Spring naar de content

Multi Sleep Latency Test (MSLT)

Uw behandelend arts wil bij u een MSLT-onderzoek (Multi Sleep Latency Test) laten verrichten. Een MSLT is een onderzoek waarbij de elektrische activiteit van de hersenen tijdens waak en slaap wordt geregistreerd.

Waarvoor dient het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is nagaan of er sprake is van verhoogde slaapneiging overdag. Bij dit onderzoek meet de laborant hersensignalen via elektrodes.
Er worden, verspreid over de dag, vier EEG- registraties gemaakt. Deze registraties duren 20 tot 30 minuten. Er wordt geregistreerd of en hoe (snel) u in slaap valt.

Hoe bereidt u zich voor?

In verband met het aanbrengen van elektroden op de hoofdhuid, verzoeken wij u de dag voor het onderzoek de haren te wassen. U mag geen haarlak, wax/vet of gel gebruiken.

De dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afdeling van de dagbehandeling in Uden, route 140, op de eerste etage.

U zult uw mobiele telefoon uit moeten schakelen omdat deze de werking van de apparatuur kan beïnvloeden.
Als u medicijnen slikt, neem dan een lijstje met medicatiegegevens mee.

U bent deze hele dag in het ziekenhuis. Gedurende de dag bent u opgenomen op de dagbehandeling, waar u tussen de EEG-registraties door verblijft. Tussen de middag krijgt u een lunch. U mag tijdens deze dag GEEN cafeïne-houdende dranken nuttigen, zoals koffie, thee, cola en ook geen chocolade.  Ook mag u tussen de registraties door niet slapen of een dutje doen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. Er worden elektroden op uw hoofd en in het gezicht aangebracht. Elektroden zijn kleine metalen plaatjes die elektrische stroompjes, gemaakt door de hersenen, opvangen en doorgeven. De elektroden zijn verbonden aan een computer die de gegevens registreert. Voor een goede werking van de elektroden brengt de laborant(e) een elektrodepasta aan. Dit is niet pijnlijk maar kan wat onaangenaam aanvoelen.

Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, wordt u gevraagd tijdens de registratie rustig te blijven liggen met gesloten ogen. De elektroden blijven gedurende deze dag op uw hoofd bevestigd. Indien u wenst kunt u een pet of sjaal op/om uw hoofd dragen. Na de registratie gaat u naar de afdeling dagbehandeling. Aan het einde van de dag vindt de laatste EEG-registratie plaats om circa 15.30 uur. Hierna worden de lijmresten van uw hoofd verwijderd en kunt u naar huis.

Na het onderzoek

Thuis is een normale wasbeurt van het haar met shampoo voldoende om uw haar weer schoon te krijgen.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door de neuroloog en daarna doorgestuurd naar uw behandelend arts. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Er is voor u al een vervolgafspraak gemaakt op de polikliniek of een telefonische afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de KNF-afdeling, telefoon 0413 - 40 15 30.