Spring naar de content

MammaPrint®, is chemotherapie voor u zinvol?

U heeft te horen gekregen dat u borstkanker heeft; die diagnose komt hard aan. Gelukkig zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor borstkanker. Ook is er een test die de specifieke eigenschappen van uw tumor nog nauwkeuriger in kaart kan brengen. Nu kan beter bepaald worden welke behandeling het beste bij uw situatie past. Deze folder vertelt u meer over deze MammaPrint® test.

Wat is de MammaPrint® test?

MammaPrint® is een gen-expressie test, waarmee nauwkeurig het gedrag van de cellen in de tumor in kaart gebracht wordt. De test laat zien hoe agressief de borsttumor is. Op deze manier kan een betrouwbare voorspelling gedaan worden over het risico dat er uitzaaiingen ontstaan op andere plaatsen in uw lichaam. Met behulp van de MammaPrint® test kan uw arts beter bepalen welke aanvullende behandeling het meest geschikt voor u is. MammaPrint® test is een uitvinding van het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek. Deze test wordt al door veel Nederlandse ziekenhuizen ingezet voor prognosebepaling en de beslissing of chemotherapie zinvol is.

Is de MammaPrint® test voor u zinvol?

Uw behandelend arts bespreekt met u of de MammaPrint® test voor u in uw situatie, nuttig is. De MammaPrint® test kan bij bepaalde indicaties worden aangevraagd. De test kan alleen worden uitgevoerd bij bepaalde tumortypes en bepaalde tumorkenmerken en wanneer de tumor niet uitgezaaid is naar andere organen. De test is dus niet altijd mogelijk. Of u in aanmerking komt voor de MammaPrint® test kunt u bespreken met uw behandelend oncoloog of verpleegkundig specialist.

Welke uitslag geeft de MammaPrint® test?

MammaPrint® test geeft inzicht op de kans op uitzaaiingen in de toekomst. Dit is heel belangrijk om te weten, want door uitzaaiingen wordt de kans op overleving kleiner. Met chemotherapie kan de kans op uitzaaiingen worden verlaagd.

Wat betekent een Laag Risico uitslag voor u?

Deze uitslag betekent dat er voor u weinig tot geen winst gehaald wordt uit aanvullende chemotherapie. De kans op uitzaaiingen is zo laag en de overlevingskans zo hoog, dat de arts dan meestal zal besluiten om geen chemotherapie voor te schrijven.

Wat betekent een Hoog Risico uitslag voor u?

Bij deze uitslag zou u chemotherapie moeten overwegen als aanvullende behandeling, omdat uw overlevingskansen daarmee groter worden. Een ‘Hoog Risico’-uitslag houdt in dat er een grotere kans is dat de tumor zich gaat uitzaaien naar andere delen van uw lichaam.

Hoe wordt MammaPrint® test uitgevoerd?

Er wordt een stukje weefsel van de tumor opgestuurd naar het laboratorium van Agendia in Amsterdam. De MammaPrint® test kan uitgevoerd worden op vers weefsel en op in paraffine bewaard weefsel. Hierdoor is het mogelijk om zowel vóór als na de operatie te kiezen voor een MammaPrint® test. Echter, soms komt het voor dat er niet voldoende tumorcellen in het weefsel aanwezig zijn om de test uit te voeren.

Hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

Nadat de multidisciplinaire bespreking heeft plaatsgevonden, vraagt uw arts de MammaPrint® test aan. Na tien tot veertien werkdagen is in principe de uitslag van de MammaPrint® test bekend. De uitslag wordt naar uw behandelend internist-oncoloog gestuurd. Uw behandelend internist-oncoloog of verpleegkundig specialist bespreekt de uitslag met u.

Zegt de MammaPrint® test ook iets over de erfelijkheid?

Nee, de MammaPrint® test zegt niets over de erfelijkheid. Erfelijkheidsonderzoek wordt uitsluitend op indicatie uitgevoerd door een polikliniek Klinische Genetica. Zo nodig verwijst uw behandelend arts u door naar de polikliniek Klinische Genetica.

Vergoedt mijn verzekering de MammaPrint® test?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de MammaPrint® test. Heeft u vragen over de vergoeding? Of vergoedt uw zorgverzekeraar de test niet? Dan raden we u aan contact op te nemen met uw casemanager 0413 – 40 22 90

Meer informatie

Wilt u meer weten over de MammaPrint® test, kijk dan op op www.mammaprint.nl of vraag uw casemanager om de informatiefolder van Agendia.