Resultaat

Na de operatie verdwijnt het prikkelende, tintelende gevoel aan de vingers bij ongeveer 80 procent van de patiënten. Krachtverlies wordt bij ongeveer 50 procent van de patiënten die een operatie ondergaan verholpen.

Hoe bereidt u zich voor?

PPO

U  krijgt  een afspraak voor het spreekuur PPO (Pre- operatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt). Tijdens deze afspraak krijgt u een recept pijnstillers mee met het verzoek deze medicijnen opgehaald te hebben bij de apotheek voor de operatiedatum.

 • Met het innemen van sommige medicijnen moet u voor de operatie stoppen. Als dat voor u ook nodig is, dan bespreekt de anesthesioloog dit met u op het PPO.
 • Omdat u een dik verband om uw arm krijgt, is het verstandig kleding met wijde, liefst korte, mouwen aan te doen.
 • De eerste tien dagen na de ingreep kunt u zelf niet alles in huis doen. Het is daarom verstandig om voorafgaand aan de operatie, hulp in huis te regelen.
 • Na de ingreep mag u niet zelf naar huis rijden. Zorg daarom dat iemand u naar huis kan brengen.
 • De operatie kan plaatsvinden onder volledige narcose of plaatselijke verdoving. Uw behandelend arts heeft met u besproken welke methode voor u van toepassing is.

Opname

Voor deze operatie wordt u 2 tot 3 uur opgenomen op de dagbehandeling in het Ambulant centrum op route 140. Opname planning informeert u ongeveer een week voor de ingreep wanneer u precies naar het ziekenhuis moet komen.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Wat als u niet kunt komen?

Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, bel dan op tijd om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

 •  Telefoonnummer Opname planning: 0413 - 40 19 17

Waar moet u zich melden?

U meldt zich op de afgesproken tijd en dag aan de balie van het Ambulant centrum, route 140.

Hoe verloopt de operatie?

Op de afdeling dagbehandeling krijgt u operatiekleding aan. Dit is nodig in verband met de steriliteit op de operatiekamer. Daarna brengt een verpleegkundige u naar de operatiekamer. Er zijn twee manieren waarop de operatie kan worden uitgevoerd:

 1. Bevrijden van de zenuw door het doorsnijden van de beknelling. Deze operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving. U krijgt een strakke manchet om de te opereren arm. De druk van de band voelt onprettig aan, maar is niet pijnlijk. Via het infuus, dat van te voren is ingebracht, wordt een verdovende vloeistof ingespoten. Hierdoor wordt uw arm gevoelloos en bewegingsloos. Daarna maakt de neurochirurg een snee vlak onder de elleboog om uw zenuw vrij te leggen en de beknelling op te heffen. De zenuw blijft door de ingreep intact. De wond wordt meestal gesloten met oplosbare hechtingen.

 2. Omleggen van de zenuw naar de voorzijde van het ellebooggewricht. Deze operatie gebeurt meestal onder algehele verdoving (= narcose). De neurochirurg maakt een snee vlak onder de elleboog om de zenuw vrij te leggen. Dan wordt een klein deel van de spieren die op de elleboog vastzitten losgemaakt om de zenuw te kunnen omleggen. De spieren worden daarna weer vastgehecht. De wond wordt meestal met oplosbare hechtingen gesloten. Na de operatie moet u drie weken een spalk te dragen.

Hoe lang duurt de operatie?

De operatie volgens de eerste methode duurt ongeveer 20 minuten. Met de voorbereiding van de operatie erbij, bent u ongeveer één uur op de operatiekamer.

De operatie volgens de tweede methode duurt 45 minuten. Met de voorbereiding van de operatie erbij, bent u ongeveer anderhalf uur op de operatiekamer.

Zijn er complicaties?

Echte complicaties komen gelukkig zelden voor. Bloedingen en soms een wondinfectie zijn de belangrijkste. Bij sommige mensen blijft de wond erg lang gevoelig. In een zeldzaam geval ontstaat krachtsverlies van de spieren in de hand of onderarm.

Na de operatie

Als de verdoving is uitgewerkt, kan het operatiegebied pijnlijk zijn. Voor eventuele pijn of zwelling heeft u een recept meegekregen bij de PPO afspraak. Het litteken blijft nog een tijd gevoelig en rondom kan het wat blauw en gezwollen zijn. Dit verdwijnt vanzelf. Patiënten bij wie de zenuw is omgelegd moeten drie weken een spalk dragen. De klachten die voor de operatie bestonden zijn na de operatie niet altijd meteen over. Soms is hier meer tijd voor nodig en kan dit weken tot maanden duren.

Het herstel

De tintelingen in de vingers nemen geleidelijk af. Bij gevoelsvermindering en zeker bij ernstig krachtverlies in de hand is meestal slechts een geringe of gedeeltelijke verbetering te verwachten. Het onprettige gevoel verdwijnt vaak wel. Het herstel kan maanden duren. Het litteken rond de elleboog is, ongeacht de hechtmethode, soms wat minder fraai maar wordt in de loop van de tijd acceptabel.

Adviezen voor thuis

Als de verdoving is uitgewerkt en u voelt zich goed, mag u naar huis. Voor een optimaal herstel zijn de volgende adviezen belangrijk:

 • Wanneer u thuis pijn hebt, kunt u een pijnstiller nemen.                                                        
 • Beweeg regelmatig de vingers, dit bevordert de bloeddoorstroming.
 • Twee dagen na de ingreep mag u zelf het drukverband eraf halen.
 • Ook de mitella hoeft u dan niet meer te gebruiken.
 • De pleister kunt u het beste laten zitten. De hechtingen zijn (meestal) oplosbaar.
 • Zolang de hechtingen nog niet zijn opgelost, mag de wond niet nat worden.
 • Belast uw geopereerde arm de eerste 14 dagen niet. Dit betekent dat u niets mag tillen. Na deze periode kunt u de arm weer gebruiken. Houdt u er wel rekening mee dat u de eerste 2 maanden uw arm niet zwaar mag belasten.
 • Als de zenuw is omgelegd, moet u drie weken, dag en nacht, een spalk dragen. Deze is voor de operatie aangemeten. Alleen tijdens het douchen mag de spalk even af en draagt u de arm in een mitella.
 • Het is verstandig om de elleboog gedurende twee weken rust te geven in verband met de wondgenezing. Als de hechtingen zijn opgelost, kunt u geleidelijk weer met uw normale bezigheden beginnen.

 Wanneer moet u contact opnemen met de afdeling neurochirurgie?

Als u één van de volgende symptomen heeft, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de afdeling neurochirurgie:

 • bij toenemende pijn;
 • bij abnormale zwelling van de wond;
 • bij opengesprongen wond;
 • bij pus uit de wond;
 • als uw vingers twee uur na de ingreep hun normale kleur nog niet terug hebben. Het kan zijn dat het verband te strak zit. U kunt eerst zelf het verband afwikkelen en opnieuw aanleggen. U moet bellen als uw vingers daarna nog niet de normale kleur krijgen.

Controle

Na  zes weken komt u op de polikliniek voor controle, als u een gipsspalk heeft is de controle-afspraak na drie weken. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige van het Ambulant centrum of uw behandelend arts.

 Contact

 • Polikliniek neurologie / neurochirurgie 0413 - 40 19 53, route 150
 • Na kantooruren: Receptie Bernhoven 0413 - 40 40 40