Spring naar de content

Complicaties bij het dragen van contactlenzen

Er zijn twee soorten contactlenzen (CL) voor dagelijks gebruik:

 • vormstabiele (ook wel harde) contactlenzen
 • zachte contactlenzen (maand-, week-, daglenzen)

De ernstiger complicaties doen zich het meest voor bij zachte contactlenzen, en dan vooral als

 • de lenzen (die daar niet voor geschikt zijn) niet worden uitgedaan bij het slapen
 • de lenzen en het lenzendoosje niet goed schoon worden gehouden
 • de lenzen zonder controle door een erkende optometrist of contactlensspecialist worden gedragen
 • de lenzen of de lensvloeistoffen niet tijdig worden vervangen
 • met lenzen in wordt gezwommen in open water

Ook als u gewoonlijk lenzen draagt, blijft een bril nodig. Het is namelijk aan te bevelen de contactlenzen niet voortdurend te dragen, maar ze bijvoorbeeld ’s avonds enkele uren uit te houden.

Enkele mogelijke complicaties door het dragen van contactlenzen:

Verschijnselen

Mogelijke oorzaken

Behandeling (optometrist, contactlensspecialist of in ernstiger gevallen oogarts

1. Irritatie (droog, zandkorrelgevoel, lichte roodheid, jeuk)

 • Droge ogen
 • Te lange draagtijd/te oude CL
 • Allergie lensvloeistof
 • Andere CL/kortere draagtijd
 • Kunsttranen
 • Andere/conserveermiddelvrije lensvloeistof

2. Pijn met hoogstens lichte roodheid

 • Hoornvliesbeschadiging door te lange draagtijd of vuiltje onder CL
 • manipulatie CL
 • CL uit, zalf (verband)

3. Pijn met roodheid/wit vlekje op hoornvlies

 • Hoornvliesinfectie
 • Met spoed naar arts

4. Wazig zien (zonder roodheid of pijn)

 • CL te lang gedragen; droge ogen
 • CL uit, kunsttranen

5. Hangend bovenooglid

 • Trekken aan de oogleden bij inzetten/uithalen (vormstabiele) CL
 • Bindvliesontsteking onder bovenooglid
 • Geen; operatie
 • CL tijdelijk uit, oogdruppels

6. Vaatingroei (te constateren door optometrist, contactlensspecialist of oogarts)

 • Te lange draagtijd / te oude CL of ouderwets type
 • Andere CL/kortere draagtijd

Wanneer met spoed naar contactlensspecialist of huisarts/oogarts?

 • Bij pijn en/of roodheid die niet binnen 12 uur na het uitdoen van de lenzen verdwijnt
  Voor alle klachten geldt: lenzen uit, bril op!

Heeft u nog vagen?

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing. heeft u nog vragen, stel deze dan aan uw eigen oogarts.

Deze folder is tot stand gekomen onder redactie van de commissie Patiëntenvoorlichting van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) 2011. www.oogheelkunde.org

Polikliniek oogheelkunde: 0413 - 40 19 56; route 020.