Spring naar de content

Zenuwecho

Uw behandelend arts heeft voor u een zenuwecho aangevraagd. Bij een zenuwecho worden er afbeeldingen van de te onderzoeken zenuwen gemaakt met behulp van geluidsgolven. Op die afbeeldingen worden eventuele afwijkingen en/of stoornissen zichtbaar.

Wat is een zenuwecho?

Echo is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om bijvoorbeeld organen en weefsel (zoals spieren en zenuwen) zichtbaar te maken. Bij een echo worden er geluidsgolven opgewekt door een transducer. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door deze transducer tegen uw huid aan te houden, worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen en weefsel in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's worden op een beeldscherm weergegeven waarna er afbeeldingen van worden gemaakt. Een echo is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Op de dag van het onderzoek geen crème of olie op uw handen/armen en/of voeten/benen smeren.
  • Het is prettig als uw armen en/ of benen gemakkelijk ontbloot kunnen worden.
  • Zo mogelijk voor het onderzoek aan de handen en armen uw sieraden, ook horloge, afdoen.

Wat moet u doen als u niet kunt komen?

Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen, neem dan contact op met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30 voor een nieuwe afspraak.

Waar moet u zich melden?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie. Voor dit onderzoek meldt u zich aan de balie op route 120. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor dit onderzoek moet het te onderzoeken deel van uw lichaam ontbloot worden. Tijdens het onderzoek ligt of zit u op een onderzoektafel. Eerst wordt er een beetje (koude) gel op het te onderzoeken lichaamsdeel aangebracht. Deze gel is op waterbasis en niet schadelijk voor uw kleding. De gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de zenuwen in beeld komen. Vervolgens tast de neuroloog en/of laborant met een transducer het te onderzoeken gebied af. De zenuwen worden zichtbaar op een monitor en van deze beelden worden afbeeldingen gemaakt. In de afbeeldingen kunnen daarna metingen worden gedaan om bijvoorbeeld de dikte van de zenuw te bepalen.

Hoe lang duurt het?

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 45 minuten.

De uitslag

De neuroloog beoordeelt de afbeeldingen en metingen. Hiervan stuurt hij een verslag naar uw behandelend arts, die vervolgens de uitslag met u bespreekt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de afdeling klinische neurofysiologie, telefoon: 0413 - 40 15 30.