Spring naar de content

Operatie aan uiteinde sleutelbeen

(Operatie aan uiteinde sleutelbeen wordt in medische termen Laterale clavicula resectie genoemd.)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een operatie aan het acromioclaviculaire gewricht (ACG) wordt uitgevoerd. Deze operatie wordt in medische termen ook wel Laterale clavicularesectie genoemd. De ingreep wordt verricht door de orthopedisch chirurg. In deze folder leest u hoe deze operatie in Bernhoven verloopt.

Het AC gewricht

Het acromio claviculair gewricht, ook wel het AC gewricht genoemd, is de verbinding tussen sleutelbeen (clavicula) en acromion, deel van schouderblad (scapula). Het is een belangrijk gewricht voor de beweeglijkheid van de arm en schoudergordel.

Oorzaken

Zowel het uiteinde van het sleutelbeen als het acromion bevat een klein gewrichtsvlakje met een laagje kraakbeen. Het AC gewricht is onderhevig aan arthrose of slijtage van het kraakbeen, waardoor beide boteinden tegen elkaar komen en de pijn veroorzaken. AC arthrose ontstaat meestal tussen 40-60 jaar en kan veel pijn veroorzaken bij dagelijkse activiteiten. Meestal treden deze klachten op bij bovenhandse activiteiten omdat stress op dit gewricht dan groot is. Personen die veel bovenhands tillen hebben een verhoogd risico voor het ontwikkelen van AC arthrose.

Sleutelbeen en schouderdak

 

Met de nodige rust en ontstekingsremmers kan de pijn weer verdwijnen. Eventueel kan een injectie in het gewricht worden gegeven.
Maar in geval van arthrose (gewrichtsslijtage) is er vaak sprake van blijvende zwelling en pijn van het gewricht.
Op de röntgenfoto’s wordt een versmalling van het gewricht en veelal botwoekeringen gezien.
De oorzaak kan ook een val op de schouder zijn geweest, waarbij het gewricht zelfs uit de kom kan zijn gegaan. Het uiteinde van het sleutelbeen wijst dan omhoog, hetgeen vaak alleen een cosmetisch bezwaar geeft, de pijnklachten verdwijnen namelijk meestal vanzelf.

Klachten

Veel voorkomende klachten zijn:

 • Pijn rond het uiteinde van het sleutelbeen
 • Uitstralende pijn naar elleboog of nek
 • Nachtelijke pijn bij het liggen op de schouder
 • Pijn bij het voor het lichaam langs bewegen van de arm

De ingreep: Laterale clavicularesectie

Een laterale clavicularesectie betekent letterlijk weghalen van het buitenste eind van het sleutelbeen. (lateraal = buitenste uiteinde, clavicula = sleutelbeen).Tijdens de operatie wordt ongeveer één centimeter van het uiteinde van het sleutelbeen verwijderd
De orthopaedisch chirurg maakt een huidsnede over de bovenzijde van de schouder en legt het acromioclaviculaire gewricht vrij van de omliggende weefsels. Daarna haalt de chirurg een stukje van ongeveer één centimeter van het buitenste uiteinde van het sleutelbeen waardoor het gewricht wijder wordt en het daardoor geen pijnklachten meer zal veroorzaken.

Resultaat

Voor de operatie is niet goed in te schatten hoelang de totale herstelperiode duurt. Bij de ene patiënt verloopt het herstel wat langzamer dan bij de ander.
Lichte administratieve werkzaamheden kunnen veelal na drie weken worden hervat, autorijden is veelal na zes weken weer mogelijk. Zwaar lichamelijk werk is pas vaak na een periode van zes tot twaalf weken mogelijk. Schouderbelastende sporten kunnen veelal na meer dan zes weken pas worden hervat.
Ongeveer 80 tot 90 procent van de patiënten heeft na drie tot zes maanden een goed operatieresultaat.

Voorbereiding

Opname

Voor deze operatie wordt u één à twee dagen opgenomen op de verpleegafdeling B2 - West / Short-stay, routenummer 260. Opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een dokterassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt).

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Belangrijk

Wanneer u vlak vóór de ziekenhuisopname puistjes, vlekken of andere huidafwijkingen in het operatiegebied ontdekt, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de operatie, neemt u dan tijdig contact op met opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17

Dag van de operatie

Voorbereiding

U krijgt een speciaal operatiehemd aan en een mutsje op. Het is niet toegestaan om tijdens de operatie eigen kleding te dragen (uw onderbroek mag u aanhouden).
U krijgt van de verpleegkundige op de afdeling een pijnstiller en eventueel een slaapmiddel ter voorbereiding op de ingreep.
Vervolgens wordt u op uw bed naar de voorbereidingskamer gereden. Op de voorbereidingskamer wordt een infuus in uw arm ingebracht. Hierdoor krijgt u medicijnen en vocht toegediend.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving in combinatie met algehele verdoving. Dit betekent dat alleen de schouder en de arm gevoelloos worden gemaakt en dat u tijdens de operatie slaapt. De verdoving wordt toegediend met een injectie in uw hals.

De operatie

De operatietafel wordt in de zogenaamde strandstoelpositie geplaatst. De betreffende schouder wordt gedesinfecteerd en steriel afgedekt. Er wordt een incisie van 3-4 cm gemaakt in de huid boven het AC gewricht. Het daaronder liggende gewrichtskapsel wordt geopend waarna ongeveer 1 cm van het uiteinde van het sleutelbeen wordt afgezaagd en verwijderd. Hierna wordt de wond in lagen gesloten en een pleister op de huid geplakt.

Duur

De operatie duurt ongeveer een half uur.

Complicaties

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals: trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze weinig voor. Daarnaast is er een meer specifiek ingreepgebonden complicatie mogelijk.
Wanneer de schouder, als gevolg van pijn na de operatie, onvoldoende bewogen kan worden, is het mogelijk dat de schouder vast gaat zitten (= frozen shoulder).

Na de operatie

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer en wordt u door een verpleegkundige naar de verpleegafdeling gebracht.
In uw arm zit een infuus. Als u niet misselijk bent en u heeft al wat gedronken en gegeten, verwijdert de verpleegkundige het infuus.
In sommige gevallen laat de orthopedisch chirurg een drain achter in het wondgebied. Dat is een slangetje dat verbonden is met een zakje. Hierdoor wordt overtollig vocht en bloed dat na de operatie kan ontstaan, afgevoerd. Meestal wordt de drain de eerste dag na de operatie verwijderd.
In sommige gevallen draagt u na de operatie een mitella of sling (= een bandage die extra steun geeft).
Als u na de operatie pijn heeft, kunt u aan de verpleegkundige een pijnstiller vragen.

Fysiotherapie

U mag daags na de operatie starten met de slingeroefeningen en vervolgens met de opbouwend belaste oefeningen die in deze folder staan. Na ontslag kunt u onder begeleiding van uw eigen fysiotherapeut verder revalideren. Het is raadzaam om die eerste afspraak alvast te maken voordat u opgenomen wordt, zodat u zo snel mogelijk kunt starten.

Naar huis

Wanneer

Afhankelijk van het verloop van de schouderoefeningen, mag u meestal de eerste of tweede dag na de operatie naar huis. U maakt zelf een afspraak voor een controlebezoek op de polikliniek Orthopedische chirurgie en indien nodig krijgt u een verwijs brief voor fysiotherapie.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van uw aandoening en/of de behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

 • Omdat het AC gewricht lange tijd geïrriteerd is geweest, is het van belang dat het de tijd krijgt te herstellen. De  mitella/ sling die u heeft gekregen, moet u de eerste 2 weken na de operatie (dag en nacht) dragen. Bij het wassen van de oksel en het uitvoeren van de oefeningen kunt u de mitella/ sling afdoen.
 • Pijnklachten na de operatie kunt u verlichten door regelmatig (gedurende ongeveer 15 minuten) een ijspakking op de schouder te leggen.
 • De eerste zes weken na de operatie mag u zeker niet duwen, trekken, tillen en steunen.
 • Wanneer in de komende weken de pijn afneemt, mag u de arm geleidelijk meer bewegen.
 • Schouderbelastende sporten of werkzaamheden mag u pas na minimaal 6 weken, en afhankelijk van uw klachten, hervatten

Oefeningen

De oefeningen mogen geen toename van pijn veroorzaken en moeten rustig worden uitgevoerd. Als de pijn het toelaat, is het wenselijk onderstaande oefeningen minstens drie maal daags uit te voeren.

1. Laat uw arm ontspannen slingeren in alle richtingen. Deze oefeningen kunt u het beste doen wanneer u iets voorovergebogen staat met de andere hand steunend op de tafel. Doe deze oefening ongeveer 1 minuut.  

2. Buig de arm 90º en houd de elleboog in de zij. Vanuit deze positie beweegt u de onderarm afwisselend naar binnen en buiten. Herhaal de oefening 10 maal.

 

 

 

 

   
3. Met behulp van de andere hand beweegt u de gebogen arm rustig omhoog. Let hierbij goed op dat de schouder laag en ontspannen blijft (eventueel voor de spiegel oefenen). De oefening kan ook liggend of met behulp van een katrol uitgevoerd worden. Herhaal de oefening 10 maal.
4. Leg de hand van de geopereerde arm op tafel en laat de hand over de tafel schuiven, eventueel met twee handen. Doe dit op geleide van de pijn 30 tot 60 seconden.  
5. Strek de geopereerde arm met behulp van je andere arm en (eventueel) de stok naar achter. Herhaal de oefening 10 maal.

Problemen thuis

Wanneer uw schouder de eerste dagen na de operatie rood wordt of u heeft veel pijn, neemt u dan contact op met de polikliniek orthopedie/ chirurgie. Buiten kantooruren belt u naar de spoedeisende hulp, telefoonnummer: 0413-401000.

 • Polikliniek orthopedie: 0413 - 40 19 71 
 • Spoedeisende hulp: 0413 - 40 10 00

Moet u onverhoopt naar de spoedeisende hulp van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost Bernhoven'.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u gerust contact opnemen met uw behandelend arts of de afdeling fysiotherapie. 

 • Afdeling fysiotherapie: 0413 - 40 19 35