Spring naar de content

Laserbehandeling van het oog

Afspraak

Polikliniek oogheelkunde

Dag:...............................................Tijd:.............................................Locatie:..................................................

Wat is een laser?

Een laser kunt u het beste zien als een soort speciale gloeilamp, maar dan een gloeilamp die een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt. Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of weefsel te snijden. Er bestaan verschillende soorten lasers. Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. In de oogheelkunde worden vooral de Argonlaser en de Yag-laser gebruikt. Beide kunnen voor verschillende behandelingen gebruikt worden. Laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radioactiviteit. De excimer-laser (voor de behandeling van ‘brilafwijkingen’) blijft in deze folder buiten beschouwing. Zie NOG - folder 'Refractieafwijking'.

Welke ziekten kunnen met een laser worden behandeld?

1. Scheurtjes in het netvlies

Gaatjes of scheurtjes in het netvlies kunnen leiden tot een netvliesloslating (ablatio retinae). Dit kan worden voorkomen door deze gaatjes of scheurtjes op hun onderlaag vast te 'lassen' met een laser. De behandeling is soms wat gevoelig en duurt 10 tot 20 minuten.

Figuur 1

2. Suikerziekte in het oog

Suikerziekte (diabetes mellitus) kan afwijkingen aan het netvlies geven (diabetische retinopathie). Met de laser is het mogelijk de beschadiging van het netvlies te vertragen of tot stilstand te brengen (niet te herstellen) en zo het gezichtsvermogen zo goed mogelijk te bewaren. Afhankelijk van de aard van de afwijkingen zijn één of meer laserbehandelingen nodig. Aangezien de beschadiging van het netvlies door suikerziekte gedurende langere tijd kan doorgaan, kan aanvullende behandeling later nodig zijn. De behandeling kan wat gevoelig zijn, vooral als grote delen van het netvlies gelaserd moeten worden en duurt 10 tot 20 minuten. Wanneer ook de ‘gele vlek’ gelaserd moet worden, kunt u na de behandeling vlekjes in uw gezichtsveld zien die blijvend zijn.


Figuur 2

3. Hoge oogdruk

Hoge oogdruk kan leiden tot een toenemende, blijvende beschadiging van de oogzenuw (glaucoom). Dit veroorzaakt verkleining van het gezichtsveld en leidt uiteindelijk tot blindheid. Een te hoge oogdruk kan verschillende oorzaken hebben. Bij het zogenoemde open kamerhoekglaucoom, kan met de laser de afvoer van het oog vergroot worden (lasertrabeculoplastiek). Bij het gesloten kamerhoekglaucoom maakt men de afvoer van het oog vrij door met de laser een klein gaatje te maken in het regenboogvlies (laseriridotomie, figuur 2) en eventueel met een andere laser de iris af te vlakken (iris stretch; perifere iridoplastiek). Dit kan vaak ook in het acute stadium (acuut glaucoom) gedaan worden. De behandeling duurt 10 tot 20 minuten en kan gevoelig zijn.
   


Figuur 3a   


Figuur 3b

4. Andere aandoeningen

Meerdere afwijkingen van het netvlies kunnen aanleiding zijn voor laserbehandeling, b.v. een afsluiting van een bloedvat in het netvlies. Dit om te voorkomen dat er zich nieuwe bloedvaten gaan vormen in het oog, en soms om vocht in de gele vlek (macula-oedeem) te doen verminderen. Zie ook de NOG-folders 'Arteriële vaatafsluiting' en 'Veneuze afsluiting'.

5. Hechtingen in het oog

Na een glaucoomoperatie kunnen de hechtingen in het oog met de laser pijnloos losgemaakt worden.

6. Nastaar

Na een staaroperatie (cataractoperatie) kan vertroebeling van het lenszakje van de oude lens ontstaan. De gezichtsscherpte vermindert dan weer. Men spreekt in zo'n situatie van nastaar. Met een laser kan een opening in het lenszakje 'gesneden' worden. De behandeling duurt enkele minuten en doet geen pijn.


Figuur 4

Hoe gaat een behandeling in zijn werk?

U heeft op de polikliniek een druppelflesje meegekregen. Dit druppelt u volgens onderstaand schema. Deze druppels zijn bedoeld om de pupillen te verwijden of te vernauwen. Het oog wordt verdoofd door een druppel, dit gebeurt op de polikliniek door de arts zelf.

Druppelschema voor thuis

Soort laser

Oogdruppel

Werking

Nastaar Tropicamide Pupilverwijding
Netvlies Tropicamide Pupilverwijding

Hoge oogdruk (glaucoom):
- iris stretch
- perifere iridotomie (p.i.)
- laser trabeculoplastiek (LTP)

Pilocarpine  Pupilvernauwing

Voor alle oogdruppels geldt: beginnen 1 uur van tevoren met 1e druppel, 10 minuten later de 2e druppel, en 10 minuten later de 3e druppel. Druppelen in het oog dat gelaserd moet worden. In verband met overgevoeligheid voor licht is het in het algemeen prettig een zonnebril te dragen na het druppelen.

Bij de behandeling wordt een contactlensje op het hoornvlies geplaatst en vastgehouden door de oogarts. De laserstralen worden door deze lens heen gericht op de afwijking die behandeld moet worden.

Na de behandeling

Direct na de behandeling ziet u vaak minder scherp door de lichtflitsen en de oogdruppels die u heeft gehad. U kunt daarom niet zelf autorijden. Neem  iemand mee die u helpt, doe dat ook als u met het openbaar vervoer komt. In geval van pijn na de behandeling kunt u een pijnstiller (bijvoorbeeld paracetemol) nemen en het oog dicht doen. Wanneer de pijn langer dan 12 uur duurt, moet u  contact opnemen met uw oogarts. U maakt zelf een afspraak voor een poliklinische controle na de behandeling.

Als u een laserbehandeling voor glaucoom heeft gehad, krijgt u een recept mee naar huis voor oogdruppels, waarmee u het behandelde oog moet blijven druppelen. Zonodig krijgt u ook tabletten om in te nemen. Als u voor de behandeling al oogdruppels gebruikte, moet u met de oogarts overleggen of u hiermee door moet gaan. 

Wat te doen als u niet kunt komen

Als u door ziekte of om andere redenen niet naar uw afspraak kunt komen, bel dan zo snel mogelijk naar de polikliniek oogheelkunde. Als u wilt, kunt u direct een nieuwe afspraak maken.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde.

Telefoonnummers

  • Polikliniek oogheelkunde:  0413 - 40 19 56 
  • route 020 (centrale aanmeldbalie)

Deze folder is tot stand gekomen onder redactie van de commissie patiëntenvoorlichting NOG 2009 (www.oogheelkunde.org)