Spring naar de content

Gezichtsveldonderzoek

Afspraak
Dag en datum: .......................... dag ........................................................
Tijd: .......................................... uur
Waar: ..........................................


Wat is een gezichtsveld?

Het gezichtsveld is alles wat uw oog kan zien van zijn omgeving zonder dat u uw oog beweegt.  

Als u naar een bepaald punt kijkt, ziet u meer dan dat punt alleen. Alles wat u daar omheen ziet, noemen we het gezichtsveld. Het gezichtsveld van het rechter- en linker oog overlapt elkaar in het midden(a).

Waarom krijgt u een gezichtsveldonderzoek (GVO)?

Met het gezichtsveldonderzoek is de lichtgevoeligheid te bepalen van het hele netvlies. Omdat het onderzoek een momentopname is wordt het onderzoek soms herhaald, waardoor de betrouwbaarheid er van toeneemt. Het helpt bij het opsporen van een groot aantal oogheelkundige afwijkingen en afwijkingen van het zenuwstelsel. Het is onder andere belangrijk bij het controleonderzoek van patiënten met glaucoom. Daarnaast wordt bij een rijbewijskeuring ook wel eens een gezichtsveldonderzoek aangevraagd.

Hoe verloopt het gezichtsveldonderzoek?

Voor het onderzoek moet u zich goed concentreren. Wij adviseren u dan ook om uitgerust naar het ziekenhuis te komen. Als u contactlenzen draagt (hard of zacht) mag u de lenzen meestal inhouden tijdens het onderzoek. Overleg dit met de TOA (technisch oogheelkundig assistent) vóór het onderzoek begint. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en wordt uitgevoerd door een  (TOA).
In de onderzoekskamer komt u voor een apparaat met verlichte bol(b) te zitten, waarbij uw kin en hoofd tegen een steuntje komen. De ogen worden meestal één voor één getest, waarbij één oog wordt afgedekt. Vanuit diverse richtingen verschijnen lichtjes die in helderheid verschillen. De bedoeling is dat u bij ieder lichtje, dat u ziet, op de knop drukt. De TOA legt u stap voor stap uit wat er voor- en tijdens het onderzoek gebeurt.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De oogarts/optometrist bespreekt met u de uitslag. We proberen dit te combineren met het gezichtsveldonderzoek. Mocht dit niet lukken dan maken we met u een andere afspraak.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering ?

Als u door ziekte of om een andere reden niet naar uw afspraak kunt komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek oogheelkunde.U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u deze voor- of na het onderzoek stellen aan de technisch oogheelkundig assistent (TOA)/optometrist of oogarts.
Ook kunt u bellen naar de polikliniek oogheelkunde: telefoonnummer: 0413 - 40 19 56 / route 020