Spring naar de content

Informatie over ondersteunende en palliatieve zorg

Waarom ontvang ik deze folder?

U ontvangt deze folder omdat u door uw arts verwezen bent naar het palliatief advies team. In deze folder vertellen we u wat ondersteunende en palliatieve zorg voor u kan betekenen.

Wat is ondersteunende en palliatieve zorg?                                   

Ondersteunende en palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Er kan veel worden gedaan om deze periode van het leven zo goed mogelijk te laten verlopen.

Uw behandeling en zorg zijn niet meer gericht op genezing, maar vooral om te zorgen dat u zich zo prettig mogelijk voelt. Dat is voor iedereen anders. Natuurlijk behandelen we uw lichamelijke klachten. Maar er is ook ruimte voor de sociale en emotionele kanten van deze periode van uw leven. Naast de behandeling van lichamelijke klachten is er veel aandacht voor psychosociale en levensbeschouwelijke aspecten. Samen met u en uw naasten kijken we verder dan alleen naar uw ziekte.

Wanneer kan ik starten met palliatieve zorg?

Het advies is vroegtijdig te starten met palliatieve zorg. Dat kan dus zijn als u net heeft gehoord dat u niet meer beter wordt. Maar het kan ook later in uw ziekteproces. Hoe lang deze palliatieve fase duurt, verschilt dus ook per patiënt. Soms duurt het een paar weken, soms kan het jaren zijn. Het palliatief adviesteam kan u in deze fase ondersteuning en begeleiding bieden

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij adviseren u en uw behandelend arts over ondermeer:

 • Aanvullend advies voor een passende behandeling van uw lichamelijke klachten zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie of buikvocht.
 • Ondersteuning bij sociaal emotionele zorgen of problemen in deze fase van uw leven.
 • Ondersteuning bij het afsluiten van leven, waardig sterven, rouw en verdriet.
 • Uitleg en informatie rondom specifieke onderwerpen zoals palliatieve sedatie en euthanasie.
 • Ondersteuning, begeleiding en informatie over rouw bij kinderen.
 • Informatie en advies over zorgmogelijkheden thuis, in Bernhoven, bij hospice voorzieningen in de regio of andere instellingen.

Dit doen wij natuurlijk in nauwe samenwerking met uw hoofdbehandelaar en huisarts. Onderzoek en ervaring leert dat patiënten die door een palliatief team worden begeleid, een hogere kwaliteit van leven ervaren en minder psychische en lichamelijke klachten hebben. Wij adviseren dan ook om ondersteunende en palliatieve zorg zo vroeg mogelijk in te zetten. U bepaalt zelf wie u meevraagt bij de gesprekken met medewerkers van het palliatief team.

Hoe kom ik met het team in contact?                                                                           

U kunt op verschillende manieren met het palliatief team in contact komen:

 • uw specialist benadert ons na uw toestemming
 • uw huisarts benadert ons na uw toestemming
 • u benadert ons. Als u zelf een afspraak wil maken, vragen we altijd uw toestemming om met uw behandelend specialist en huisarts te mogen overleggen. Ook vragen we om een verwijzing via uw huisarts.

Het maakt niet uit of u thuis bent of in het ziekenhuis ligt.

Wat is het palliatief advies team Oss-Uden-Veghel?            

Het palliatief advies team bestaat uit verpleegkundigen en artsen die speciaal zijn opgeleid voor het werk in de palliatieve fase. Het team bestaat uit:

 • verpleegkundige die bij Bernhoven werkt
 • verpleegkundigen die bij thuiszorgorganisaties uit de regio werken
 • verpleegkundige in opleiding tot specialist die bij Bernhoven werkt
 • medisch specialisten die bij Bernhoven werken
 • huisartsen uit de regio
 • specialisten ouderengeneeskunde uit de regio

Samen kijken zij naar uw situatie en wat u nodig heeft. Ook het pijnteam van Bernhoven is hier bij betrokken als dat nodig is. Als u dat wenst, kunt u ook gebruik maken van een maatschappelijk werker of geestelijk verzorger. U bepaalt samen met het palliatief team wat u nodig heeft.

Verder adviseert het palliatief advies team huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere professionele zorgverleners bij het verlenen van zorg in deze periode van uw leven. De rol van het palliatief advies team is adviserend. Zij nemen geen behandelingen over van uw arts.

Contact

U bereikt het Palliatief advies team Oss-Uden-Veghel via mail PAT-Oss-Uden-Veghel@bernhoven.nl of telefoon 0413 – 40 22 29