Spring naar de content

Carpaal Tunnel Syndroom-spreekuur

U bent doorverwezen naar het CTS-spreekuur van Bernhoven. Dit is een speciaal spreekuur voor klachten aan de hand en pols, welke mogelijk het gevolg zijn van een carpaal tunnel syndroom (CTS). In deze folder leest U over de gang van zaken betreffende dit spreekuur.

Keuzehulp Carpaal Tunnel Syndroom

De polikliniek neurologie gebruikt de keuzehulp carpaal tunnel syndroom. Een keuzehulp is een (digitaal) hulpmiddel dat alle informatie over een aandoening en de mogelijke behandeling op een rijtje zet. In de keuzehulp kunt u aangeven wat voor u belangrijk is. U doorloopt de digitale keuzehulp thuis en bespreekt de samenvatting daarna met de behandelaar. Zo komen u en uw behandelaar samen tot een beslissing die recht doet aan uw wensen en omstandigheden.

Wat is het carpaal tunnel syndroom?

CTS is de afkorting van het carpaal tunnelsyndroom. Dit is een storing in de functie van de medianus-zenuw (nervus medianus) in de pols. CTS komt vaak voor.

Waar heeft u last van?

De klachten bestaan uit tintelingen, pijn en gevoelloosheid in de hand en de vingers (duim, wijsvinger, middelvinger en ringvinger). Veelal treden de klachten op tijdens de slaap of 's ochtends vroeg. Regelmatig zijn er klachten in beide handen. Bovendien kan krachtsverlies optreden.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak is een beknelling van deze zenuw ter hoogte van de pols in de carpaal tunnel. De storing van de functie van de zenuw kan variëren van licht tot ernstig. Meestal is er geen specifiek onderliggende oorzaak. Vrouwen hebben vaker CTS dan mannen. Verder worden zich herhalende handbewegingen (bijvoorbeeld bij computer werk of huishoudelijk werk) in verband gebracht met CTS.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose is gebaseerd op het typische verhaal van de patiënt en een onderzoek naar handfuncties. De diagnose wordt bevestigd door middel van een zenuw geleidingsonderzoek (EMG).

Hoe verloopt het EMG onderzoek?  

Op verschillende plaatsen op de huid, boven een spier, worden elektroden geplaatst. U krijgt via een apparaatje (stimulator) kleine stroompulsjes toegediend. Deze stroompulsjes kunnen soms wat onaangenaam aanvoelen, maar zijn ongevaarlijk. De elektroden vangen het signaal op en geven het door aan de computer. De signalen komen als een grafiek op het beeldscherm. 

Waarom een speciaal CTS spreekuur?

Bij een bezoek aan het CTS spreekuur krijgt U altijd een EMG onderzoek. Hierdoor is in één bezoek de diagnose bekend. Als blijkt dat een operatieve ingreep noodzakelijk is, kunt U voor een gesprek mogelijk aansluitend terecht bij een chirurgisch specialist. Hierna kan een afspraak voor de ingreep gemaakt worden.

 Gang van zaken

 Voorbereiding:

1. EMG:

 • Veel metingen zijn afhankelijk van de lichaamstemperatuur. Het is belangrijk dat uw handen niet koud zijn. Houdt u hier alstublieft rekening mee.
 • Het is prettig als uw armen gemakkelijk ontbloot kunnen worden.
 • Zo mogelijk voor het onderzoek aan de handen uw sieraden en horloge afdoen.

2. Meenemen voor het bezoek aan de neuroloog:

 • Verwijsbrief van de huisarts
 • Patiëntenpas (eventueel laten maken/ aanpassen bij bureau patiëntenregistratie)
 • Actueel Medicijn Overzicht (AMO)
 • Verzekeringspapieren
 • Geldig legitimatiebewijs

Als u niet kunt komen:

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met polikliniek neurologie, telefoon: 0413 - 40 19 53.

Melden:

1. EMG:

Het EMG onderzoek vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie. Voor dit spreekuur meldt u zich aan de balie op route 120.

Graag 10 minuten voorafgaand aan het onderzoek aanwezig zijn.

2. Bezoek neuroloog:

Meldt u zich aan de balie op polikliniek neurologie, route 150, 1e verdieping.

3. Vervolgafspraak:

Zo nodig heeft u aansluitend een vervolgafspraak op één van onderstaande poliklinieken ( dit staat op uw afspraakkaartje). Dit is een afspraak voor een gesprek.

 • Orthopeed, route 041
 • Neurochirurg, route 150
 • Plastisch chirurg, route 041

Als na het gesprek met uw behandelaar tot een ingreep besloten wordt kan hiervoor een afspraak ingepland worden.

Ook wordt een afspraak ingepland voor het verwijderen van de hechtingen, 2 weken na de ingreep.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen nog vragen? Stel deze gerust aan de polikliniekassistent van polikliniek neurologie, telefoon: 0413 - 40 19 53.