Spring naar de content

Vergroten van de traanpunt (3-snip)

Afspraak

Polikliniek Oogheelkunde

Dag:.............................................Tijd:............................................

Algemeen

Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u de traanpunt te vergroten. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de ingreep.

Inleiding

De traanpunten liggen tegenover elkaar aan de neuskant van onder- en bovenooglid. De tranen worden voornamelijk via de onderste traanpunt afgevoerd. De traanpunt kan vernauwd zijn, waardoor de tranen niet worden afgevoerd. Is de traanpunt vernauwd of afgesloten, dan kan men proberen de traanpunt op te rekken of definitief operatief te verwijden (3 snip).

Hoe bereidt u zich voor?

Voor deze ingreep zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt uw dag tot het tijdstip van de ingreep dus op de voor u gebruikelijke manier doorbrengen. Tijdens de ingreep vragen wij u echter geen make-up en/of contactlenzen te dragen.

Houdt er rekening mee dat u na de ingreep niet zelf mag auto rijden of fietsen. Zorg dat er iemand is die u kan brengen en ophalen.

Melden

Uden:

U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van het ambulant centrum, op de eerste verdieping, route 140.

  • De assisitent oogheelkunde komt u vervolgens halen voor de ingreep. Zij is ook degene die assisteert tijdens de ingreep.
  • Uw bril/contactlenzen moet u af zetten/uit halen.
  • U wordt liggend behandeld. Voor deze ingreep hoeft u zich niet uit te kleden en uw schoenen mag u gewoon aanhouden.
  • Voordat de arts met de ingreep begint, krijgt u een verdovingsdruppeltje in uw oog. Dit kan een prikkelend gevoel geven. Daarnaast krijgt u een verdovingsinjectie in het ooglid.
  • De oogleden en de omgeving van het oog worden schoon gemaakt. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten. Na de ingreep krijgt u zalf in het oog.

Ná de ingreep

Een vervolgafspraak na deze ingreep is niet nodig. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol gebruiken. (Voor gebruik zie de bijsluiter). U mag niet in het oog wrijven. Uitlopende zalf kunt u met een gaasje wegdeppen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek oogheelkunde:

Polikliniek oogheelkunde: 0413 - 40 19 56, route 020.