Spring naar de content

SSEP-onderzoek (Somato Sensibele Evoked Potential)

Uw behandelend arts heeft voor u een SSEP-onderzoek aangevraagd. Hierbij meten wij de reacties van het zenuwstelsel in armen en benen, ruggenmerg en hersenen. Hiermee proberen wij achter de oorzaak van uw klachten te komen.

Hoe bereidt u zich voor?

Was uw haar voor het onderzoek, eventueel de avond van tevoren. Gebruik daarna geen crème, gel of haarlak en zorg dat uw haar droog is als het onderzoek begint.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Wat moet u doen als u niet kunt komen?

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, neem dan contact op met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30 voor een nieuwe afspraak.

Waar moet u zich melden?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie. Voor dit onderzoek meldt u zich aan de balie op route 120. 

Hoe verloopt het onzerzoek?

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. De laborant(e) zal u vragen zich zoveel mogelijk te ontspannen. Door de laborant(e) worden enkele elektroden (kleine metalen plaatjes) op verschillende plaatsen op de huid van uw hoofd en/ of lichaam geplakt. Daarna wordt er op de huid van arm en/ of been een reeks kleine stroompjes toegediend. Deze zijn ongevaarlijk maar kunnen soms wat onprettig aanvoelen. De elektroden vangen de reacties van de zenuwen, ruggenmerg en hersenen op en geven deze door aan de computer voor verdere verwerking.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Hoe lang het onderzoek duurt, verschilt per patiënt. Maar gemiddeld moet u rekenen op 60-120 minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

U mag naar huis en daar is een normale wasbeurt met water en shampoo voldoende om uw haar weer schoon te krijgen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. Er is voor u al een vervolgafspraak gemaakt op de polikliniek of een telefonische afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoonnummer: 0413 - 40 15 30.