Spring naar de content

Dagcurve oogdrukmeting

Uw behandelend arts of optometrist heeft voorgesteld bij u een oogdrukmeting uit te voeren. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom de metingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd om een beeld te krijgen van uw oogdruk gedurende de dag (dagcurve).

Inleiding

Bij elke persoon, zonder oogafwijkingen, kan de oogdruk in geringe mate fluctueren gedurende de dag. Het verschil tussen de hoogste en laagste oogdrukwaarde op een dag ligt ongeveer tussen 0 en 5 mmHg. Ook kan er een klein verschil zijn tussen de ogen. Bij patiënten met glaucoom kan de oogdruk nog meer variëren in de loop van de dag. Daarom is het raadzaam om bij bepaalde risicogroepen een oogdrukcurve te maken.

Hoe bereidt u zich voor?

Probeer zoveel mogelijk te doen wat u normaal ook doet op een dag. Wel moet u er rekening mee houden dat u zich vier keer dient te melden bij de poli Oogheelkunde.
Daarnaast is het prettig dat u tijdens de metingen geen make-up draagt en/of contactlenzen.


Onderzoek

De meting van de oogdruk vindt op vier verschillende tijdstippen plaats, namelijk:

  • Meting 1:   8.30 uur
  • Meting 2: 10.30 uur
  • Meting 3: 13.30 uur
  • Meting 4: 16.00 uur

U meldt zich op deze afgesproken tijden bij het loket van de poli oogheelkunde. De optometrist of technisch oogheelkundig assistent (TOA) komt u vervolgens halen voor de meting. Zij/hij is ook degene die de meting bij u uitvoert. Voordat de meting plaatsvindt, krijgt u een verdovingsdruppeltje in het oog. Het onderzoek is niet pijnlijk en na de meting kunt u ook gewoon weer zien en ook zelf autorijden

Hoe lang duurt het onderzoek?

Elke meting duurt ongeveer 5 minuten.

Na afloop van het onderzoek

Nadat de laatste meting is afgerond, zal de optometrist/oogarts de uitslag (meestal) direct met u bespreken.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de poli oogheelkunde.

  • De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00uur.
  • Telefoonnummer: 0413 - 40 19 56
  • Route: 020 (centrale aanmeldbalie)