Spring naar de content

Lumbaalpunctie (Ruggenprik)

Binnenkort wordt u opgenomen in Bernhoven voor een ruggenprik. In medische taal noemt men dit lumbaalpunctie. Bij een ruggenprik wordt een kleine hoeveelheid ruggenmergvocht (liquor) uit uw lichaam gehaald. Bij sommige ziekten verandert de samenstelling van het ruggenmergvocht. Daarom wordt het vocht in het laboratorium onderzocht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken bij het onderzoek.

Risico's en complicaties

Meestal verloopt een ruggenprik zonder complicaties. Wel kan de arts tijdens de punctie in de buurt komen van een zenuw. U voelt dan een soort elektrische schok of pijnscheut in uw been. Dit is even pijnlijk maar niet gevaarlijk. Eén op de vijf mensen krijgen na het onderzoek last van hoofdpijn. Deze hoofdpijn gaat over als u plat op uw rug gaat liggen. De hoofdpijn is lastig maar niet gevaarlijk. De oorzaak is dat er ruggenmergvocht uit het prikgaatje weglekt. Dit gaatje gaat in de meeste gevallen binnen enkele dagen vanzelf dicht. Napijn op de prikplaats komt zelden voor, het voelt als een "blauwe plek".

Onderzoek

Voorbereidingen thuis

  • Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
  • Als u bloedverdunnende geneesmiddelen gebruikt, zoals sintromitis of marcoumar, krijgt u instructies van uw arts.
  • Omdat u na het onderzoek enige tijd plat moet blijven liggen, is het wellicht prettig als iemand u begeleidt. Deze persoon kan helaas tijdens het onderzoek zelf niet aanwezig zijn.
  • Na het onderzoek is het niet verstandig zelf actief aan het verkeer deel te nemen. Het is daarom goed vooraf al vervoer voor de terugreis te regelen.

Melden

U meldt zich op de afgesproken tijd en dag bij de balie van het ambulant centrum,route 140, afdeling dagbehandeling.

Gang van zaken onderzoek

In de kamer waar het onderzoek plaatsvindt, neemt u plaats op het bed. Meestal zit u rechtop, soms ligt u op uw zij. De neuroloog tast de wervelkolom af, en desinfecteert de huid op de `prikplaats'. De plaats waar geprikt wordt, zit in het onderste gedeelte van de rug. In het onderste gedeelte van de rug, bij de lendenwervels, zit een soort holte met ruggenmergvocht. Om een beetje van dit vocht af te nemen prikt de neuroloog tussen de lendenwervels. Bij dit onderzoek wordt dus niet in het ruggenmerg zelf geprikt! De neuroloog vraagt u de rug zo krom mogelijk te maken en tegelijk te ontspannen. Zo kan de neuroloog de naald makkelijk inbrengen tussen de wervels. De naald moet precies ingebracht worden tot de holte waar het vocht zit en dat is soms even zoeken. De pijn die u hierbij voelt is te vergelijken met een prik bij bloedafname. Van het wegnemen van het vocht zelf, voelt u niets. Het vocht wordt in een buisje opgevangen. Als er voldoende vocht in het buisje zit, wordt de naald verwijderd en krijgt u een pleister op de prikplaats.

Na het onderzoek

Na het onderzoek bepaalt de neuroloog hoelang u plat blijft liggen en wanneer u naar huis mag. De verpleegkundige komt gedurende deze tijd regelmatig kijken hoe het met u gaat en geeft u wat te drinken.

Houdt u er rekening mee dat u meestal ongeveer één uur na de lumbaalpunctie naar huis kunt.

Uitslag

Het duurt drie weken (en soms langer) tot de laboratoriumuitslagen bekend zijn. Bij uw volgende bezoek aan de polikliniek bespreekt de neuroloog de resultaten met u.

Adviezen voor thuis

  • De eerste twee weken na het onderzoek kunt u last hebben van hoofdpijn en/of misselijkheid. Als deze klachten zich voordoen moet u drie tot vier dagen strikte bedrust houden en veel drinken. Veel drinken betekent minimaal acht glazen per dag.
  • Voor de hoofdpijn kunt u eventueel paracetamol innemen.
  • Neem contact op met de polikliniek Neurologie als u koorts krijgt of als de hoofdpijn na drie-vier dagen bedrust nog steeds niet minder wordt.
  • Het is verstandig om op de dag van het onderzoek geen zware inspanningen (met name bukken en tillen) te verrichten of te gaan werken.

Vragen

De informatie over het onderzoek is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Deze algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze gerust aan uw neuroloog.

  • Telefoonnummer polikliniek neurologie: 0413 - 40 19 53