Spring naar de content

Verpleegkundig voorlichtingsgesprek kanker

In gesprek over uw behandeling

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u naar de oncologieverpleegkundige verwezen voor een voorlichtingsgesprek. Dit is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in begeleiding en verpleging van mensen met kanker. Deze verpleegkundige fungeert als uw casemanager. Dat betekent dat u bij haar terecht kunt als u in uw behandelingstraject vragen heeft over uw behandeling en/of bijwerkingen. Oncologie is de medische studie en behandeling van kanker.

Uw behandelend arts heeft een behandeling voorgesteld. Over die behandeling spreekt u met de oncologieverpleegkundige. Deze folder informeert u over hoe dit gesprek verloopt. U kunt de folder gebruiken om u voor te bereiden op dit gesprek. U kunt zelf eventueel al noteren over welke onderwerpen u met de oncologieverpleegkundige wilt praten. In deze omstandigheden kan een gesprek over uw gezondheid moeilijk en belastend zijn. Neem daarom één of meerdere van uw naasten mee die u vertrouwt. Het gesprek duurt ongeveer één uur en vindt plaats op de polikliniek interne geneeskunde, route 123 in Uden, of op de polikliniek in Oss (melden bij de receptie).

Hoe verloopt het voorlichtingsgesprek?

Bij het begin van het gesprek maakt u kennis met de oncologieverpleegkundige. Deze probeert een beeld te krijgen van u en uw leefsituatie en van uw behoefte aan informatie. Dit eerste deel wordt ook wel anamnese genoemd. Anamnese wil zeggen de voorgeschiedenis en omstandigheden rond uw ziekte. Het is belangrijk dat u de volgende informatie meeneemt, uiteraard als dat op u van toepassing is:

 • Overzicht van de medicijnen die u gebruikt. (Denk daarbij ook aan medicijnen die u niet via een arts voorgeschreven heeft gekregen).
 • Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon.

Na de anamnese stelt de oncologieverpleegkundige samen met u vast welke onderwerpen in ieder geval in het gesprek aan de orde moeten komen. Uw arts heeft al uitleg gegeven over de behandeling. De oncologieverpleegkundige geeft aanvullende informatie over uw ziektebeeld, de voorgestelde behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan.

Informatie over uw behandeling

De oncologieverpleegkundige informeert u over welke behandeling van chemotherapie, doelgerichte therapie, hormoontherapie of een combinatie van therapieën u krijgt en hoe deze therapie(ën) werken.

 • Naam van de behandeling
 • Werking van de medicijnen
 • Wijze van toedienen:
  o via tabletten
  o via infuus
  o via injectie
  o combinatie van bovenstaande
 • Toedieningsschema:
  o aantal behandelingen
  o de duur van de behandeling
  o tijdschema (om de hoeveel weken wordt u behandeld)
 • Overige praktische informatie

Informatie over bijwerkingen

De oncologieverpleegkundige geeft u informatie over de mogelijke bijwerkingen van de behandeling en wat hier eventueel aan kan worden gedaan door het ziekenhuis en/of door u zelf. De informatie die u tijdens dit gesprek krijgt, wordt u ook op papier overhandigd in het zogenoemde ‘Patiënten Informatie Dossier’.

Samenvatting en afsluiting

Aan het eind van het gesprek vat de oncologieverpleegkundige de informatie samen. Als er onduidelijkheden zijn, of als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen. Aan het eind van het gesprek worden vervolgafspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het volgende bezoek aan het ziekenhuis en over de start van de behandeling.

Notities

Het kan handig zijn om vooraf al notities te maken over de onderwerpen waar u zeker over wilt spreken. U kunt de ruimte hieronder gebruiken om uw eigen notities te maken.