Spring naar de content

Traanpuntcorrectie

Algemeen

Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u de traanpunt te vergroten. In deze folder leest u alles over de gang van zaken rond de ingreep.

Voorbereiding

Voor deze ingreep zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt uw dag tot het tijdstip van de ingreep dus op de voor u gebruikelijke wijze doorbrengen. Tijdens de ingreep vragen we u echter geen make-up te dragen. Houdt er rekening mee dat u na de ingreep niet zelf mag autorijden of fietsen. Zorg dat er iemand is die u kan brengen en ophalen.

Ingreep

U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van het ambulant centrum, route 140. De assistent oogheelkunde komt u vervolgens halen voor de ingreep. Zij is ook degene die assisteert tijdens de ingreep. Uw bril moet u afdoen, draagt u contactlenzen dan moet u deze uitdoen. U wordt liggend behandeld. Voor deze ingreep hoeft u zich niet uit te kleden en uw schoenen uit te doen. Voordat de arts met de ingreep begint, krijgt u een verdovingsdruppeltje in uw oog. Dat kan een prikkelend gevoel geven. Daarnaast krijgt u een verdovingsinjectie in het ooglid. De oogleden en de omgeving van het oog worden schoon gemaakt. De ingreep duurt ongeveer vijftien minuten. Na de ingreep krijgt u zalf in het oog.

Ná de ingreep

Een vervolgafspraak na deze ingreep is niet nodig. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol gebruiken. (zie de bijsluiter voor gebruik). U mag niet in het oog wrijven. Uitlopende zalf kunt u met een gaasje wegdeppen.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de poliklniek oogheelkunde.

Polikliniek oogheelkunde

  • Uden: 0413 - 40 19 56
  • route 020