Spring naar de content

Injecteren van geneesmiddelen in het oog

 

 

U wordt verwacht op:

___________

Datum en tijd:

___________

Plaats:

___________

Route:

___________

Bij verhindering bellen met:

___________

Denkt u eraan om het ponskaartje mee te nemen.

 • Als u risico loopt op MRSA, meldt u dit dan svp.
 • Bent u jodium gevoelig of allergisch? Geef dit door vóór de ingreep.

Injecteren van geneesmiddelen in het oog

U heeft met uw oogarts gesproken over de wenselijkheid of noodzaak om geneesmiddelen in uw oog te spuiten (injecteren). De voor u belangrijke informatie hierover wordt in deze folder weergegeven. Deze informatiefolder kunt u thuis nog eens rustig doorlezen.

Waarom geneesmiddelen in het oog injecteren?

De laatste jaren wordt het gebruik van geneesmiddelen in het oog, voor ernstige netvliesziekten, steeds meer toegepast. Het gaat om netvliesziekten door veroudering van het netvlies (maculadegeneratie), diabetes mellitus (suikerziekte) en door bloedvatafsluitingen. De genezende werking van deze medicijnen is ontdekt na systemische (via infuus of tabletten) toediening. Een betere werking, met een veel lagere dosering (dus veel minder bijwerkingen), werd gevonden bij toediening van de geneesmiddelen in het oog. Dit gebeurt sinds enkele jaren door het geven van injecties in de glasvochtruimte van het zieke oog.

Na uitvoerig oogheelkundig onderzoek door onze medewerkers en door uw oogarts is een netvliesziekte vastgesteld. Vaak wordt aanvullend onderzoek gedaan door middel van foto's van het netvlies (fluorescentie angiografie). Zie folder fluorescentie angiografie en/of door middel van een OCT (beeldvormende techniek). Zie folder Optical Coherence Tomography. In uw geval is gekozen voor het toepassen van deze medicijnen. Er is met u besproken welk medicijn u in het oog krijgt toegediend. Soms wordt er gekozen voor een combinatie van een injectie van geneesmiddelen in het oog met een laserbehandeling.

Keuze uit drie geneesmiddelen: Avastin, Lucentis en Eylea

 • Dit zijn geneesmiddelen die de groei van nieuwe bloedvaatjes in en op het netvlies remmen.
 • Deze geneesmiddelen worden vooral toegepast bij vaatnieuwvorming en/of vocht in het netvlies waarbij laserbehandeling niet mogelijk is.
 • Door deze medicijnen treedt bij 80procent behoud of verbetering van het gezichtsvermogen op. Bij de overige patiënten wordt de verslechtering verminderd. Helaas is de werking vrij kort en moet het medicijn aanvankelijk elke vier tot zes weken herhaald worden.
 • De belangrijkste risico's van de toediening van dit medicijn zijn infectie, bloeding en netvliesloslating. Ten overvloede wijzen wij u er op, dat de toepassing van deze medicijnen een kans op behoud of verbetering van het zien kunnen geven. Dit kunnen we echter niet voor iedere patiënt garanderen.

Zijn er risico's?

Het geneesmiddel Avastin/ Lucentis/ Eylea remt één van de belangrijkste groeifactoren in het oog, die vaatgroei en vaatlekkage stimuleert. Remming van deze groeifactor zou kunnen leiden tot een afname en mogelijke verdwijning van de vaatnieuwvormingen en vaatlekkage in uw oog.

Misschien reageert u goed op de behandeling en wordt voorkomen dat uw gezichtsvermogen verder achteruit gaat. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat er ook enige onzekerheden kleven aan deze behandeling. Uw arts is echter van mening dat een behandeling voor u op dit moment een verstandige keuze is. Er treden weinig bijwerkingen op bij het toedienen van de injecties. De risico's zowel voor het oog als het lichaam zijn heel klein: bij elke injectie kan een onschuldige oppervlakkige bloeding optreden in het bindvlies (oogwit). Mogelijke risico's voor het oog zijn een verhoogde oogdruk en een infectie in het oog (endophthalmitits), glasvochtbloeding, netvliesloslating of een pigmentbladscheur. Deze complicaties kunnen leiden tot een slechter gezichtsvermogen. Mogelijke risico's voor het lichaam zijn uitermate klein: trombose-neiging (bloedpropjes, hart/ herseninfarct e.d.) hoofdpijn en hoge bloeddruk. Al met al zijn deze risico's van injecties in het oog erg klein (wellicht niet hoger dan bij mensen met een vergelijkbare leeftijd, die geen injectie kregen.

Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u één van de volgende symptomen opmerkt:

 • oogpijn of toegenomen ongemak;
 • toenemende roodheid van het oog;
 • wazig zien of verminderd gezichtsvermogen;
 • toegenomen lichtgevoeligheid of een verhoogd aantal kleine deeltjes in uw gezichtsveld (mouches).

Hoe bereidt u zich voor?

 • U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn.
 • Als u contactlenzen draagt, neem dan een lenzendoosje en vloeistof mee.
 • Gebruik géén make-up!
 • Het is niet verstandig dat u na de behandeling zelf deelneemt aan het verkeer.
 • Zorg er dus voor dat er iemand is die u naar huis rijdt en u te begeleidt.

Hoe verloopt de toediening van de injectie?

 • De toediening van de injectie gebeurt op een poliklinische behandelkamer, onder steriele omstandigheden. U meldt zicht op het afgesproken tijdstip bij het ambulant centrum, route 140.
 • U wordt begeleid naar de behandelkamer, waar de doktersassistente u verdovingsdruppels in het oog geeft. Op de kamer wordt uw oog en de omgeving ervan ontsmet met jodium. Daarna krijgt u een steriele doek over uw gezicht, waarbij we zorgen voor voldoende mogelijkheid om vrij te ademen. Nadat de verdoving is ingewerkt (binnen enkele minuten) wordt er een dopje/ oogspreider op uw oog aangebracht, zodat uw oog niet kan knipperen of bewegen na toediening. Dan volgt de injectie. Na de injectie worden nogmaals jodiumdruppels toegediend op het oogoppervlak (tenzij er een allergie bestaat).
 • De behandeling duurt ongeveer vijf minuten. U voelt tijdens de injectie dat er iets aan het oog gebeurt, maar dat is maar zeer kort.
 • Soms kunt u na de behandeling enkele vlokjes waarnemen, die meebewegen met de oogbeweging (dit is het medicijn, dat geïnjecteerd is.)

Nazorg

Na de ingreep mag u weer naar huis.

Heeft u pijn, wat te verwachten is, mag u zo nodig 1-2 tabletten paracetamol á 500 mg gebruiken. IAls u contactlenzen draagt, mag u deze drie dagen niet dragen. Gebruik ook drie dagen geen make up. Tijdens het douchen moet u proberen dat u één week lang geen water, zeep en shampoo in uw ogen krijgt. Probeer ook het wrijven in de ogen te vermijden.

Controle-afspraken

Na beëindiging van elke serie (= meestal drie injecties) volgt een controle met een OCT-scan en een afspraak bij de oogarts.

Wanneer contact opnemen met uw oogarts?

U moet contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde als u na de ingreep veel klachten heeft zoals forse irritatie en pijn aan het oog. Ook in geval van gezichtsvelduitval, dient u direct contact op te nemen. Dit kunt u controleren door het niet behandelde oog dicht te doen. Kijk naar uw hand die u voor u houdt. Als u een deel van de hand niet kunt zien is er sprake van gezichtsvelduitval.

 • Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur belt u de polikliniek oogheelkunde van Bernhoven, telefoonnummer 0413 - 40 19 56, route 020.
 • Buiten kantoortijden, weekenden en feestdagen kunt u bellen naar 0413 - 40 40 40.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan de medewerkers van de polikliniek oogheelkunde of uw oogarts.

Als u niet op de afspraak kunt komen

Als u toch niet op de afspraak voor uw ingreep kunt komen, wilt u dit dan op tijd doorgeven. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.