Spring naar de content

Abcesdrainage onder echogeleide

Naar aanleiding van een eerder onderzoek van de buik krijgt u dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s een abces gezien. Uw behandelend specialist heeft met u besproken dat er tijdens dit onderzoek pus wordt gedraineerd om het abces te ontlasten. Dit gebeurd met behulp van echografie. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling/Shortstay. Als u al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar u ligt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Wat is een abcesdrainage?

Bij een drainage wordt door middel van een drain, pus uit het abces gelaten zodat dit de buik zal ontlasten. De juiste plaats voor de drainage wordt in deze situatie met behulp van echografie bepaald.

Zijn er risico's en complicaties?

De kans bestaat dat er door het prikken een bloeding of infectie in de buik komt. Wanneer er bij de darmen geprikt wordt, bestaat de kans dat er een gaatje in de darm geprikt wordt. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Hoe bereidt u zich voor?

Nuchter

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U mag 2 uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken en roken. Ook kauwgom mag u niet eten.

Medicijnen

Uw aanvragend arts heeft bij het aanvragen van het onderzoek aangegeven of en hoe u dient te stoppen met eventuele bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Indien u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat

Medicijnen

Uw aanvragend arts heeft bij het aanvragen van het onderzoek aangegeven of en hoe u moet stoppen met eventuele bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan op tijd bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Vervoer naar huis

Als er geen complicaties zijn opgetreden, mag u na twee uur naar huis. Zorg voor begeleiding, zodat u niet zelf auto hoeft te rijden.

Onderzoek

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling, routenummer 140. De verpleegkundige van deze afdeling geeft u uitleg over de gang van zaken.

Op de verpleegafdeling krijgt u medicijnen toegediend om de pijn tijdens het onderzoek zo veel mogelijk te verminderen. Ook krijgt u een infuus ingebracht in de arm.

Hoe verloopt het onderzoek?

Wanneer u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de onderzoekskamer van de afdeling radiologie.

Eerst wordt er een beetje gel op de buik aangebracht. Deze gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de verschillende organen in beeld komen. Vervolgens tast de radioloog met een transducer het te onderzoeken gebied af en zoekt de juiste plaats om de drainage uit te voeren. Wanneer de radioloog de juiste plaats heeft gevonden, wordt de huid plaatselijk verdoofd met een injectie. De radioloog zal een kleine snede maken in de huid. Vervolgens prikt de radioloog met een holle naald op de juiste plek. Deze prik in de buik is van korte duur maar pijnlijk. Verdoven van de buikwand is helaas niet mogelijk. Door de holle naald wordt een drain geplaatst. Als deze op de juiste is gebracht, gaat de naald eruit en blijft de drain zitten. Deze wordt aangesloten op een zak waarin het vocht wordt opgevangen. De drain wordt met een speciale fixatiepleister afgeplakt en het onderzoek is klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Na het onderzoek

De verpleegkundigen van de afdeling komen u na het onderzoek weer ophalen. Als het onderzoek zonder problemen verlopen is en de controles zijn goed, mag u na twee uur weer naar huis, u mag dan zelf geen auto rijden. Probeer, zolang de drain nog aanwezig is, zo min mogelijk te douchen in verband met de drainfixatiepleister

Uitslag

Uw behandelend arts zal met u bespreken wanneer de drain weer verwijderd mag worden.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62