Spring naar de content

TIA diagnostiek

In overleg met uw (huis)arts is er voor u een afspraak gemaakt op de polikliniek neurologie van Bernhoven omdat de (huis)arts heeft vastgesteld dat u mogelijk een TIA heeft gehad. Tijdens deze afspraak vinden enkele onderzoeken plaats en heeft u een gesprek met de neuroloog. Deze folder informeert u over wat een TIA is en over de gang van zaken ­tijdens uw TIA diagnostiek.

Wat is een TIA?

Een TIA is de afkorting van Transient Ischaemic Attack. Een TIA is een neurologische aandoening. Het is een voorbijgaande aanval waarbij de bloeddoorstroming van een deel van de hersenen even wordt onderbroken. De oorzaak daarvan is niet altijd te vinden, maar vaak komt dit door een stolseltje in de halsslagaders. De verschijnselen van een TIA zijn meestal binnen 24 uur verdwenen.
Welke verschijnselen dit zijn, is afhankelijk van welk deel van de hersenen zijn getroffen. Vaak is er sprake van een tijdelijke verlamming van een lichaamsdeel of een gezichtshelft, of verloopt spreken en/of begrijpen van de taal tijdelijk wat moeilijker.

In de regel heeft een TIA op zichzelf weinig ernstige gevolgen, maar het is wel belangrijk er aandacht aan te schenken omdat een TIA een voorloper kan zijn van een (veel ernstigere) beroerte.

Voorbereiding

U moet vanaf 0.00 uur nuchter zijn voor het bloedonderzoek, dus vanaf die tijd mag u niet meer eten en drinken. Een glas water mag wel. Als u medicijnen gebruikt, mag u deze wel innemen.

Geplande afspraken ten behoeve van TIA diagnostiek

 • U meldt zich nuchter om 8.15 uur op de polikliniek neurologie, locatie Uden, route 020.
 • Vanuit polikliniek neurologie gaat u samen met een gastvrouw naar het laboratorium voor nuchter bloedprikken. 
 • U wordt aangemeld op afdeling neurologie B3-Oost.
 • U krijgt uw ontbijt aangeboden.
 • Vanuit afdeling B3-Oost volgen de onderstaande onderzoeken:
 • Meting bloeddruk
 • Duplex halsvaten
 • CT schedel
 • ECG
 • Op het einde van de ochtend staat het gesprek en onderzoek gepland met de neuroloog. Tevens zijn de onderzoeksresultaten van de ochtend bekend.
 • Na het gesprek met de neuroloog volgt, indien nodig, een gesprek met de verpleegkundige van de afdeling om de nazorg te bespreken. Dit gesprek zal plaatsvinden tussen 12.30 - 13.00 uur.

Wat is een ECG?

Een ECG (Elektro Cardiogram) is een onderzoek waarbij de elektrische ­activiteit van het hart bekeken wordt. Het ECG staat bekend onder de term ‘hartfilmpje’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een doktersassistente.
Tijdens het onderzoek ligt u met ontbloot bovenlichaam op een onderzoektafel. Om uw armen en benen wordt een bandje vastgemaakt. Op uw borst worden zes zuignapjes geplaatst. De bandjes en zuignapjes houden kleine metalen plaatjes op hun plaats. De plaatjes worden met draadjes verbonden aan het ECG-apparaat. Dit apparaat vangt de elektrische activiteit op en zet dit om in grafieken.

Om de meting goed te laten verlopen, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de huid en de plaatjes. daarom wordt er onder de plaatjes een gel aangebracht die dient als geleidingsmiddel. Dit voelt even koud aan. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer tien minuten.

Wat is een CT van de schedel?

CT staat voor Computer Tomografie. Dit is een onderzoek waarbij met behulp van röntgenstralen doorsnedefoto’s worden gemaakt van uw schedel. Het CT-apparaat ziet er uit als een grote kast met een ronde opening waarin u uw hoofd moet leggen. het apparaat maakt geluid, maar het onderzoek is volkomen pijnloos.

Zwangerschap

Bent u zwanger, of denkt u zwanger te zijn, neem dan vooraf telefonisch contact op met de poli neurologie of afdeling radiologie.

Risico’s en complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo klein dat de kans op schadelijke effecten eveneens heel erg klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

Verloop van het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
De laborant(e) komt u halen uit de wachtruimte en vertelt wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek ligt u op een verschuifbare tafel. Uw hoofd wordt inde ronde opening van het apparaat geschoven. De röntgenbuis die in het apparaat zit draait om u heen en maakt verschillende foto’s, telkens vanuit een andere hoek. Het draaien van de buis geeft een zoemend geluid. Het is belangrijk dat u zich tijdens dit onderzoek probeert te ontspannen en stil blijft liggen. De foto’s kunnen namelijk mislukken als u zich beweegt. Het maken van de foto’s is volkomen pijnloos.

Duur

Het CT-onderzoek duurt ongeveer vijf tot vijftien minuten. Als het onderzoek klaar is, vertelt de laborante u wanneer u weer kunt gaan. De uitslag hoort u tijdens het gesprek met de neuroloog.

Wat is een duplexonderzoek?

Het duplexonderzoek helpt eventuele verstoppingen of afwijkingen op te sporen in de slagaders van uw hals. Het onderzoek geeft ook informatie over de richting en de snelheid waarmee het bloed door de vaten stroomt.

Eigenlijk is dit een combinatie van twee onderzoeken: een echografie en een doppler onderzoek. Beide onderzoeken worden tegelijkertijd uitgevoerd. Echografie is het onderzoek waarbij met geluidsgolven via een zogenoemde transducer de vaten zichtbaar worden gemaakt. De geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De geluidsgolven weerkaatsen op de vaten, de echo van die weerkaatsing wordt in beeld gebracht.
Doppleronderzoek is een speciale vorm van echografie die de snelheid en richting van de bloedstroom zichtbaar en hoorbaar maakt. Het onderzoek is volkomen pijnloos en wordt uitgevoerd door een speciaal hiervoor opgeleide laborant(e).

Verloop van het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

De laborant(e) haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de onderzoekkamer. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoektafel. U moet uw hals ontbloten. Tijdens het onderzoek is het licht uit zodat het beeldscherm goed zichtbaar is.

Op de plek waar het bloedvat moet worden onderzocht, wordt gel op uw huid aangebracht. Dit kan wat koud aanvoelen. De gel zorgt voor een goede geleiding van de geluidsgolven. De laborante beweegt de transducer over de huid. De transducer brengt de geluidsgolven over die als beelden op de monitor zichtbaar worden.

Duur

De duur is afhankelijk van het te onderzoeken gebied, maar duurt in de regel dertig minuten. De neuroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek.

Om rekening mee te houden

 • U moet vanaf 0.00 uur nuchter zijn i.v.m. het bloedonderzoek. U mag dus niet meer eten, drinken mag nog wel, maar alleen een glas water. Als u medicijnen gebruikt, mag u deze innemen. Heeft u diabetes, neem dan van tevoren contact op met de polikliniek neurologie.
 • De combinatieafspraak voor TIA diagnostiek duurt 4 tot 4,5 uur.
  U moet gedurende die tijd op de afdeling verblijven. Verlaat u dus niet het ziekenhuis in de tijd tussen de verschillende onderzoeken.
  Zorg dat u op tijd aanwezig bent voor uw afspraak.
 • U mag een begeleider mee nemen die u gedurende de dag gezelschap houdt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel niet en stel deze aan de assistente van de polikliniek neurologie.

 • Telefoonnummer polikliniek neurologie Uden :  0413 - 40 19 53, route 020.

Ruimte voor eventuele vragen