Spring naar de content

Atropine-onderzoek bij kinderen

Binnenkort komt uw kind naar Bernhoven voor een oogheelkundig onderzoek. In medische termen wordt dit onderzoek atropine-onderzoek genoemd. Ter voorbereiding van het onderzoek worden de ogen gedruppeld met atropine. Atropine schakelt tijdelijk het vermogen van het oog om scherper te stellen (het z.g. accomoderen) uit. Het oog komt hierdoor in een rusttoestand, zodat bekeken kan worden of uw kind nu of in de toekomst een bril nodig heeft. In deze folder leest u welke voorbereiding u voor het atropine-onderzoek moet treffen.

Wat moet u doen als u niet kunt komen?

Belt u ons op tijd op wanneer u uw afspraak voor het onderzoek niet kunt nakomen? Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt, telefoon: 0413 - 40 19 56

Waar meldt u zich? 

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de polikliniek oogheelkunde, route 020.

Hoe bereidt u uw kind thuis voor? 

Instructie druppelen 

Op de polikliniek oogheelkunde heeft u een recept voor atropine druppels meegekregen. Drie dagen voor het onderzoek begint u met het toedienen van de druppels atropine. 

  • U geeft uw kind drie dagen achter elkaar in elk oog één druppeltje atropine.
  • Dit doet u 2 keer per dag: 's ochtends en 's avonds.
  • De ochtend van het onderzoek druppelt u voor de laatste keer.

Wat zijn de gevolgen van het druppelen? 

Het oog van uw kind reageert op de druppels atropine. De pupillen worden groter en uw kind zal slechter gaan zien, met name van dichtbij. Nadat u gestopt bent met druppelen duurt het ongeveer een week voordat de pupillen weer normaal zijn en uw kind weer als voorheen kan zien.  

Belangrijk

Atropine  is een gevaarlijke vloeistof. Voorkom daarom dat kinderen het flesje met atropine in handen krijgen!  Waarschuw dan ook direct de huisarts als uw kind van de atropine heeft gedronken.

Onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de oogarts of orthoptist. De sterkte voor eventuele brillenglazen wordt bepaald en het netvlies wordt bekeken. De oogarts of orthopist bespreekt zijn/haar bevindingen tijdens het onderzoek. 

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan de oogarts of orthoptist.

Polikliniek oogheelkunde: 0413 - 40 19 56, route 020