Spring naar de content

Behandeling met APD (Pamidronaat dinatrium)

Inleiding

Samen met uw arts heeft u besloten dat u een behandeling krijgt met APD. APD wordt voorgeschreven om de botten sterker te maken en/of een hoog calciumgehalte (hypercalciëmie) in uw bloed te verlagen.

APD wordt toegediend per infuus. In deze patiëntenfolder vertellen we u meer over APD, de werking van het infuus, de gang van zaken tijdens uw behandeling en hoe u contact kunt krijgen met hulpverleners in het ziekenhuis. U vindt verderop ook een overzicht van mogelijke bijwerkingen van de behandeling die u krijgt, hierbij staan tevens adviezen hoe u hier mee om kunt gaan. 

Wat is APD?

APD hoort tot de groep bifosfonaten. Dat zijn geneesmiddelen die onder meer worden ingezet om botontkalking en uitzaaiingen in de botten tegen te gaan. Bisfosfonaten worden door de botten opgenomen en vormen een barrière waardoor de werking van de botafbrekende cellen afneemt. Daardoor kunnen de bisfosfonaten helpen bij het verminderen van pijnklachten. Ook neemt de kans op botbreuken af en kan de hoge concentratie van calcium in het bloed worden vermindert of voorkomen.

Hoe verloopt de behandeling met APD?

APD wordt toegediend via een infuus. Dat gebeurt op de dagbehandeling oncologie (route 144) of het ambulant centrum (route 140). De behandeling duurt gemiddeld 1 tot 2 uur. Uw behandelend arts bepaalt met welke regelmaat u het infuus toegediend krijgt.
Bij een sterk verhoogd calciumgehalte in het bloed kan het noodzakelijk zijn om u tijdelijk op te nemen op de verpleegafdeling Interne/Oncologie.

Zijn er bijwerkingen?

De volgende bijwerkingen kunnen mogelijk optreden na toediening van APD.

 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Spierpijn, spierkrampen
 • Grieperig gevoel
 • Buikklachten
 • Verhoogde bloeddruk
 • Metaalsmaak
 • Botafsterving van het kaakbeen

Het al dan niet optreden van bovenstaande bijwerkingen en de mate waarin ze optreden, zegt niets over het effect van de behandeling op uw ziekte.

Wat moet u doen als u last heeft van bijwerkingen?

Als er bijwerkingen optreden zijn deze vaak van korte duur. Als de klachten langer duren dan enkele dagen moet u contact opnemen met de oncologieverpleegkundige, daarnaast zijn onderstaande adviezen van belang:

 • Bij een temperatuur van 38,5 °C en hoger en wanneer u niet wordt behandeld met chemotherapie, kunt u twee tabletten paracetamol à 500 mg nemen. U mag dit maximaal elke zes uur herhalen. Als de klachten verergeren of langer dan een dag aanhouden, neemt u dan contact op met uw huisarts of uw behandelend specialist.
 • Als u wel wordt behandeld met chemotherapie en u heeft een temperatuur van 38,5 °C of hoger neem dan contact op met de oncologieverpleegkundige op onderstaand telefoonnummer.
 • Het is raadzaam minimaal 1,5 liter per dag te drinken.
 • Het is belangrijk om uw gebit goed te verzorgen. Meldt bij uw tandarts dat u behandeld wordt met een Bisfosfonaat.
 • Wanneer u gebitsproblemen heeft is het van belang dat u dit zo snel mogelijk meldt aan uw behandeld arts.
 • Bij een tandheelkundige ingreep dient de tandarts altijd te overleggen met uw behandelend specialist.

Hoe werken onze botten?

Botaanmaak en Botafbraak

Bot is levend weefsel, dit houdt in dat er continue nieuwe botcellen worden aangemaakt en weer afgebroken.
De cellen die ervoor zorgen dat het bot opgebouwd wordtheten osteoblasten.
Er zijn ook cellen die bot afbreken. Dat zijn de osteoclasten. Normaal zijn deze cellen in evenwicht., Bij botontkalking is dit evenwicht echter verstoord. Dan wordt er meer bot afgebroken dan dat er nieuwe cellen worden aangemaakt. De medische term voor botontkalking is osteoporose. Botontkalking betekent dat het bot steeds poreuzer wordt, de botten worden geleidelijk aan dunner en minder stevig. Meer hierover leest u in de folder ‘Osteoprose (botontkalking)’

Uitzaaiingen

Uitzaaiingen in de botten zijn afkomstig van kankercellen elders in het lichaam. Bij uitzaaiingen in de botten kunnen door de kankercellen stoffen worden geproduceerd waardoor de werking van botafbrekende cellen (osteoclasten) wordt versterkt. Daardoor wordt bot rondom de uitzaaiingen afgebroken. Door de verhoogde afbraak van botcellen kan er een verhoogd calciumgehalte in het bloed optreden. Uitzaaiingen in de botten kunnen klachten veroorzaken, vooral pijnklachten. Als de uitzaaiingen groter worden, wordt ook de kans dat een bot kan breken groter.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of neem contact op met de oncologieverpleegkundige op telefoonnummer 0413 – 40 22 90. De verpleegkundige is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00-10:00 uur en tussen 14:00-15:00 uur.